Lugemist

Instari teenused

Tööandja brändi arendamine tõstab läbi pühendunud ja lojaalsete töötajate ettevõtte efektiivsust ja aitab säästa kulusid. Tööandja bränding hõlmab tervet organisatsiooni. Tööandja brändi arendamise aluseks on ühtne strateegia, mis pöörab tähelepanu nii ettevõtte praegustele, kui ka tulevastele töötajatele.

Meie eesmärk on aidata ettevõtetel olla atraktiivsed tööandjad, kes omavad motiveeritud, pühendunud ja lojaalseid töötajaid. Viime läbi uuringuid, pakume konsultatsioone ja aitame organiseerida kampaaniaid, mille eesmärk on kasvatada tugevaid tööandja brände. Pakume lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest erinevaid tööandja brändingu teenuseid.

 • Atraktiivse tööandja brändingu strateegia ja selle realiseerimine

  Strateegia ja tegevuskava loomine
  Aitame organisatsioonil luua pikaajalise strateegilise tegevuskava oma tööandja maine parendamiseks koos sinna juurde kuuluvate mõõdikutega, et tagada strateegia elluviimise ja tulemuslikkuse ülevaatlik jälgimine ja hindamine.
  Ettevõtte väärtuspakkumise loomine
  Aitame luua väärtuspakkumised ettevõtet huvitavatele erinevatele sihtrühmadele lähtudes just konkreetse sihtrühma eelistustest ja ettevõtte võimalusest.
  Tööandja brändingu kampaania korraldamine ja läbi viimine
  Korraldame algusest lõpuni organisatsiooni sisemise või välimise maine kampaania alustades sõnumi loomisest, selle kommunikeerimisest läbi reklaamikampaania sihtrühmadeni kuni kampaania tulemuslikkuse hindamiseni. Oluline on kampaania isikupärasus, et see aitaks eristada teid teie konkurentidest.
 • Sisemise ja välimise tööandja kuvandi audit

  Välimise tööandja kuvandi audit
  Hindame, kuivõrd teadlikud on organisatsiooni jaoks olulised töötajate sihtrühmad organisatsiooni poolt pakutavast. Milline on organisatsioonikuvad neid huvitavate sihtrühmade hulgas ja seda ka võrreldes konkurentidega. Väljundis on ära toodud organisatsiooni tugevused ja nõrkused võrreldes nende konkurentidega ning üldised arenguvõimalused, et sihtrühma silmis eelistatumaks tööandja muutuda.
  Sisemine tööandja kuvandi audit
  Hindamine, milline organisatsiooni olemasolevate töötajate kuvad oma tööandjast. Väljundis on ära toodud olulised näitajad nagu ettevõtte soovitusindeks ning tugevused ja nõrkused oma töötajate silmis.
 • Rahulolu-, pühendumuse ja juhtimiskvaliteedi uuringud

  Rahulolu- ja pühendumuse uuring
  Viime läbi pühendumuse uuringu, mille väljundiks on organisatsiooni pühendumuse indeks, pühendumuse indeksid struktuuriüksuste lõikes. Toome välja olulisemad pühendumuse allikad nii organisatsioonile keskmiselt kui erinevatele sihtrühmadele. Keskendume juhtimiskvaliteedile ja anname juhi kohta personaalset tagasisidet. Uuringu sisu kohandatakse vastavalt organisatsiooni vajadusele, korraldatakse vastuste kogumine, analüüs ja tehakse tulemuste ettekanne.
  Juhtimiskvaliteedi uuring ja 360 kraadi tagasiside
  Juhtimiskvaliteedi uuring keskendub spetsiifilisemalt organisatsiooni juhtimiskultuurile ning juhtide juhtimiskäitumisele. Uuring sisaldab 360 kraadi tagasisidet juhtidele, kus on ära toodud juhtide tugevused ja arenguvõimalused.
 • Muud teenused

  Kodulehe ja töökuulutuste analüüs
  Analüüsime teie kodulehte potentsiaalse tulevase töötaja aspektist ja anname konkreetsed soovitused kodulehe parendamiseks, et sihtrühma paremini kõnetada ja oodatavad kandidaadid kandideerima saada. Vaatame üle teie 5 aasta töökuulutused ja muud töökuulutusega seotud tegevused (nt sotsiaalmeedia kampaania) ja anname teile soovitused, kuidas muuta oma töökuulutusi autentsemaks, isikupärasemaks eesmärgiga saada õiged kandidaadid reageerima teie töökuulutustele.
  Uute töötajate sisse elamisprogramm
  Eesmärk on tagada uue inimese kiire sisse-elamine, nii töö tulemuslikkuse kui ka organisatsiooni kultuuriseisukohalt.
  Arengu- ja tulemusvestluste metoodika
  Pakume arengu- ja tulemusvestluste metoodikat, mis tagab eesmärkide seadmise ja nende hindamise ning inimese arengule kaasa aitamise. Pakume nii metoodikat, vestluste tuge, analüüsi ja tulemuste kokkuvõtteid.
Võta meiega ühendust ja uuri lisa Kontakt
ambassador

Tööandja saadiku maatriks

Ettevõtete edu aluseks on oskus leida ja hoida tööl optimaalne arv õigeid inimesi. Tänu kiirele infoliikumisele on tööjõud muutunud teadlikuks nii võimalustest kui ka iseenda väärtustest ning seega on tunduvalt kasvanud ka ootused tööandjatele. Vastuseks ettevõtete probleemidele töötajate hoidmisel ning uute ligi meelitamisel on tööandja bränding – strateegia, mis kasutab parimate inimeste leidmiseks ja hoidmiseks personalivaldkonna ja turunduse meetodeid.

Eesti atraktiivseimad tööandjad

Organisatsioonid püüavad leida oma meeskonda parimaid töötajaid nii kogenud spetsialistide kui noorte talentide kujul. Kiire noorte arvu vähenemine sunnib organisatsioone pingutama selle nimel, et olla atraktiivne tööandja noortele talentidele ka viie, kümne ja viieteistkümne aasta pärast. Ettevõtetel on vajalik teadlikult tegeleda oma tööandja maine kujundamisega, et tagada ka tulevikuks kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajaskond. Tööandja maine kujundamise eelduseks on oma tulevaste töötajate ootuste, eelistuste ja info edastamise kanalite tundmine.

Eesti atraktiivseimad tööandjad

Tudengite Top

IT Tudengite Top

Õigustudengite Top

Majandustudengite Top

Kutsekoolide Top

Meditsiinitudengite Top

Tehnikatudengite Top

Humanitaartudengite Top

Kogenud töötajate top

Instar viib alates 2010 aastast regulaarselt läbi Eesti suurimat töö-ootuste ja tööandja maine uuringut kogenud töötajate ja järelkasvu sihtrühmades. Uuringu valimi moodustavad 6000 vastajat Eesti kõrgkoolide, kutsekoolide ja töökogemusega inimeste hulgast. Uuringu käigus hindavad vastajad oma ootusi tööandjatele, infole ja infokanalitele. Lisaks hinnatakse Eesti suuremate ja olulisemate tööandjate atraktiivsust töökohana. Iga-aastaselt avalikustatakse Eesti atraktiivsemate tööandjate edetabelid, mis on muutunud Eesti tööandjatele oluliseks tulemusmõõdikuks, meie kodulehel. Edukamaid tööandjaid tunnustatakse Atraktiivse Tööandja aumärgiga, mis antakse üle septembris toimuval Atraktiivsete Tööandjate Päeval .

Meeskond

 • Kersti on Instari asutaja ja tööandja bränding ekspert, kes tegeleb ettevõtete strateegilise nõustamisega ning koolitamisega tööandja brändingu valdkonna teemadel. Kersti on Eestis tegelenud personalivaldkonnaga Saku Õlletehase AS-s ja Finantsinspektsioonis ning Indias inimeste juhtimisega Siri Technologies´s ja Widex Indias. Kersti on omandanud summa cum laude magistrikraadi rahvusvahelise ärijuhtimise ja turunduse alal Estonian Business Schoolist ning bakalaureuse kraadi ökonomeetria ja rahvusvahelise juhtimise erialalt Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast. Kersti kirjutas Eesti ühe esimestest tööandja brändingu teemalistest lõputöödest 2006 aastal.
  Kersti Vannas Tegevjuht ja partner kersti.vannas@instar.ee +372 52 96 166
 • Andrea Maidla PROJEKTIJUHT andrea.maidla@instar.ee  
 • Elsbet Alasoo Projektijuht elsbet.alasoo@instar.ee  
 • Eneli Linnas PROJEKTIJUHT eneli.linnas@instar.ee  
 • Erle
  Erle Leppikson Projektijuhi abi erle.leppikson@instar.ee  
 • Daisy Koorits Konsultant daisy.koorits@instar.ee  
Meeskond

Instari kliendid

Instari kliendid
  Mailis Neppo Kaitseministeeriumi personaliosakonna juhataja

  Muutuv keskkond seab tööandjale uusi nõudmisi ja tingimusi. Vahel on sellest arusaamiseks vaja kõrvalpilku. Kaitseministeeriumi jaoks oli üks tõukejõude tööandja kuvandile tähelepanu pööramisel ka Instari uuringutest selgunud tõsiasi, et meie võimalikud tulevased kolleegid ei teagi meie olemasolust. Koos Instariga astusime samme, et oma avalikus pildis olekut suurendada. Selle koostöö üks põhilisemaid märksõnu on olnud usaldus ja süvenemine. Teineteist usaldades ja sügavuti riigikaitse valdkonda süüvides said mõlemad pooled targemaks. Instari abil sõnastasime oma valukohti aga vaatasime ka kaugemale ja otsisime lahendusi ning koostöö jätkub tulevikuski.

  Indrek Sarjas G4S Eesti AS personalidirektor

  Alustasime Instariga aktiivset koostööd 2018. aastal. Tänaseks oleme koos teinud mitu edukat värbamiskampaaniat ja järgmised on juba töölaual. Instari puhul võlub mind nende oskus pakkuda uusi ideid ja lahendusi ning olla kliendi jaoks alati olemas. Kui tahad enda värbamisturunduse viia uuele tasemele, siis võid selle julgelt Instari hoolde usaldada!

Instari kajastused

Võta meiega ühendust
Kasuta kontaktivormi või kirjuta otse