Millised 2022. aasta tööandja brändingu trendid uude aastasse kaasa tulevad?

Rootsi tööandja brändingu agentuur Oddwork esitles 22. novembril enda veebiseminaril 10 peamist tööandja brändingu trendi, mis said alguse 2022. aastal, kuid mis kindlasti 2023. aastasse minnes edasi elavad.

#1 Tööandja bränding on muutumas üha enam strateegiliseks ärifunktsiooniks

Seda loomulikult mitte veel kõikjal, kuid see on silmnähtav trend. Tööandja bränding on ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamisega väga tihedalt seotud. Nendeks eesmärkideks võivad olla kasv, uutele turgudele liikumine jne. Kuna strateegilised eesmärgid on 2022. aasta jooksul muutunud, siis tuleb kohandada ka oma tööd tööandja brändinguga ümberkäimisel. Kuigi eesmärgid võivad olla muutunud, jääb tööandja brändingu tähtsus endiselt kõrgele tasemele.

#2 Tööandja brändingu lõhe ettevõtete vahel 

Ettevõtetes on suur lõhe tööandja brändinguga tegelevate tiimide suurustes. Kõige tavalisem on juhtum, kus tööandja brändinguga ettevõttes tegeleb üks inimene — personali või tööandja brändingu spetsialist/juht, kellelt oodatakse KÕIGEGA tegelemist. See on muidugi väga keeruline ja ajamahukas.

See oleks sama, kui turundusjuhil palutaks samuti olla kõik-ühes-lahendus ehk digispetsialist, seadistaja, copywriter, kommunikatsioonijuht jne.

Teine variant on tavaliselt tööandja brändinguga tegelev meeskond ehk näiteks kui personali- ja turundusosakond töötavad koos ning nende ambitsioonid on sünkroonis. See on end kõige rohkem tõestanud variant ning on toonud kõige paremaid tulemusi tööandja brändingus.

Hetkel ei ole nii selgelt välja kujunenud, kas tööandja bränding peaks olema kommunikatsiooni, personali või turunduse vastutusala. Seega aina suurem positiivne trend on see, et personali- ja turundusosakond töötavad koos, sest kindlasti on vaja nii HR kui ka digi ja sisupoole eksperte ja vastutajaid.

#3 Kandidaadid käituvad üha enam kui tarbijad 

Tööle kandideerijad on hakanud käituma kui tarbijad ning suhtuvad töökohtade otsimisse justkui shoppamisse. Selle tõttu on ettevõtted hüpanud oma tegevustes kohe aktiveerimise juurde, tehes kiireid värbamiskampaaniaid. Kuid tuleb meeles pidada, et kõik sammud on olulised kandidaadis huvi tekitamiseks. Tuleb näidata, miks just teie juures on hea töötada. Heaks tööriistaks on tööandja brändingu suhtluslehter REAN:

1. Tõsta teadlikkust (Reach-awareness)

2. Kaasa (Engage)

3. Aktiveeri (Activate)

4. Kasvata (Nurture)

#4 Töötajate värbamisprotsessi kaasamine 

Seda trendi arutati laialdaselt ka oktoobris Lissabonis toimunud World Employer Branding Day’l  — iga-aastasel tööandja brändingu tippsündmusel, mille country partner Rootsis on Oddwork ning Eestis ja Soomes Instar.

87% tipptööandjatest kaasab oma töötajaid, et kandidaate ettevõttesse meelitada. Inimeste enda loodud videod on tõhusad, loomingulised ja kulutõhusad tulemuste saavutamiseks.

#5 Sihitud väärtuspakkumise (TVP) arendamine väljaspool üldist väärtuspakkumist (EVP) 

EVP (Employer Value Proposition) ehk tööandja väärtuspakkumine, mis on ettevõtteülene.

TVP (Target Value Proposition) ehk konkreetsetele kandidaatrühmadele sihitud tööandja väärtuspakkumine.

Nüüdseks on loodetavasti enamikel ettevõtetel väärtuspakkumised paigas. Muidugi neid uuendatakse ja värskendatakse mingi aja tagant, kuid laias laastus on nendes kokku lepitud.

2023. aastasse minnes pannakse olemasolev väärtuspakkumine proovile, kasutades seda kindla sihtrühma peal. Näiteks TVP suunamine rohkem tehnilistele positsioonidele.

#6 EVP aktiveerimine KOGU kandidaadikogemuse vältel 

Tööandja väärtuspakkumine pole lihtsalt tekst teie dokumentides. Selle sisust peaks juhinduma kõiges ning seda peaks kasutama kõikides etappides ja materjalides terve värbamisprotsessi ajal. 

Näide teekonnast, kuidas ja kus tööandja väärtuspakkumist maksimaalselt kasutada:

1. Värskenda kõiki karjääriga seotud materjale (nt karjäärileht ja töökuulutused)

2. EVP sisu ja video loomine

3. Sihitud tööandja brändingu ja teadlikkuse tõstmise kampaaniad (SoMe, OOH jne)

4. Üritused, messid ja partnerlused

5. Ettevõttega tutvumise live- või veebiüritused

6. Töötajate soovitusprogramm

7. LinkedIn otsemeilid (InMailid)

8. Kandideerimisprotsess

9. „Täname teid kandideerimise eest” automaatne CTA-email lisainfo andmiseks

10. Intervjuuprotsess

11. Tagasiside kandidaadi kogemuse kohta

12. Pakkumine või kandidaadi tagasilükkamine

Seda teemat arutati samuti laialdaselt World Employer Branding Day’l Lissabonis ning üha rohkem organisatsioone kasutab seda meetodit.

Seega peamised tööandja brändingu trendid, mis said alguse 2022. aastal, kuid mis kindlasti 2023. aastasse minnes edasi elavad, on:

#1 Tööandja bränding on muutumas üha enam strateegiliseks ärifunktsiooniks

#2 Tööandja brändingu lõhe ettevõtete vahel 

#3 Kandidaadid käituvad üha enam kui tarbijad 

#4 Töötajate värbamisprotsessi kaasamine 

#5 Sihitud väärtuspakkumise (TVP) arendamine väljaspool üldist väärtuspakkumist (EVP) 

#6 EVP aktiveerimine KOGU kandidaadikogemuse vältel 

ning lisaks 4 trendi:

#7 Töötajate kogemuse analüüsimine reaalajas pulsiuuringute abil

Lisaks suurematele eNPS uuringutele on tõusev trend tihemini reaalajas kogemust analüüsida. Pulsiuuring on lühem ja kiirem variant kohese tagasiside saamiseks, kuid see on mõeldud täiendamaks sisukamaid ja pikemaid uuringuid.

#8 Stabiilsus ja paindlikkus 

Stability and flexibility is the new black! Need on juba hügieenifaktorid, millega otseselt ettevõte ei eristu, kuid mida kõik kandidaadid ootavad ja eeldavad.

#9 Suurem tähelepanu mitmekesisusele ja kaasamisele (D&I)

Kuid tuleb olla ettevaatlik, et see ei jääks pinnapealseks, ega ”D&I-pesuks”, vaid see peab olema siirate kavatsustega.

#10 Töötajate ümberõppimine

Olemasolevate töötajate kogemustepagasi täiendamine või täiesti ümberõppimine on jätkusuutlikum kui pidev inimeste juurdevärbamine, kes need oskused kompenseeriks.

Kui oled valmis oma ettevõtte tööandja brändinguga 2023. aastal strateegilisemalt tegelema hakkama, võta meiega ühendust info@instar.ee

Instari eesmärk on aidata ettevõtetel olla atraktiivsed tööandjad, kes omavad motiveeritud, pühendunud ja lojaalseid töötajaid. Viime läbi uuringuid, pakume konsultatsioone ja aitame organiseerida kampaaniaid ja viia läbi tööandja brändingu projekte. Pakume erinevaid tööandja brändingu teenuseid lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest.