Lennuliiklusteeninduse AS identiteet tööandjana

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts (EANS) on uue põlvkonna lennujuhtimisteenuste pakkuja Eestis, mille peakontor asub Tallinnas. EANS pakub ohutuid ja tõhusaid lennujuhtimisteenuseid koos lennuliikluse korraldamise konsultatsioonide ja koolitusteenustega. EASNsi meeskond koosneb pea 200 töötajast, kellest ligi 83% on lennundusvaldkonna eksperdid.

Projekti käigus valmisid tegevuskava, tööandja lugu, väärtuspakkumine ja tööandja slogan. Lisaks disainisime tööandja CVI.

 

 Slogan

Koos turvalisema taeva nimel

 Tööandja lugu

EANS on väärika, üle veerandsajandi pikkuse kogemusega aeronavigatsiooniteenuste pakkuja. Meie siht on olla turvaline ja nutikas teejuht Eesti ja Euroopa taevas. Meie töö tulemusena on Eesti taevas ohutu.

Meie meeskond koosneb lennundusvaldkonna tippspetsialistidest. Oleme südameasjaks võtnud digitaalsete muudatuste, arendustegevuste ning jätkusuutlike ja vastutustundlike lahenduste leidmise, millega lennundusmaailmas silma paista.

Tööandjana lähtume oma tegevuses koostööst, aususest ja avatusest ning peame väga oluliseks nii meie enda kui ka valdkonna pidevat arengut.

Meie töö olulisus ning ainulaadsus kannustavad meid pidevalt paremad olema ning edasi arenema.

Me väärtustame oma inimesi. Selleks, et meie ligi 200-liikmeline meeskond lennundust ärksalt uutesse kõrgustesse tõstaks, tagame töötajate heaolu. Seda nii töö- kui ka puhkehetkel.

Tule meiega! Me lendame kõrgelt!

 

Väärtuspakkumine

VÕTMETÄHTSUSEGA TÖÖ

Olenemata sellest, et oleme kõrvaltvaatajale nähtamatud, on meie töö võtmetähtsusega. Üheskoos taevavalvuritena korraldame igapäevaselt mehitatud ja mehitamata lennuliiklust üle 77 000 km2 suuruses õhuruumis. Hoolitseme eranditult nende kõigi ohutuse eest.

Meie töö on katkematu. Hoolimata ilmast või aastaajast oleme alati olemas ja valvame kohusetundlikult taevast.

Me ei sea endale piire – aitame luua uut reaalsust lennunduses.

UNIKAALNE TÖÖ
Meie inimesed ja töö on erilised, meie juures töötavad väljapaistvate teadmistega oma ala asjatundjad. Meie eksperdid aitavad arendada lennundust nii Eestis kui ka mujal maailmas. Meie teadmised on kõrgelt hinnatud – just seetõttu jagame neid ka teistega.

SILMAPAISTEV MEESKOND

Meie tugevuseks on parimatest spetsialistidest ja juhtidest koosnev sünergiline meeskond, kes leiab üheskoos tee eesmärkide saavutamiseni. Koos õppides ja arenedes suudame toimida jätkusuutlikult ka pidevalt muutuvas keskkonnas.

TÖÖKESKKOND

Parimad tulemused saavutatakse vaid parimas keskkonnas ning just seda me oma töötajatele pakume. Hoolime oma inimestest ja nende tervisest. Vastavalt töö iseloomule püüame leida võimalusi töö- ja eraelu ühildamiseks. Meie juurest leiad kauni looduse ning tipptasemel töökoha ja -vahendid. Meie prioriteet on pakkuda töötajatele parimat töökeskkonda ning võimalusi puhkamiseks ja sportimiseks.