Eesti parimaks tööandjaks on kuuendat aastat järjest Skype

Tööandja brändingu agentuuri Instar üle-eestilistes kõrgkoolide, kutsekoolide ja meditsiinivaldkonna õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringutes oli sel aastal kokku kokku üle 5500 vastaja.

Eesti tudengite uuringut on Instar läbi viinud juba 2010. aastast alates ja selle aja jooksul on Skype juba kuuendat korda osutunud tudengite hinnangul Eesti atraktiivseimaks tööandjaks. 2017. aastal soovis Skype’is töötada 57% vastajatest ja teises atraktiivseimas tööandjas TransferWise’is 51% tudengitest.

„Noored hindasid 184 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta-aastalt on kõigi tudengite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus“ ütles tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

Skype’i personalijuht Merle Liisu Lindma kommenteeris ettevõtete häid tulemusi noorte seas järgmiselt:

“Skype pakub väga põnevat tööd maailmatasemel ettevõttes Microsoft, palju õppimis- ja arenemisvõimalusi. Me hoolime oma inimestest.”

2010. aastast alates on noorte netopalgaootus kasvanud 1,5 korda 985 eurolt 1473 euroni. Poolteist korda on kasvanud ka kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2010. aastal 544 ja 2017. aastal 827 eurot kuus.

2017. aastal soovib 53% tudengitest teha erasektoris palgatööd, 22% töötada avalikus sektoris ja 22% soovib olla ise enda tööandjaks. Kolmandas sektoris soovib töötada 3% vastanutest. „Kaheksa aasta jooksul on olulisel kasvanud huvi iseendale tööandjaks olemise ja paindlike töövormide vastu ning me näeme selle trendi jätkumist“ kommenteeris tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

2017. aastal on tudengite hinnangul kõige olulisemaks töökohavalikut mõjutavaks teguriks ettevõttepoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine. 85% tudengitest pidas seda tegurit 45 teise teguri seast kõige olulisemaks. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

Tudengitest juba 8% on kooli ajal leidnud endale sobiva töö. Samas üle poole (55%) noortest pole kindlad, kas nad leivad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam soovitakse leida erialast töö Eestis, kuid 38% tudengitest oleks väga huvitatud erialasest tööst välismaal.

Tööotsmisel ja tööandja kohta info hankimisel on 92% vastajate hinnangul oluliseks kanaliks tööandja koduleht. Sellele järgnevad interneti töövahenduskeskkonnad ja praktikaprogrammid. 79% noortest eelistab kasutada sotsiaalmeediat tööandjate kohta info hankimiseks.

„Sotsiaalmeediat olulisus on aasta-aastalt kasvanud ning ettevõtted, kes soovivad noori värvata, peavad omama nii head karjäärilehte kui olema sotsiaalmeedias esindatud. Täna tuleb tööandjatel ise minna ise sinna, kus on nende sihtrühm, mitte jääda ootama, et sind leitaks“, ütles Kersti Vannas.

Tudengite tööandja maine uuringus osales 3700 üliõpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar-, inseneri, logistika ja teistelt bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialadelt 16 Eesti kõrgkoolist. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.
Kutsekoolide õpilaste uuringule vastas 1100 kutseharidust omandavat noort ning meditsiinitudengite uuringule 700 meditsiinivaldkonna tudengit.

Uuringu tulemusi tutvustati ja atraktiivse tööandja kvaliteedi märgiga tunnustati tööandjaid 11. septembril Mustamäe Apollos toimunud Instari ja personalijuhtimise ühingu PARE poolt korraldataval „Atraktiivsete tööandjate päeval“, kus olid kohal tööandjate esindajad.

Üritusel tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid kaheksas kategoorias, millest olulisemad olid kõrgkoolide tudengite ja kutsekoolide õpilaste atraktiivsemad tööandjad ning lisaks tudengite sihtrühma atraktiivsemad tööandja majandustudengite, IT, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaarvaldkonnas.

2017.a Eesti tudengite tööootuste uuringu 10 atraktiivseimat tööandjat 184 hinnatud organisatsiooni hulgas:
1. Skype Technologies OÜ
2. TransferWise Ltd
3. Microsoft Estonia OÜ
4. Haridus- ja Teadusministeerium
5. Välisministeerium
6. Tallinna Lennujaam AS
7. Swedbank AS
8. ERR (Eesti Rahvusringhääling)
9. Eesti Energia AS
10. Playtech Estonia OÜ

2017.a. Eesti kutsekoolide tööootuste 10 atraktiivseimat tööandjat (157 hulgast) on:
1. Skype Technologies OÜ
2. Swedbank AS
3. Tallinna Lennujaam AS
4. Politsei- ja Piirivalveamet
5. Hilton Tallinn Park
6. Tallink Grupp AS
7. Telia Eesti AS
8. Kaitsevägi
9. Eesti Energia AS
10. Radisson Blu

2017. a. majandustudengite 3 atraktiivseimat tööandjat (184 hulgast):
1. Skype Technologies OÜ
2. TransferWise Ltd
3. Swedbank AS

2017.a. IT tudengite 3 atraktiivseimat tööandjat (184 hulgast):
1. Skype Technologies OÜ
2. TransferWise Ltd
3. Microsoft Estonia OÜ

2017.a. õiguse eriala tudengite 3 atraktiivseimat tööandjat (184 hulgast):
1. Advokaadibüroo TGS Baltic AS
2. Riigikohus
3. Justiitsministeerium

2017.a. tehnika eriala tudengite 3 atraktiivseimat tööandjat (184 hulgast):
1. Eesti Energia AS
2. Nordecon AS
3. Merko Ehitus AS

2017.a. meditsiini eriala tudengite 3 atraktiivseimat tööandjat (83 hulgast):
1. Tartu Ülikooli Kliinikum SA
2. Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA
3. Ida-Tallinna Keskhaigla AS

2017.a. humanitaarerialade tudengite 3 atraktiivseimat tööandjat (184 hulgast):
1. Haridus- ja Teadusministeerium
2. Kultuuriministeerium
3. ERR (Eesti Rahvusringhääling)

Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine alaste uuringute läbi viimisega ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides.

Ürituse fotogalerii leiab meie Facebooki lehelt.
Fotograaf: Liina Notta