Kes on 2017. aasta maailma parimad tööandjad?

Maailma üks suurim tööandja brändingu agentuur Universum avaldas hiljuti värske ülevaate ettevõtetest, kes on tudengite meelest kõige atraktiivsemad tööandjad maailmas ning millised on noorte tööootused ja –eelistused. Instari jaoks on see teema samuti väga oluline – viime meiegi ju analoogset uuringut Eesti noorte seas juba 8. aastat järjest läbi. Eesti noorte tööootuste uuringu tulemused avalikustame 12. septembril toimuval üritusel koostöös Eesti Personalijuhtimise Ühinguga PARE. Seniks aga vaatame, millised trendid valitsevad tudengite seas üle maailma, et neid siis juba sügisel ka Eesti tulemustega võrrelda.

Uuringule vastas ligi 300 000 IT- ning majanduserialade tudengit maailma 12 suurima majandusega riikidest: Brasiilia, Kanada, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, India, Itaalia, Jaapan, Venemaa, Lõuna-Korea, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid. Hinnatavad ettevõtted valiti välja selle alusel, et need pidid mahtuma top 90% sekka vähemalt kuues riigis loetelus ära toodud kaheteistkümnest.

Kui ühelt poolt võib välja tuua, et tudengite hinnanud on üle maailma üsna sarnased, siis kindlasti tuleb sisse ka piirkondlikke eripärasid ning võib väita, et edukad tööandjad on just need ettevõtted, kes oskavad oma tööandja brändingu sõnumid kohalikule turule vastavaks kohandada.

Ülemaailmse trendina võib üheselt välja tuua töö ja eraelu vahelise tasakaalu tähtsust. Kasvab sotsiaalmeedia olulisus tööandjate kohta info otsimisel. Noored tahavad karjääri, mis võimaldab neil ka isiklikus elus edukad olla, ilma et nad peaksid muretsema töökaotuse pärast. Soost olenemata ollakse varasemast rohkem valmis jagama oma elu töö ja kodu vahel.

Toome ära top 10 2017. a. maailma atraktiivseimad tööandjad majanduse ja äri tudengite hinnangul:

1. Google
2. Goldman Sachs
3. Apple
4. EY (Ernst & Young)
5. PwC (PricewaterhouseCoopers)
6. Deloitte
7. Microsoft
8. L’Oréal Group
9. KPMG
10. J.P. Morgan
(Võrdluseks: 2016. aastal oli esikolmik Google, Apple, EY).

Majandustudengite poolt atraktiivseteks hinnatud ettevõtetest esimesed on tehnoloogiaettevõtted ja neile järgnevad traditsiooniline panganduse ja konsultatsiooni sektor. Ligi 76% firmadest jäävad suurte tarbekaupu tootvate (FMCG ehk Fast Moving Consumer Goods) ettevõtete sekka, neile järgnevad pangandus ja autotööstus.

2017. a. maailma atraktiivseimad tööandjad IT- ja inseneri eriala tudengite hinnangul:

1. Google
2. Microsoft
3. Apple
4. General Electric (GE)
5. BMW Group
6. IBM
7. Intel
8. Siemens
9. Sony
10. Samsung

(Võrdluseks: esikolmik oli ka 2016. aastal sama).

Majandus- ja IT-tudengite trendid

Suurem ei ole alati parem
Ligi 75% majandus- ja IT-tudengitest eelistavad hiigelkorporatsioonidele keskmise suurusega ettevõtteid – nimelt soovivad noored töötada makroettevõtete (üle 1000 töötaja) asemel pigem keskmise suurusega (100-499 töötajat) ning suurtes (500-1000 töötajat) ettevõttetes.
Tudengid tahavad maailma muuta ning neil on tunne, et väiksemates ettevõtetes on selle saavutamine lihtsam kui ülisuurtes firmades.

Töö- ja eraelu olgu tasakaalus
Nii majandus- kui ka IT-tudengid hindavad ühe enam töö- ja eraelu vahelist tasakaalu. Järgmisena tuuakse välja kindlust ja stabiilsust ning heade juhtide olulisust.
Erinevalt majandustudengitest väärtustavad IT-tudengit tööd, mis pakub suuremat emotsionaalset rahulolu ning rohkem intellektuaalset pinget.

Kui meedia, siis sotsiaalmeedia
Milliseid infokanaleid majandustudengid (ka IT-tudengid ja insenerid) enim kasutavad? Esikohal on sotsiaalmeedia, selle järgneb tööandja kodulehekülg ning seejärel karjäärimessid, tööportaalid ja tööandjate tutvustused ülikoolides.

Info Eesti tudengite 2016. aastat tööootuste uuringu tulemuste ja atraktiivsetet tööandjate kohta on leitav siit.
Vaata, kas Sinu organisatsioon on ka 2017. aasta tudengite hinnatavate organisatsioonide nimekirjas?

Instari ja PARE 2017. aasta Eesti atraktiivsemate tööandjate väljakuulutamise ürituse info leiad meie Facebooki lehelt.

Täpsema info uuringu Universumi globaalse tudengite uuringu kohta on leitav siit.