Haridus- ja Teadusministeeriumi tööandja bränd

Haridus- ja Teadusministeeriumile loodi tööandja bränd Instari metoodikal. Lisaks värskendati visuaalset keelt, mis kippus eri materjalides erinäoliseks kujunema. Väljakutse oli püsida ministeeriumite väljatöötatud ja õigustatud raamides, kui tuua raamide sees orienteerudes tuua välja Haridus- ja Teadusministeeriumi eripära ning eristuda visuaalsetes materjalides teistest ministeeriumitest.  

Tööandja brändi projekti käigus loodi tegevuskava, slogan, tööandja lugu ja väärtuspakkumine. 

Sisustasime karjäärilehe tööandja videotega ning töötajate lugudega. 

Tööandja slogan 

Hariduse tulevik. Meiega  

Tööandja lugu 

Töö Haridus- ja Teadusministeeriumis on tähendusrikas — mõjutame iga väikese ja suure õppija hariduskäiku ja selle kaudu tervet eluteed. Tegutseme selle nimel, et luua igale Eesti inimesele võimalused arenguks, õppimiseks ja eneseteostuseks.  

Meie tööl on ka rahvusvaheline mõõde, sest Eesti uuendustele avatud haridussüsteem on eeskujuks paljudele riikidele. 

Ministeeriumi töökorraldus on paindlik. Meie ligi 300 inimest töötavad Tartus, Tallinnas ja mujal Eestis, kasutades hübriidlahendusi või tehes kaugtööd. 

Head hariduslahendused sünnivad asjatundlike, avatud, hoolivate ja usaldusväärsete inimeste koosloomes. 

Liitu meie professionaalse ja toetava tiimiga, kus saad rakendada oma eksperditeadmisi ja neid pidevalt edasi arendada.

Väärtuspakkumine 

  • Panusta Eesti hariduse arengusse 

Saad rakendada oma eksperditeadmisi, et luua Eesti inimestele parimad võimalused õppimiseks ja arenguks.
Sinu töö viib edasi Eesti ühiskonda ja tõstab Eesti haridussüsteemi esile ka rahvusvaheliselt.
See on tähendusrikas töö!  

  • Arene inimese ja professionaalina 

Saad töötada vastutusrikaste teemadega ja oma teadmisi pidevalt täiendada. Töö on vaheldusküllane, kord nõuab kiiret reageerimist, kord järjepidevat tegutsemist kaugema eesmärgi nimel. Vajadusel saad töötamise paindlikult
ühendada õpingutega. 

  • Tegutse koos asjatundliku ning toetava tiimiga 

Saad koostööd teha nutikate ja mitmekülgsete kolleegidega, kellelt on palju õppida. Meie partnerite ring on lai: lasteaedadest tehnoloogiaettevõteteni. Pakume iseseisvust ja otsustusvabadust, aga samas ka toetavat tiimi. Töötame nii Tartus kui Tallinnas, lisaks teeme ka kaugtööd.  

Karjäärileht https://www.hm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium/toole-voi-praktikale