14 + aastat

4 uuringut

Uuringud viiakse läbi:

 1. tudengite
 2. meditsiinitudengite
 3. kutsekoolide õpilaste
 4. kogenud töötajate seas

Uuringuid on läbi viidud alates 2010. aastast.

8000 + vastajat

Kvaliteetne valim

Uuringu valim on suur ning tagame, et meil oleks võimalus Sulle võtta välja personaalselt Sind huvitava sihtrühma tulemusi.

300 + ettevõtet

Sektorite ülene võrdlus

Vastajad saavad hinnata erinevate sektorite tööandjaid etteantud nimekirja järgi, kus konkurendid on esitatud lähestikku. Sul on võimalus võrrelda end nii otseste konkurentidega kui tööturukonkurentidega teistest sektoritest.

Mida on öelnud uuringu kohta meie kliendid?

Väga sujuv ja meeldiv koostöö. Saime teada, milline on turu hetke olukord. 

– Monika Neemsalu, personalipartner, Riigi Tugiteenuste Keskus

 

Uuring annab põhjaliku ülevaate järelkasvu ootustest ja nägemusest. Sihtrühma valiku võimalus väga hea.

– Terje Pari, töötajakogemuse disainer, SMIT

 

Osalemine uuringus oli positiivne kogemus. 

– Indrek Ostrat, personali- ja administratiivjuht, Eesti Rahvusraamatukogu

 

Uuringu kaudu saime vajalikku infot tudengite ja töötajate ootuse kohta tööandjale.

Samuti saime teada kui atraktiivne tööandja oleme võrreldes konkurentidega. 

– Virge Suursoo, personalijuht, TREV-2 Grupp

 

Sain teada, milline on ettevõtte “temperatuur” hetkel. Kindlasti tulevikus kordame seda uuringut. 

–  Mare Pohla-Tiisler, personalijuht, Stoneridge Electronics 

 

Põnev oli kuulda, milline on tänane tööturu olukord ning mis on ootused. 

– Merilyn Saulep, personalipartner, LHV Pank 

Mida saad uuringust teada?

Ootused tööandjale icon

Ootused tööandjale

 • Ootused töökorraldusele
 • Ootused palgale
 • Ootused karjäärivõimalustele
 • Ootused soodustustele
 • Tööandja valikukriteeriumid
Sinu atraktiivsus tööandjana võrreldes konkurentidega icon

Sinu atraktiivsus tööandjana võrreldes konkurentidega

 • Tuntus tööandjana
 • Huvi Sinu juures töötamise vastu
 • Atraktiivsuse ja tuntuse võrdlus konkurentidega
Eelistatud infokanalid icon

Eelistatud infokanalid

 • Infokanalid, kust otsitakse infot tööandja kohta
 • Ülevaade, milliseid infokanaleid kasutatakse igapäevaselt
 • Kanalid, mille kaudu eelistatakse saada tööpakkumisi

Boonused

Atraktiivsuse võrdlus eelmiste aastatega icon

Atraktiivsuse võrdlus eelmiste aastatega

Näitame ka Sinu organisatsiooni atraktiivsuse ja tuntuse muutust ajas*

* juhul, kui Sinu organisatsioon on olnud hinnatavate organisatsioonide nimekirjas ka eelnevatel aastatel.

Ettekanne juhtidele ja eksperdi soovitused icon

Ettekanne juhtidele ja eksperdi soovitused

Viime läbi 1,5-2-tunnise ettekande juhtidele, mille käigus anname ka soovitusi tööandja brändi arendamiseks.

Vastajate soovitused icon

Vastajate soovitused

Uuringu avatud vastuste tulemustest saad teada oma sihtrühma soovitused, mida teha, et olla atraktiivsem tööandja.

Tulemused Sind huvitava sihtrühma vaates

Viime läbi uuringu Eesti tudengite, kutsekoolide õpilaste ning kogenud töötajate seas, mis annab meile põhjaliku ülevaate tööturust ning suur vastajate arv võimaldab meil uuringust välja võtta Sulle oluliste sihtrühmade lõikes (nt erinevate õppe- või töövaldkondade, elukoha, töökogemus vm tunnuste lõikes).

Hinnatavate ettevõtete nimekirja leiab siit!

Otsusta, kui detailset infot vajad

Sul on uuringut tellides võimalus valida 3 paketi vahel ning soovi korral ka veel täiendavaid sihtrühmade analüüse tellida (tasu lisasihtrühma analüüsi eest on 500 eurot). Kõik paketid sisaldavad tulemuste raportit ja ettekannet juhtidele.
Uuringu tellijana saad lisaks ka tasuta pääsme Atraktiivsete Tööandjate Päevale!

Infopakett

700 €*

Tööootuste ja atraktiivsete tööandjate üldine ülevaade (kogenud töötajad, tudengid, meditsiinitudengid või kutsekooli õpilased)

*hinnale lisandub KM

Põhipakett

1490 €*

Uuringu tulemused ühe Sinu organisatsiooni spetsiifilise sihtrühma lõikes atraktiivsuse ja tuntuse võrdlus tööturu konkurentidega

Põhi saad TASUTA kaasa võrdlusanalüüsi järelkasvu või kogenud töötajate keskmiste tulemustega.

*hinnale lisandub KM

Topeltpakett

1990 €*

Uuringu tulemused kahe Sinu organisatsiooni spetsiifilise sihtrühma lõikes atraktiivsuse ja tuntuse võrdlus tööturu konkurentidega

Topeltpaketiga saad TASUTA kaasa võrdlusanalüüsi järelkasvu või kogenud töötajate keskmiste tulemustega.

*hinnale lisandub KM

Uuringu tellimise sammud

1

Võta meiega ühendust

Anna meile märku oma huvist uuringu tellimise vastu info@instar.ee.

2

Täpsustame detailid

Aitame valida sihtrühmad, lepime kokku tulemuste esitamise ja ettekande kuupäevad.

3

Esitleme tulemusi

Esitleme tulemusi Sinu organisatsiooni juhtidele ning anname soovitusi edasiseks tööandja brändinguks.

Eesti atraktiivsemad tööandjad

Instar viib alates 2010. aastast regulaarselt läbi Eesti suurimat töö-ootuste ja tööandja maine uuringut kogenud töötajate ja järelkasvu sihtrühmades. Uuringu valimi moodustavad 6000 vastajat Eesti kõrgkoolide, kutsekoolide ja töökogemusega inimeste hulgast. Uuringu käigus hindavad vastajad oma ootusi tööandjatele, infole ja infokanalitele. Lisaks hinnatakse Eesti suuremate ja olulisemate tööandjate atraktiivsust töökohana. Iga-aastaselt avalikustatakse Eesti atraktiivsemate tööandjate edetabelid, mis on muutunud Eesti tööandjatele oluliseks tulemusmõõdikuks, meie kodulehel. Edukamaid tööandjaid tunnustatakse Atraktiivse Tööandja aumärgiga, mis antakse üle septembris toimuval Atraktiivsete Tööandjate Päeval .