15 + aastat

4 uuringut

Uuringud viiakse läbi:

  1. tudengite
  2. meditsiinitudengite
  3. kutsekoolide õpilaste
  4. kogenud töötajate seas

Uuringuid on läbi viidud alates 2010. aastast.

8000 + vastajat

Kvaliteetne valim

Uuringu valim on suur ning tagame, et meil oleks võimalus Sulle võtta välja personaalselt Sind huvitava sihtrühma tulemusi.

300 + ettevõtet

Sektorite ülene võrdlus

Vastajad saavad hinnata erinevate sektorite tööandjaid etteantud nimekirja järgi, kus konkurendid on esitatud lähestikku. Sul on võimalus võrrelda end nii otseste konkurentidega kui tööturukonkurentidega teistest sektoritest.

Eesti atraktiivsemad tööandjad

Instar viib alates 2010. aastast regulaarselt läbi Eesti suurimat töö-ootuste ja tööandja maine uuringut kogenud töötajate ja järelkasvu sihtrühmades. Uuringu valimi moodustavad 6000 vastajat Eesti kõrgkoolide, kutsekoolide ja töökogemusega inimeste hulgast. Uuringu käigus hindavad vastajad oma ootusi tööandjatele, infole ja infokanalitele. Lisaks hinnatakse Eesti suuremate ja olulisemate tööandjate atraktiivsust töökohana. Iga-aastaselt avalikustatakse Eesti atraktiivsemate tööandjate edetabelid, mis on muutunud Eesti tööandjatele oluliseks tulemusmõõdikuks, meie kodulehel. Edukamaid tööandjaid tunnustatakse Atraktiivse Tööandja aumärgiga, mis antakse üle septembris toimuval Atraktiivsete Tööandjate Päeval .