Värbamisüritused kui võimalus oma tööandja brändi kommunikeerimiseks! Mis liiki üritustel osalemine on teie tööportfellis?

Helo Tamme värbamisturunduse ekspert

04.04.2016

Lisaks atraktiivsetele töökuulutustele ja tänu nendele silma paistmisele, tuleb tööandjal tegelikult teha enamat: täna ei piisa ainult sellest, et kuulutan välja konkursi, panen üles töökuulutuse ja ootan, et inimesed kandideerivad. Ettevõte, kes tahab tööjõuturul edukas olla, peab pidevalt pildis olema ning teiste tööandjate hulgast eristuma. Üheks võimaluseks siinkohal on aktiivne värbamisüritustel osaleja või nende korraldaja.

töömessid ja karjäärilaadad

Töömessid ja karjäärilaadad on ühed levinuimad personaliüritused, mis on heaks võimaluseks enda näitamiseks ja tutvustamiseks erinevatele sihtrühmadele: nii noored, töötud kui ka lihtsalt uue töökoha otsijad. Näe siinkohal võimalust oma ettevõtte turundamiseks ning mõtle kindlasti läbi, kuidas nende paarikümne tööandja hulgast silma paista!

Eestis korraldavad töömesse Eesti Töötukassa ja Rajaleidja, tuntumateks karjäärilaatadeks on Võti Tulevikku ja Teeviit. Lisaks eeltoodutele toimub kord aastas ka CVOnline poolt korraldatav virtuaalne töömess.

Töötukassa viib aastas paaril korral üle-Eestiliselt läbi maakondlikke Töömesse, kuhu on oodatud erinevad tööandjad, kellel on huvi kohtuda uute potentsiaalsete töötajatega, pakkuda tööotsijatele praktikavõimalusi või esimest töökohta või soov tutvustada ettevõtet ja töötingimusi.

Juba paari aastal on Rajaleidja korraldanud suvetöö messi, mis suunatud eelkõige alla 18-aastastele noortele, kes soovivad endale suveks rakendust leida ning nendele tööandjatele, kes on valmis pakkuma töökohti nii noorele sihtrühmale.

Võti Tulevikku on BEST-Estonia poolt korraldatav Eesti suurim tudengite karjääriüritus, mis toob kevadeti kokku tuhandeid tudengeid ja kümneid ettevõtteid. Ürituse eesmärk on aidata tudengitel üle Eesti leida endale sobi praktika- või töökoht.

Teeviit on sarnane noorteüritus, aga väidetavalt isegi suurem kui Võit Tulevikku. Messi eesmärgiks on viia kokku tulevased õppurid, töötajad ja potentsiaalsed kliendid.

Virtuaalne Töömessi „Karjääripäev“  näol on tegemist Baltimaade suurima töömessiga, mille esmaseks eesmärgiks on talentide ligimeelitamine ning mille külastajate arv jääb 150000 inimese kanti.

konverentsid, seminarid, hommikukohvi/ärilõuna üritused

Miks mitte korraldada valdkonnapõhine seminar või konverents, kuhu kutsuda teatud valdkonna professionaale? Sõltuvalt ürituse suurusest võib korraldajaks olla üks konkreetne tööandja või võib üritus olla korraldatud mitme teatud sektori ettevõtte poolt (nt IKT). Üritused, mille esmaseks eesmärgiks on eelkõige muidugi talentide leidmine, pakuvad aga ka muudki – alates ettekannetest, trendide ja uudistoodete tutvustamisest lõpetades toitlustuse pakkumise ja reklaammaterjalide jagamisega ning miks mitte juba ka konkreetsemate tööpakkumiste tegemisega.

Veidi väiksemate mõõtmetega kui eelmainitud üritused ja üldjuhul ühe organisatsiooni poolt on korraldatud aga hommikukohvi/ärilõuna üritused, mis on vähem formaalsed võrgustumisüritused teatud sektori töötajatele.  Üldiselt paari tunni kestvused lühikohtumised sisaldavad samuti teatud ettekandeid, arutelusid ning loomulikult korraldatava ettevõtte tutvustust. Sellised lühiüritused on hea võimalus tööandjale teha tööturu kaardistamist, et värbamisvajaduse tekkimisel juba teatud kontaktile otsepakkumine teha.

kiirkohting

Kui esmapilgul võib kiirkohting värbamis- ja valikuprotsessi võõras tunduda, siis on sellel innovatiivsel lähenemisel värbamisele ka mitmed võlud. Kiirkohting on sobilik eelkõige selliste ametikohtade värbamisel, mis eeldavad eelkõige suhtlemist (nt müügi või turundus valdkonna inimesed). Sest just esimesed sekundid ja minutid sellel kiirkohtingul on need, mis saavad määravaks mõlemale poolele, nii tööotsijale kui ka tööandjale.

lahtiste uste päeva ja ekskurssioonide korraldamine ettevõttes

Üha enam on populaarsust kogumas ka lahtiste uste päevade korraldamised ettevõttes. Mis saaks olla veel parem võimalus kui kogukonnale oma töökeskkonna ja –tingimuste tutvustamine läbi ringkäikude ja ürituste. Hea võimalus luua ja edaspidi ka hoida positiivsed kuvandit ettevõtte kohta ning nii endale ka potentsiaalseid (tuleviku) kandidaate leida.