Tunne oma naabreid: Soome parimad tööandjad

Tudengeid ja nende tööootusi uuritakse ka üle lahe Soomes. Maailma ühe suurima tööandja brändingu agentuuri Universumi Soome harukontor avaldas 2017. aasta nimekirja ettevõtetest, kes on sealsete tudengite meelest Soome kõige atraktiivsemad tööandjad. Vastajaid oli 40-st erinevast kõrgkoolist ligikaudu 14 000.

Uuringule vastasid majanduse/äri, tehnika ja loodusteaduste, IT, õiguse, humanitaarteaduste ja tervishoiu valdkondade tudengid.

Toome välja TOP 10 ettevõtted valdkondade kaupa:

Äri

 1. Finnair
 2. Google
 3. OP Ryhmä
 4. Nordea
 5. KONE
 6. Fazer
 7. Lumene
 8. Marimekko
 9. L’Oréal
 10. Soome Pank

Äri, tehnika ja IT-valdkonna edetabeli organisatsioonid on peamiselt suured rahvusvaheliselt edukad organisatsioonid.

Esikolmikus domineerivad Soome kapitalil põhinevad edukad ja innovaatilised ettevõtted, millele sekundeerivad suured rahvusvahelised korporatsioonid. Ka Eestis võib sama suunda märgata: võrreldes Soome noorte eelistusi Eesti noorte 2016. aasta eelistustega näeme, et trend on sarnane – IT sektor on muutumas üha atraktiivsemaks. Lisaks sellele hinnatakse Soomes siiski kõrgelt ka mitmeid avaliku sektori asutusi. Instari  poolt 2016. aastal  läbi viidud Eesti noorte tööootuste ja tööandja kuvandi uuringu tulemusi saab vaadata siit.

Äri ja majandustudengite atraktiivseim ettevõte on lennundussektorist – Soome päritolu rahvusvaheline lennundusettevõte Finnair. Teine koht läheb IT-sektori suurtegijale Google’ile, mis on küll välismaisel kapitalil põhinev, kuid samas üks maailma atraktiivsemaid tööandjaid. Kolmas eelistatum tööandja tuleb majandustudengite jaoks traditsioonilisest pangandussektorist – OP Ryhmä, mis tegutseb finantsvaldkonnas, kuid on laienenud ka meditsiinivaldkonda.

Võrreldes Soome majandus- ja äri eriala tudengite eelistusi Eesti 2016. aasta majandustudengite eelistustega näeme ühise joonena, et IT-ettevõtted on mõlemas riigis võtnud edetabelis koha traditsiooniliste finantsvaldkonna ettevõtete ees.

Eesti eelistatuimad tööandjad olid 2016. aastal Skype, Microsoft ja Transferwise. Eesti 2016. aasta majandustudengite TOP 10 ettevõtetega saad tutvuda siin.

Tehnika ja loodusteadused

 1. KONE
 2. ABB
 3. Google
 4. SYKE (Soome ympäristökeskus)
 5. Orion
 6. Neste
 7. UPM
 8. VTT
 9. Valmet
 10. Wärtsilä

Tehnika eriala tudengite eelistatuim tööandja on liftide tootmisega tuntuks saanud globaalne Soome ettevõte KONE. Esikolmikusse mahuvad ka rahvusvahelised ettevõtted ABB ja Google.

Eesti tehnika eriala tudengid pidasid 2016. aastal kõige eelistatumaks tööandjaks üht Eesti suurimat riiklikku taustaga tööandjat Eesti Energia. Huvitav kokkusattumus on, et nii Eesti kui Soome tehnika eriala tudengid on hinnangud teiseks kõige ihaldusväärsemaks tööandjaks ABB. Vaata ka Eesti 2016. aasta tehnika tudengite TOP 10 ettevõtete nimekirja.

IT

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Supercell
 4. F-Secure
 5. Reaktor
 6. Rovio Entertainment
 7. Remedy Entertainment
 8. Kaitsevägi
 9. IBM
 10. Nokia

IT-eriala tudengite kaks eelistatumat tööandjat on rahvusvahelised ettevõtted ning tunnustatud tööandjad Google ja Microsoft.

Google omab erinevalt Eestist Soomes ka oma kontorit ja töötajaskonda. Microsofti iseloomustab Soome kunagise lipulaeva Nokia pärand –  Microsoft ostis ära Nokia. Kolmandal kohal on väga jõuliselt globaalselt arenenud Soome mängufirma Supercell, mis on Soome üks idufirmade suurimaid edulugusid.
Eesti IT-tudengite poolt olid 2016.aastal eelistatumad organisatsioonid Skype, mida iseloomustab tugev Eesti pärand, Microsoft ning Transferwise – viimase puhul on samuti tegemist Eesti au ja uhkusega uute globaalselt läbilöönud ettevõtete seas. Vaata ka Eesti 2016.aasta IT tudengite TOP 10 ettevõtete nimekirja.

Juriidika

 1. Tuomioistuimet
 2. Justiitsministeerium
 3. Asianajotoimisto Castrén & Snellman
 4. Euroopa Liit
 5. Syytäjälaitos (Prokuratuur)
 6. Roschier Asianajotoimisto
 7. Hannes Snellman Asianajotoimisto
 8. Fondia
 9. Välisministeerium
 10. Asianajotoimisto Kogerus

Õigusvaldkonnas on atraktiivsemateks tööandjateks kohtud ja justiitsministeerium. Erasektori õigusbüroo Castrén & Snellman on edetabelis riigiasutuste järel. Eestis olid 2016. aastal õigustudengite eelistatuimad tööandjad Riigikohus, Varul advokaadibüroo (täna TGS Baltic) ja Prokuratuur. Vaata ka Eesti 2016. aasta õigusvaldkonna tudengite TOP 10 ettevõtete nimekirja.

Tervishoid

 1. Terveystalo
 2. Mehiläinen
 3. Helsinki ja Uudenmaa sairaanhoitopiiri (HUS)
 4. THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
 5. Punane Rist
 6. Helsinki linn
 7. Tampere linn
 8. Töötervishoiuamet
 9. Pirkanmaa sairaanhoitopiiri
 10. Kaitsevägi

Juriidika, tervishoiu ja humanitaarvaldkonnas on edetabel rohkem kohaliku suunitlusega.

Meditsiinivaldkonnas eelistatakse pigem erasektori ettevõtteid kui riiklikke tervishoiuasutusi: nimelt on kaks kõige eelistatumat tööandjat (Terveystalo ja Mehiläinen) Soome suurimad eratervishoiuasutused.
Eestis on riigiga seotud tervishoiuasutused meditsiinivaldkonna noorte hulgas eelistatumad tööandjad kui erameditsiin. Atraktiivseimad tööandjad on Tartu Ülikooli Kliinikum ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Fertilitas kui erasektori meditsiiniasutus, on esikolmikus auväärsel kolmandal positsioonil. Vaata ka Eesti 2016. aasta meditsiinitudengite uuringu tulemusi.

Humanitaar-, kultuuri- ja kasvatusteadused

 1. YLE
 2. Yhdistyneet kansakunnat
 3. Helsinki linn
 4. Haridus- ja kultuuriministeerium
 5. Punane Rist
 6. Välisministeerium
 7. Helsinki ülikool
 8. Tampere linn
 9. CIMO
 10. WSOY

Humanitaarvaldkonnas on eelistatuimaks tööandjaks Soome rahvusringhääling YLE, mis on viimastel aastatel tegelenud just innovaatilisemaks muutumisega.

Ühtlasi soovivad noored töötada avalikus sektoris –  valdades ning linnavalitsustes. Helisinki linn on viimastel aastatel näinud palju vaeva, et nii juhtimist kui ka linnaruumi ümber planeerida ning seda modernsemaks ja innovaatilisemaks muuta. See kõik mõjutab ka nende mainet tööandjana kuna sellised uuendused on märk sellest, et ka inimesed, kes organisatsioonis töötavad, on uuendusmeelsed ja avatud.

Eesti humanitaarvaldkonna noorte eelistatum tööandja oli Haridus- ja Teadusministeerium. Sarnaselt Soome YLE-le oli Eesti Rahvusringhääling atraktiivsemate tööandjate edetabelis kõrgel teisel kohal. Lisaks oli ERR üldises Eesti tudengite koonduuringus kaheksandal kohal 180 organisatsiooni hulgast. Vaata ka Eesti 2016.aasta humanitaarvaldkonna tudengite TOP 10  asutuste nimekirja.

Vaadates noorte ootusi tulevasele tööle, selgub ka tõsisasi, et naised ja mehed ei hinda tööandjate puhul sugugi mitte samu väärtuseid: mõlemad peavad kõige olulisemaks mitmekülgset tööd, kuid naised toovad kohe järgmise väärtusena välja hea sisekliima, samas kui mehed asuvad teadlikumalt edasist karjääri ja kasvavat palganumbrid planeerima.

Kes on Eesti tudengite hinnangul 2017. aastal atraktiivsemad tööandjad? Instari  uuringu tulemused läbi aastate leiate  siit.

2017. aasta Universumi uuringu tulemustega saate tutvuda siin.