Meditsiinitudengite ootused tööandjate  – 72% Eesti meditsiinitudengitest on huvitatud töötamisest välismaal- Instari uuring

Kersti Vannas

Tööandja brändingu konsultant

01.12.2016

 

Tööandja brändingu agentuuri Instar EBC poolt 2016. aasta mais meditsiinitudengite hulgas läbiviidud tööandja maine uuring  näitab, et kõige atraktiivsemad tööandjad on meditsiinitudengite hinnangul Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Fertilitas.

Töökoha valikul on tudengitele olulisemateks otsust mõjutavateks teguriteks töötajate võrdne ja aus kohtlemine organisatsiooni poolt, hea sisekliima ning huvitav ja arendav töö. Lisaks toodi oluliste teguritena välja ka hea meeskond, juhtide kompetentsus, töökoha kindlus ja töötajate arengu toetamine.

Uuringust selgus, et 46% meditsiinitudengitest töötab õpingute kõrvalt ja 59% tudengeist sooviks töötada kooliajal. Eelistatuim töötamise vorm on 88% vastajate hinnangul osalise ajaga töö.

Töökoha leidmisel mängivad järjest suuremat rolli sotsiaalmeedia, organisatsiooni koduleht  ning vahetu kontakt ettevõtte töötajaga. 95% tudengitest peab organisatsiooni kodulehte kõige olulisemaks infoallikaks.

78% hinnangul on Facebook tõhusaim infokanal organisatsiooni kui tööandja kohta teada saamiseks.

72% tudengitest on huvitatud töötamisest välismaal.  15% tudengitest oleks valmis välismaale tööle minema jäädavalt.  20% tudengitest oleks valmis viibima välismaal kuni aasta, 28% vastanutest oleks valmis töötama välismaal 1-2 aastat ja 13% üle kolme aasta. Välisriikide lõikes on tudengid kõige rohkem huvitatud töötamisest Soomes, Inglismaal, Norras, Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides.

„Meditsiinitudengite soov leida tööd välismaal on läbi aastate püsinud kõrgel tasemel.  Eesti tervishoiuasutustel ja riigil tervikuna tuleb pingutada, et hoida noori spetsialiste Eestis. Noortele on töökohavalikul olulised pakutava töösisu, juhid, meeskond, keskkond ja mitte ainult palk.

Selleks, et olla atraktiivne tööandja pikemas perspektiivis, on oluline tegeleda järjepidevalt töö tähenduslikkusega, juhtimiskvaliteediga, organisatsioonikultuuriga ning tööandja brändinguga, et noored teaksid, mida organisatsioon tööandjana pakub,“ märkis Instar EBC konsultant Kersti Vannas.

Instar EBC viis tööandja maine uuringu läbi mais Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite hulgas. Uuringus osales 400 tudengit.

Instar EBC on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb tööandja maine uuringute, konsultatsioonide ja digilahenduste pakkumisega Balti riikides.

Meditsiiniuuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.

Meditsiinitudengite tööootuste ülevaade 2016
Meditsiinitudengite tööootuste ülevaade 2016

Lisainfo:

Kersti Vannas

Konsultant
Instar EBC – Tööandja brändingu konsultatsioonid
+372 5296166

kersti.vannas@instar.ee