Lugemist

Instari teenused

Tööandja brändi arendamine tõstab läbi pühendunud ja lojaalsete töötajate ettevõtte efektiivsust ja aitab säästa kulusid. Tööandja bränding hõlmab tervet organisatsiooni. Tööandja brändi arendamise aluseks on ühtne strateegia, mis pöörab tähelepanu nii ettevõtte praegustele, kui ka tulevastele töötajatele.

Meie eesmärk on aidata ettevõtetel olla atraktiivsed tööandjad, kes omavad motiveeritud, pühendunud ja lojaalseid töötajaid. Viime läbi uuringuid, pakume konsultatsioone ja aitame organiseerida kampaaniaid, mille eesmärk on kasvatada tugevaid tööandja brände. Pakume lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest erinevaid tööandja brändingu teenuseid.

 • Atraktiivse tööandja brändingu strateegia ja selle realiseerimine

  Strateegia ja tegevuskava loomine
  Aitame organisatsioonil luua pikaajalise strateegilise tegevuskava oma tööandja maine parendamiseks koos sinna juurde kuuluvate mõõdikutega, et tagada strateegia elluviimise ja tulemuslikkuse ülevaatlik jälgimine ja hindamine.
  Ettevõtte väärtuspakkumise loomine
  Aitame luua väärtuspakkumised ettevõtet huvitavatele erinevatele sihtrühmadele lähtudes just konkreetse sihtrühma eelistustest ja ettevõtte võimalusest.
  Tööandja brändingu kampaania korraldamine ja läbi viimine
  Korraldame algusest lõpuni organisatsiooni sisemise või välimise maine kampaania alustades sõnumi loomisest, selle kommunikeerimisest läbi reklaamikampaania sihtrühmadeni kuni kampaania tulemuslikkuse hindamiseni. Oluline on kampaania isikupärasus, et see aitaks eristada teid teie konkurentidest.
 • Sisemise ja välimise tööandja kuvandi audit

  Välimise tööandja kuvandi audit
  Hindame, kuivõrd teadlikud on organisatsiooni jaoks olulised töötajate sihtrühmad organisatsiooni poolt pakutavast. Milline on organisatsioonikuvad neid huvitavate sihtrühmade hulgas ja seda ka võrreldes konkurentidega. Väljundis on ära toodud organisatsiooni tugevused ja nõrkused võrreldes nende konkurentidega ning üldised arenguvõimalused, et sihtrühma silmis eelistatumaks tööandja muutuda.
  Sisemine tööandja kuvandi audit
  Hindamine, milline organisatsiooni olemasolevate töötajate kuvad oma tööandjast. Väljundis on ära toodud olulised näitajad nagu ettevõtte soovitusindeks ning tugevused ja nõrkused oma töötajate silmis.
 • Rahulolu, pühendumuse ja juhtimiskvaliteedi uuringud

  Rahulolu- ja pühendumuse uuring
  Viime läbi pühendumuse uuringu, mille väljundiks on organisatsiooni pühendumuse indeks, pühendumuse indeksid struktuuriüksuste lõikes. Toome välja olulisemad pühendumuse allikad nii organisatsioonile keskmiselt kui erinevatele sihtrühmadele. Keskendume juhtimiskvaliteedile ja anname juhi kohta personaalset tagasisidet. Uuringu sisu kohandatakse vastavalt organisatsiooni vajadusele, korraldatakse vastuste kogumine, analüüs ja tehakse tulemuste ettekanne.
  Juhtimiskvaliteedi uuring ja 360 kraadi tagasiside
  Juhtimiskvaliteedi uuring keskendub spetsiifilisemalt organisatsiooni juhtimiskultuurile ning juhtide juhtimiskäitumisele. Uuring sisaldab 360 kraadi tagasisidet juhtidele, kus on ära toodud juhtide tugevused ja arenguvõimalused.
 • Muud teenused

  Kodulehe ja töökuulutuste analüüs
  Analüüsime teie kodulehte potentsiaalse tulevase töötaja aspektist ja anname konkreetsed soovitused kodulehe parendamiseks, et sihtrühma paremini kõnetada ja oodatavad kandidaadid kandideerima saada. Vaatame üle teie 5 aasta töökuulutused ja muud töökuulutusega seotud tegevused ( a la youtube kuulutused) ja anname teile soovitused, kuidas muuta oma töökuulutusi autentsemaks, isikupärasemaks eesmärgiga saada õiged kandidaadid reageerima teie töökuulutustele.
  Uute töötajate sisse elamisprogramm
  Eesmärk on tagada uue inimese kiire sisse-elamine, nii töö tulemuslikkuse kui ka organisatsiooni kultuuriseisukohalt.
  Arengu- ja tulemusvestluste metoodika
  Pakume arengu- ja tulemusvestluste metoodikat, mis tagab eesmärkide seadmise ja nende hindamise ning inimese arengule kaasa aitamise. Pakume nii metoodikat, vestluste tuge, analüüsi ja tulemuste kokkuvõtteid.
Võta meiega ühendust ja uuri lisa Kontakt
ambassador

Tööandja saadiku maatriks

Ettevõtete edu aluseks on oskus leida ja hoida tööl optimaalne arv õigeid inimesi. Tänu kiirele infoliikumisele on tööjõud muutunud teadlikuks nii võimalustest kui ka iseenda väärtustest ning seega on tunduvalt kasvanud ka ootused tööandjatele. Vastuseks ettevõtete probleemidele töötajate hoidmisel ning uute ligi meelitamisel on tööandja bränding – strateegia, mis kasutab parimate inimeste leidmiseks ja hoidmiseks personalivaldkonna ja turunduse meetodeid.

Eesti atraktiivseimad tööandjad

Organisatsioonid püüavad leida oma meeskonda parimaid töötajaid nii kogenud spetsialistide kui noorte talentide kujul. Kiire noorte arvu vähenemine sunnib organisatsioone pingutama selle nimel, et olla atraktiivne tööandja noortele talentidele ka viie, kümne ja viieteistkümne aasta pärast. Ettevõtetel on vajalik teadlikult tegeleda oma tööandja maine kujundamisega, et tagada ka tulevikuks kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajaskond. Tööandja maine kujundamise eelduseks on oma tulevaste töötajate ootuste, eelistuste ja info edastamise kanalite tundmine.

Eesti atraktiivseimad tööandjad

Üld Topid

IT Tudengite Top

Õigustudengite Top

Majandustudengite Top

Kutsekoolide Top

Meditsiinitudengite Top

Tehnikatudengite Top

Humanitaartudengite Top

Instar viib iga-aastaselt läbi tööandja maine uuringut Eesti tudengite seas. Uuringusse on kaasatud 20 Eesti kõrgkooli tudengid ja uuringu valimi maht on 2500 tudengit. Uuringu käigus hindavad noored oma ootusi tööandjatele, märgivad nende arvates toimuvad infokanalid, läbi mille nad saavad ettevõtete poolt edastatavat infot. Lisaks sellele hindavad tudengid Eesti suuremate ja edukamate ettevõtete atraktiivsust tööandjana. Nimetatud hinnangud leiavad väljundi Eesti TOP 100 atraktiivse tööandja nimekirjas.

Meeskond

 • Sandra on Instari projektijuht, kes tegeleb olemasolevate ja uute klientide tööandja brändingu projektide elluviimisega. Varasemalt on ta erinevates ettevõtetes omandanud personali, kommunikatsiooni ja agiilse projektijuhtimise oskusi. Sandral on mitmeaastane kogemus infotehnoloogia sektoris värbamises ja personalijuhtimises. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli suhtekorralduse (PR) eriala, kus ta õppis ka personaliarendust ja -juhtimist. Ta on ka töökeskkonnaspetsialist ning teda huvitab rohelise kontori temaatika, mis viimasel ajal üha rohkem populaarsust kogub.
  Sandra Linde Projektijuht sandra.linde@instar.ee +372 56943001
 • Evelin on Instari projektijuht, kes aitab uutel ning olemasolevatel klientidel leida parimaid lahendusi kujundamaks ja hoidmaks mainet nii praeguste kui tulevaste töötajate hulgas. Evelin tunneb turundust. Olles töötanud sel alal nii väiksemates kui ka väga suurtes ettevõtetes alates restoraniärist kuni finantssektorini välja. Eelmises töökohas Swedbankis, ühes Eesti hinnatuimas ettevõttes, oli tema igapäevaseks tööks tööandja kuvandi toetamine läbi sisemiste ja välimiste turundustegevuste. Tallinna Tehnikaülikoolis õppis Evelin ärijuhtimist, keskendudes turunduse ja personaliteemadele.
  Evelin Ausmees Projektijuht evelin.ausmees@instar.ee +3725255008
 • Kersti on Instar EBC asutaja ja tööandja bränding ekspert, kes tegeleb ettevõtete strateegilise nõustamisega ning koolitamisega tööandja brändingu valdkonna teemadel. Kersti on Eestis tegelenud personalivaldkonnaga Saku Õlletehase AS-s ja Finantsinspektsioonis ning Indias inimeste juhtimisega Siri Technologies´s ja Widex Indias. Kersti on omandanud summa cum laude magistrikraadi rahvusvahelise ärijuhtimise ja turunduse alal Estonian Business Schoolist ning bakalaureuse kraadi ökonomeetria ja rahvusvahelise juhtimise erialalt Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast. Kersti kirjutas Eesti ühe esimestest tööandja brändingu teemalistest lõputöödest 2006 aastal.
  Kersti Vannas Tegevjuht ja partner kersti.vannas@instar.ee +372 52 96 166
 • Inga on Instari projektijuht, kes aitab vedada tööandja brändingu ning erinevate uuringutega seotud projekte, suhtleb olemasolevate klientidega, tutvustab Instari tegemisi uutele koostööpartneritele ning tegeleb Instari turundusega. Inga on tegus ja aktiivne mitmel rindel - ta on omandanud erinevates organisatsioonides müügi-, turundus- ja värbamisoskuseid, saanud tugeva elu- ning müügikooli Ameerikas raamatuid müües ning lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse eriala. Inga huvitub ettevõtte sotsiaalse vastutuse valdkonnast ning on sel teemal teinud ka põhjalikke uurimusi.
  Inga Ulm Projektijuht inga.ulm@instar.ee +372 5333 8207
 • Triin on Instari projektijuht, kes aitab Instari toredaid kliente projektipõhiselt. Triin on omandanud kõrghariduse infoteaduses, kuid töötanud aastaid müügi- ja turunduse valdkonnas - juhtinud Forum Cinemas Asi turundust ning Omniva paki-, posti- ja infoäri turundusprojekte. Praegu õpib Triin Tallinna Tehnikaülikoolis disaini ja tehnoloogia tuleviku magistriõppes eesmärgiga rakendada disainimõtlemise tööriistu ja innovaatilist mõtlemist ka Instari töös. Triinu suureks armastuseks on kino ja filmimaailm, seega tasub Triinult alati ka uurida, mida head kinos näidatakse või millist värsket sarja Netflixis sarivaadata tasub ;)
  Triin Jürgens Projektijuht triin.jurgens@instar.ee +372 524 1538
 • Anneli on osalenud analüütikuna erinevates sotsiaalteaduslike uuringu projektides. Tartu Ülikoolis töötades sai ta kogemusi terve uuringuprotsessi läbiviimisel: alates uuringu planeerimisest ja disainimisest ning lõpetades uuringu esitlemisega. Ta on olnud Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis loetava aine „Projektijuhtimise alused“ üks õppejõududest. Anneli oskusteks on nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed uurimismeetodid. Lisaks on ta omandanud Tartu Ülikoolist kommunikatsioonijuhtimise magistrikraadi ning omab töökogemust turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnast.
  Anneli Villenthal Analüütik annelivillenthal@gmail.com  
 • Kelli on Instari kommunikatsiooni praktikant, kes tegeleb kevade jooksul tööandja brändingu ning tööandja maine uuringuga. Kelli õpib Tartu Ülikoolis teisel kursusel ajakirjandust ja kommunikatsiooni. Kellil on kogemust nii maakondliku ajalehe ajakirjanikuna kui ka üle-riigilise noortelaagri peakorraldajana. Kelli huvitub kirjutamisest ning usub, et praktika on ainus asi, mis suudab ülikoolis õpitud teadmised reaalselt selgeks õpetada.
  Kelli Aia Praktikant kelli.aia@instar.ee  
 • Andres on Instar EBC müügi- ja suhete hoidmise guru. Andres on müügivaldkonna ekspert, kes on juhtinud müügivaldkonda ning tegelenud müügi- ja kliendisuhete hoidmisega rahvusvahelistes kindlustusettevõtetes. Andres on meister tööandja brändingu valdkonna olulisuse selgitamisel organisatsioonisiseselt. Andresel on bakalaureusekraadi äriõiguses Tallinna Tehnikaülikoolist ning hetkel on omandamas magistrikraadi Estonian Business Schoolis.
  Andres Hellerma Ekspert ja partner Andres.hellerma@instar.ee  
Meeskond

Kliendid Instarist

Õrne LaindePharma Holding (Südameapteek), personalijuht

Instaril on Eestis kahtlemata suurimad kogemused tööandja brändingu teemal ning seetõttu pakuvad nad parimat lisandväärtust mis Eesti turul üldse pakkuda on.
Koostöö Instariga on olnud sujuv ja paindlik.
Kindlasti soovitan Instari, seda põhjusel, et Instar on väga paindlik häid lahendusi pakkuv koostööpartner.

Ene KrinpusCoca-Cola Baltic HBC, Baltic Learning & Development Manager

Oleme Instariga pan-Balti tasemel koostööd teinud juba aastaid. Tänu Instarile oleme saanud parema ülevaate Coca-Cola HBC mainest tööandjana Eestis, Lätis ja Leedus nii üliõpilaste kui ka töötava elanikkonna hulgas. Instari uuringutulemused on alati lihtsalt ning arusaadavalt presenteeritud. Soovitan kõigil, kes soovivad saada nõu tööandja maine küsimustes, pöörduda nende poole.

Instari kajastused

Võta meiega ühendust
Kasuta kontaktivormi või kirjuta otse