Tööandja brändi arendamine

Tööandja brändi identiteedi loomisel valmivad olulised tööandja brändi osad nagu väärtuspakkumine, tööandja lugu ning tööandja hüüdlause, mida kasutada oma karjäärilehel ning värbamismaterjalides.

Tööandja brändi visuaalid ja brändiraamatu loome koostöös disaineritega ning need saavad teie tööandja brändi edendamise teekonnal lahutamatuteks kaaslasteks.

Uuringud ja sisend

Ülevaade teie praegustest välistest ja sisemistest tööandja brändingu tegevustest, et mõista, mis on seni töötanud ning mis mitte.

Uuringuga selgitatakse välja ja kaardistatakse kuvand tööandjana olemasolevate töötajate seas. Saad teada, mis teeb sinust ainulaadse ja erilise tööandja, milline on praegune töötajate kogemus, tööandja brändi saadikute huvi, töötajate infovajadus, millised on sisekommunikatsiooni väljakutsed jpm.

Kvalitatiivse sisendi saamiseks viiakse läbi fookusgrupi intervjuud töötajatega, kes kuuluvad eelnevalt kindlaks määratud sihtrühma. Keskendume nii teie tugevustele kui ka nõrkustele. Lisaks kasutame intervjuusid töötajate teavitamiseks nende rolli olulisusest tööandja brändi saadikuna.

Fookusrühma intervjuudega sarnaselt läbiviidavad vestlused, kus seekord on intervjueeritavateks juhtkonna liikmed. Viime läbi individuaalsed intervjuud, et saada kvalitatiivset sisendit organisatsiooni tugevuste ja nõrkuste kohta juhatuse vaatevinklist.

Välise uuringu abil kaardistatakse sihtrühma tööootused, nende infovajadused ja enamkasutatavad infokanalid. Samuti võrreldakse näitajaid välise tööandja brändi kuvandi kohta – hetke kuvand, teadlikkus ja atraktiivsus oma sihtrühmades võrreldes tööturukonkurentidega.

Turukonkurentide võrdluse käigus tuvastatakse ettevõtte konkurentide praegused tööandja brändingu tegevused ja võrreldakse neid kliendi ettevõtte tegevustega.
Määratletakse kõige tähtsamad sihtrühmad (tavaliselt kogenud töötajad ja tulevane tööjõud) ning vastavalt nendele valitakse iga sihtrühma jaoks turukonkurendid.
Tulemusi analüüsitakse Instari sisemist ja välimist tööandja brändingu mudelit kasutades.

Tulemusena on organisatsioon teadlik nii oma keskmisest kui ka erinevate struktuurüksuste pühendumuse indeksist.
Uuringu käigus tuvastatakse olulisemad pühendumuse allikad ja keskendutakse juhtimiskvaliteedile. Juhtide kohta antakse personaalset tagasisidet.
Uuringu sisu kohandatakse vastavalt organisatsiooni vajadustele. Kogutakse kokku töötajate vastused, analüüsitakse neid ja esitletakse tulemusi kliendile.

Tööandja brändi aktiveerimine ja juhtimine

Strateegia ja tegevuskava sisaldab ettevõttesiseseid ja -väliseid tööandja brändingu tegevusi. Sisemiste tegevuste osas on fookuses töötajate saadikute roll. Väliste tegevuste rõhk on tööandja turunduskommunikatsioonil ja visuaalsel kuvandil.

Koostame edaspidiseks kasutamiseks tööriistakasti, mis tavaliselt sisaldab vastavalt klientide vajadustele töökuulutusi, sotsiaalmeedia postitusi, esitluse põhjasid ja muid erinevaid kujundusi.

Töökuulutused luuakse tööandja väärtuspakkumist silmas pidades ja kohandatakse erinevate kanalite jaoks sobivaks, k.a sotsiaalmeedia.

Olemasoleva karjäärilehe analüüs ja soovitused selle parendamiseks või uue karjäärilehe loomine.
Karjäärilehe loomise juurde kuulub struktuur, sisu loomine ja disain, mis järgib kõiki tähtsaid elemente, sealhulgas lehe funktsionaalsust.

Videod on eesti keeles ja tavaliselt subtiitritega, et kanda sõnumit edasi ka hääleta. Üks video kestab maksimaalselt 2 minutit.
Produktsioon hõlmab vähemalt ühte võttepäeva, ettevalmistusaega ja filmimise järgseid tegevusi.
Filmimeeskonda kuuluvad operaator ning valguse, heli, monteerimise ja loominguliste lahenduste eest vastutavad abilised.

Aitame erinevate kampaaniate loomiselt alatest ideest kuni meediapindade planeerimiseni. Loome nii tööandja brändingu teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, sotsiaalmeedia kampaaniaid, välimeedia kampaaniaid jpm.

Ettekannete pidamine, töötubade korraldamine ja konsulteerimine

Instar pakub laia valikut erinevaid esitlusi, töötubade läbiviimist ja konsultatsioone. Meie teemade hulka kuuluvad:

 • Tööandja bränding
 • Tööandja saadikute aktiveerimine
 • Juhtimine
 • Sisekommunikatsioon
 • Sotsiaalmeedia

jpm

Aastased või lühemad programmid konkreetsete tööandja saadikute aktiveerimiseks – programmis osalejatel tekib ühine arusaam oma tööandja saadiku rollist ja võimalustest seda rolli edukalt täita.

Sarnaseid aastaseid või lühemaid programme saame koostada ka teistel teemadel, nagu näiteks juhtimine või sotsiaalmeedia.

Korraldame igal aastal erinevaid tööandjate brändingu ja värbamise valdkonna üritusi, nagu Atraktiivsete Tööandjate Päev, Suveseminar ja Värbamisturundusauhinnad KICKOFF. Meil on hea meel jagada oma kogemusi ja teadmisi ning aidata teid valdkonnale oluliste konverentside modereerimisel.

Võta meiega ühendust

Võta meiega ühendust! Kasuta kontaktivormi või kirjuta otse info@instar.ee

   

  Vaata, mida on öelnud meie kliendid:

   

  Saime brändinguga tegelemiseks vajaliku sisendi ja valmis protsessid. Kindlasti soovitaksin. Kogu protsess oli kiire, asjakohane ja professionaalne. 
  – Anneli Alpius, GoCraft

   

  Töötubades osalemine sunnib asju ka enese jaoks läbi mõtlema. Ka ettevõtte välist kuvandit vaagima. Väga kasulik.
  Pealegi veel asjatundjate suunava käe all tegutsedes tundus kogu projekt kiire ja tõhus. 

  – Maris Parik, Gunvor Services

   

  10/10. Kindlasti on suureks abiks just tegevuskava edaspidiseks ja Instari tugi.
  – Aljona Mändlo, Fifaa

   

  Saime selge ülevaate, mis on HTM-s töötamise eeliseks, uue CVI ning kogu tööandja brändi koos edasiste soovitustega. 
  – Kadri Paumees, Haridus- ja Teadusministeerium

   

  Meile meeldis Instari paindlikkus ja lennukad ideed. 
  – Sanne Rüütelmaa, Bauhof Group