Työnantajabrändin kehittäminen

Työnantajabrändin identiteetin luomisessa tärkeitä osia ovat arvolupaus, työnantajatarina sekä työnantajan iskulause, joita voidaan käyttää urasivustolla ja rekrytointimateriaaleissa.

Työnantajabrändin visuaalit ja brändikirja luodaan yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa, ja ne ovat tärkeä osa työnantajabrändin kehittämisprosessia. Niistä tulee erottamattomia kumppaneita työnantajabrändin edistämismatkalla.

Tutkimukset ja palautteet

Työnantajabrändin auditointi antaa katsauksen nykyisistä ulkoisista ja sisäisistä työnantajabrändin toimenpiteistä, jotta voidaan ymmärtää, mikä on tähän mennessä toiminut ja mikä ei.

Tutkimuksen avulla selvitetään ja kartoitetaan nykyisten työntekijöiden näkemys ja mielikuva työnantajasta. Tutkimuksessa selviää, mikä tekee yrityksestä ainutlaatuisen ja erityisen työnantajan, millainen on nykyisten työntekijöiden kokemus, työnantajabrändin edustajien kiinnostus, työntekijöiden tiedontarve, sisäisen viestinnän haasteet jne.

Kvalitatiivisen tiedon saamiseksi tehdään kohderyhmähaastatteluja työntekijöille, jotka kuuluvat ennalta määritettyyn kohderyhmään. Keskitymme sekä vahvuuksiin että heikkouksiin. Lisäksi käytämme haastatteluja työntekijöiden tiedottamiseen heidän roolistaan työnantajabrändin edustajana.

Kohderyhmähaastattelujen tavoin suoritettavat keskustelut, joissa haastateltavina ovat tällä kertaa johtohenkilöt. Suoritamme yksilöhaastatteluja saadaksemme kvalitatiivista tietoa organisaation vahvuuksista ja heikkouksista johtokunnan näkökulmasta.

Ulkoisen tutkimuksen avulla kartoitetaan kohderyhmän odotukset, heidän tiedontarpeensa ja käytetyimmät tiedonlähteet. Lisäksi vertaillaan mittareita työnantajabrändin maineen, tietoisuuden ja houkuttelevuuden suhteen verrattuna kilpailijoihin kyseisessä työmarkkinasegmentissä.

Kilpailijoiden vertailun avulla tunnistetaan yrityksen kilpailijoiden nykyiset työnantajabrändäysaktiviteetit ja verrataan niitä asiakkaan yrityksen toimintaan. Määritellään tärkeimmät kohderyhmät (yleensä kokeneet työntekijät ja tulevat työntekijät) ja valitaan jokaiselle kohderyhmälle kilpailijat niiden perusteella. Tuloksia analysoidaan Instarin sisäisen ja ulkoisen työnantajabrändin mallia käyttäen.

Tutkimuksen tuloksena organisaatio saa tietää keskimääräisen sitoutumisindeksin ja eri osastojen sitoutumisindeksit.
Tutkimuksessa tunnistetaan tärkeimmät sitoutumisen lähteet ja keskitytään johtamisen laatuun. Johtajille annetaan henkilökohtaista palautetta.
Tutkimuksen sisältö räätälöidään organisaation tarpeiden mukaan. Kerätään työntekijöiden vastaukset, analysoidaan niitä ja esitellään tulokset asiakkaalle.

Työnantajabrändin aktivointi ja hallinta

Suunnitelma ja toimintasuunnitelma sisältävät sisäisiä ja ulkoisia työnantajabrändin toimintoja. Sisäisten toimintojen osalta painopiste on työntekijöiden lähettiläiden roolissa. Ulkoisten toimintojen painopiste on työnantajan markkinointiviestinnässä ja visuaalisessa kuvassa.

Laadimme käyttöön työkalupakin, joka sisältää yleensä asiakkaiden tarpeiden mukaan työpaikkailmoituksia, sosiaalisen median julkaisuja, esitysmalleja ja muita erilaisia suunnitteluja.

Työpaikkailmoitukset luodaan työnantajan arvonmäärityksen perusteella ja sovitetaan eri kanaviin sopivaksi, mukaan lukien sosiaalinen media.

Olemassa olevan urasivun analyysi ja suositukset sen parantamiseksi tai uuden urasivun luominen.
Urasivun luomiseen kuuluvat rakenne, sisällön luominen ja suunnittelu, joka noudattaa kaikkia tärkeitä elementtejä, mukaan lukien sivuston toiminnallisuus.

Videot ovat vironkielisiä ja niissä on yleensä tekstitys, jotta viesti välittyy myös äänettömästi. Yksi video kestää enintään 2 minuuttia.
Tuotanto sisältää vähintään yhden kuvauspäivän, valmisteluajan ja kuvauksen jälkeiset toimet.
Kuvausryhmään kuuluvat kuvaaja sekä avustajat, jotka vastaavat valaistuksesta, äänestä, leikkauksesta ja luovista ratkaisuista.

Autamme erilaisten kampanjoiden luomisessa ideasta mediapintojen suunnitteluun. Luomme työnantajabränditietoisuuden lisäämiseen tähtääviä kampanjoita, sosiaalisen median kampanjoita, ulkomainoskampanjoita ja paljon muuta.

Esitelmien pitäminen, työpajojen järjestäminen ja konsultointi

Instar tarjoaa laajan valikoiman erilaisia esitelmiä, työpajoja ja konsultointia. Aihealueitamme ovat muun muassa:

  • Työnantajamielikuvan luominen
  • Työnantajan edustajien aktivoiminen
  • Johtaminen
  • Sisäinen viestintä
  • Sosiaalinen media

Ja paljon muuta

Vuoden kestävät tai lyhyemmät ohjelmat, joilla aktivoidaan tiettyjä työnantajan edustajia – ohjelmaan osallistujilla on yhteinen käsitys työnantajan edustajan roolista ja mahdollisuuksista täyttää tämä rooli menestyksekkäästi.

Voimme laatia vastaavia vuoden kestäviä tai lyhyempiä ohjelmia myös muilla aihealueilla, kuten johtaminen tai sosiaalinen media.

Järjestämme vuosittain erilaisia työnantajabrändin ja rekrytoinnin alan tapahtumia, kuten Atraktiivsete Tööandjate Päev, Suveseminar ja Värbamisturundusauhinnad KICKOFF. Olemme iloisia voidessamme jakaa kokemuksiamme ja tietämystämme ja auttaa sinua tärkeiden alan konferenssien moderoinnissa.

Ota meihin yhteyttä

info@instar.ee