Tööandja brändingu trendid, World Employer Branding Day 2022 parimad palad

16. novembril Eesti Kaubandus-Tööstuskojas toimunud hommikuseminaril rääkis Instari asutaja ja tegevjuht Kersti Vannas toimiva tööandja brändi loomise põhimõtetest ning jagas World Employer Branding Day parimaid palasid.

Selleaastane tööandja brändingu valdkonna tippsündmus World Employer Branding Day toimus 12.–14. oktoobril Lissabonis. Konverentsil oli esindatud 59 riiki ning kokku oli üle 600 osaleja.  

Tööandja brändi suhtutakse aina süsteemsemalt ja strateegilisemalt. Oluline on põhineda mõõdetavatele tulemustele ning hinnata tegevuste mõju. Tööandjad tahavad aina enam mõista, kas nende tegevused toovad ka päriselt tulemusi.

Turu olukord on muutnud tööandja brändingu olulisust

Tööturul valitseb talendipõud. Uusi töötajaid siseneb tööturule aina vähem. Tänapäeval ei ole ettevõtte konkurendid ainult lähedal, vaid nad asuvad üle maailma. Seetõttu on edukaks olemisel järjest olulisem rahvusvaheline vaade. Samuti vahetavad inimesed aina rohkem töökohtasid. Ühelt poolt on lihtsamaks muutunud töö otsimine, teiselt poolt selle leidmine. Varasemalt on tööturu fookus olnud sellel, kuidas töötajaid leida. Nüüd on oluline olemasolevaid töötajaid kaasata ja hoida. Viimase 2 aasta jooksul on tööturg muutunud rohkem kui viimase 100 aasta jooksul kokku. Töötajad soovivad suuremat paindlikkust ning tööandjate ülesandeks on seda pakkuda.

Strateegiline brändi loomine ja juhtimine

Tööandja bränd on pidevas muutumises. See, mida tööandjad on lubanud 5 aastat tagasi, ei pruugi enam täna aktuaalne olla. Tööandja brändi tuleb uuendada nii, et see käesolevas ajahetkes oleks atraktiivne ja realistlik.

Oma töötajate kaasamise tähtsuse kasv

Tööandja brändi luues tuleb alati kaasata oma töötajad. Tööandja bränd on tugev, kui ettevõtte oma töötajad jagavad enda kogemusi ettevõttes, näiteks erinevaid postitusi tehes, samuti on oluline hinnata, kui paljud neist on soovitajad.

Eelarved

Tööandja brändi loomist ei tunnetata tulu toova tegevusena, seejuures toote brändi loomist justkui tunnetatakse tulu toovana. On oluline mõista, et selleks, et tööandja bränd toimiks, tuleb sellesse investeerida. Kui õiged inimesed ei ole õigel ajal õiges kohas, siis on ettevõtte ärilised eesmärgid täitmata ning võime seda hinnata saamata jäänud tulu järgi. Tööandja bränding peab olema läbi mõeldud ja strateegiline. Tööandja brändingule suunatud eelarved on aastatega kasvanud, sest on mõistetud, et ilusa nime ja logoga ei jõuta kaugele.

Mõned põnevamad näited World Employer Branding Day konverentsilt

  • Atraktiivsed on need tööandjad, kus tööandja ja minu kui töötaja väärtused ühtivad. Oluline on tööandja brändi loomisse kaasata oma töötajad.
  • Tööandja brändingu üks osa on sisemise ilu väljapoole näitamine. Tuleb läbi mõelda, milliseid kanaleid kasutada, millistele platvormidele info, mida hiljem jagada, kokku koondada, kuidas saada inimesi enda lugusid jagama.
  • Kui tahad näha muutust, tuleb tegutseda teistmoodi – samamoodi tegutsemine teistsuguseid tulemusi ei anna. Talendipõuas on oluline inimesi ümber õpetada.
  • Personali- ja turundusosakondadel on eesmärkide saavutamiseks samad tööriistad, kuid nende sihtrühm, kellele tegevus on suunatud, on erinev. Personaliosakond suunab tegevuse oma töötajatele ning turundusosakond klientidele. Oluline on leida ühisosa.
  • Tööandja brändi loomiseks on vaja alati ajakava. Mõtteviis ”Vaatame, kuhu jõuame.” ei ole efektiivne. Kõik osapooled peavad teadma, mis on soovitud eesmärk, kuhu tahetakse välja jõuda.

Tööandja bränd peab põhinema faktidel. Kõik see, mida välja lubatakse, peab olema atraktiivne, vastama tegelikkusele, olema usutav ja eristuv, sest ainult siis on loodud tööandja bränd pikaajaliselt jätkusuutlik.

Instari eesmärk on aidata ettevõtetel olla atraktiivsed tööandjad, kes omavad motiveeritud, pühendunud ja lojaalseid töötajaid. Viime läbi uuringuid, pakume konsultatsioone ja aitame organiseerida kampaaniaid, mille eesmärk on kasvatada tugevaid tööandja brände. Pakume lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest erinevaid tööandja brändingu teenuseid.

Võta meiega ühendust ja leiame sulle parima lahenduse!

Eesti suurima tööootuste ja tööandjate atraktiivsuse uuringu kohta leiad rohkem infot siit.

Vaata atraktiivsete tööandjate edetabeleid siit.

Jälgi meid sotsiaalmeedias, sest palju põnevaid üritusi on tulemas!