Globaalsed tööandja brändingu materjalid: Mis on lokaliseerimine ja milleks üldse lokaliseerida?

Lokaliseerimine ei tähenda ainult tõlget algkeelest mõnda võõrkeelde. Lokaliseerimine tähendab kogu kohandamist keeleliste, kultuuriliste ja muude tavade järgi.  

Sihtrühmale kohendatud tekstid tekitavad inimestes rohkem usaldust. Samuti annab see ühtse kuvandi brändile, mida on oluline igas keeles ja kultuuris säilitada. 

Mis on kohe hea kõrva taha panna, on see, et lokaliseerida tuleks kohe õigesti, sest tagant järele on väga raske vigu parandada. Samuti on vales järjekorras asjade tegemine ülimalt kulukas. 

Lokaliseerimise teeb sujuvamaks stiilijuhendi olemasolu  

Lokaliseerimist ei saa jätta juhuse hooleks, kuid kuidas siis seda hästi teha? Lokaliseerimise õnnestumiseks on oluline roll nii organisatsioonil kui ka tõlkijal.  

Ideaalis toimub lokaliseerimine ettevõttes sees, sest oma maja inimesed tunnetavad stiili kõige paremini. Kuid igal juhul tuleb regulaarsete lokaliseerimiste puhul koostada stiilijuhend, mis teeb lokaliseerimise kõikidele osapooltele sujuvamaks ja meeldivamaks.  

Stiilijuhend on reeglite kogum, mis määratleb organisatsiooni stiili, tooni ja keelekasutuse ning selle osadeks on eesmärk, kliendi info, toote või teenuse info, sihtrühmad, riigi tavad, stiil ja grammatika, ajavormid ja numbrid, sugu ja nimed, pöördumised ning näited. 

Miks nii palju punkte? Inimesed on erinevad ja saavad asjadest erinevalt ka aru. Kui reegleid ei ole kokku lepitud, määrab need keegi teine. Tõlkija eelistused ei pruugi kattuda kliendi soovidega. 

Kui tõlkijaid on palju, on kõigil erinev stiil ning nii valmivad stiililiselt väga erinevad tekstid ja kasutusel on ebaühtlane keel. Näiteks läbisegi sinatamine ja teietamine, ingliskeelsete tekstide puhul läbisegi briti ja ameerika inglise keele kasutus. See ei näe hea välja ning võib otseselt brändi kahjustada.  

Stiilijuhendit on hea kirja panna ka spektri kaudu, mis määrab ära, millises skaala otsas bränd ja selle stiil pigem on. Näiteks on spektril määratletud, kas brändikeel on familiaarne ja sõbralik või professionaalne ja ametlik.  
 
Spektrile mahuvad ka: 

spontaanne VS kaalutletud 

traditsioone eirav VS traditsiooniline 

uus ja uljas VS pika ajalooga ja konservatiivne 

mänguline VS tõsine 

kõigile VS ainult väljavalitutele 

Teine variant on panna brändikeel kirja brändi arhetüüpide kaudu, nt võlur, geenius, naljahammas. 

Lisaks ettevõttest tulenevate stiili eripärasustele, peaks üles loetlema ka esialgu iseenesest mõistetavaid grammatikareegleid. Nt loetelusid võib kirjutada väga erinevaid, kui nende stiilis pole eelnevalt kokku lepitud. 

Niisamuti tuleks kokku leppida sloganite ja tunnuslausete tõlked, muidu võib juhtuda, et need tõlgitakse igas tekstis erinevalt.  

Eelistatud ja mitte-eelistatud terminid 

Kõikidel sünonüümidel ei ole sugugi sama konnotatsioon. Näiteks tööinspektsioonile poleks kohane kasutada sõna haltuura ning soodsa või mõistliku hinnaga kett ei soovi ilmtingimata kasutada sõna odav. Seetõttu on hea ka sellised punktid stiilijuhendis kindlaks määrata. 

Kodulehe tõlkimine 

Oluline on märksõnade analüüs, mis aitab luua optimeeritud sisu ja on abiks domeeninime valikul. Terminibaas on oluline nii kvaliteedi kui kiiruse seisukohast. Sinna ei pea lisama ainult keerulisi termineid, aga ka märksõnu. Kui näiteks on teada, et netipank toob rohkem klikke kui online pank, siis teab tõlke koostamisel seda arvesse võtta. 

Automaatne kvaliteedikontroll on oluline, kuna tõlkijatel tekib tõlkepimedus ja nad ei märka lihtsamaid vigu. Näiteks, et nad on kasutanud sama sõna lauses kaks korda. Selleks on hea kasutada automaatset kvaliteedikontrolli, mis tuvastab muuhulgas ebajärjepidevad tõlkevasted, puuduvad numbrid, korduvad sõnad, liigsed tühikud ning toovad tähelepanu lauselõpumärkidele, vormistusele ja õigekirjale. 

Kui inimesed teevad käsitsi tööd, toimub failide pidev ümber ja üle salvestamine. Oluline on töövoog teha sujuvaks, see teeb töö palju kiiremaks ning vähendab möödarääkimisi. 

Disain kodulehe ja äpi lokaliseerimisel 

Tekst muutub enamasti tõlkimisel tunduvalt pikemaks, seega tuleks vaadata, et tekst oleks disainil enam-vähem sama pikk.  

Lokaliseerida tuleks kindlasti ka pildid ja videod. Viimase tarbeks on kõige lihtsam lisada tõlkega subtiitrid.  

Näiteks on Starbucksi Jaapani koduleht Saksa kodulehest erinev ka fotodel kujutavate inimeste ja iseloomulike elementide poolest. 

Ka veebibännerite raames on oluline arvestada pikkusega. Näiteks Pane õlg alla! Kampaania hüüdlause sooviti lokaliseerida kui Shoulder your responsibility! Mis tuli teha bänneri mõõtudega arvestades lühemaks ning lõplikuks variandiks jäi Shoulder your duty! 

Tekst VS kontekst  

Tõlkimisel on oluline anda kontekst ehk igasugune teave, millest lokaliseerimisel võib abi olla. 

Tehnilise konteksti puhul näiteks: 

-Kas tegemist on nimisõna või verbiga? Näiteks view – kas vaata (view) või vaade (nimisõnana) 

-Lühendite selgitus 

-Placeholderite teave, kuidas neid täita 

-Kus tõlge kuvatakse? 

Konteksti saab edasi anda mitmel viisil: 

  • Link – kõige lihtsam, aga võib jääda väheks 
  • Kuvatõmmised – tõlkija saab info teksti asukoha kohta 
  • Selgitused ja kommentaarid – miks just see tekst ja millele seal kõige rohkem rõhku panna 

Igipõline küsimus: Kas sinatada või teietada? 

Eestlased kasutavad aina rohkem sina-vormi, kuid ka teie-vorm on endiselt kasutusel. Seega oleks vaja kokku leppida, mis on ettevõtte stiil.  

Vahe tuleb sisse riigi kommetest, näiteks soome keeles teietatakse harva ning vene keeles pigem just teietatakse. 

Transkreatsioonist 

Transkreatsioon on turundusteksti lokaliseerimine, mille mõiste on tuletatud ingliskeelsetest sõnadest translation (tõlge) ja creation (looming). See on loominguline protsess, mille keskmes on sõnum ja emotsioon. Transkreatsioon ei ole tavapärane tõlge, see on midagi copywritingu ja tavatõlke vahepealset.   

Transkreatsioon on kasulik siis, kui soovid vabamat tõlget, sest otsetõlkes ei tohi omavoliliselt muuta tõlkija midagi. Lause mõte ja idee on samad ning säilib emotsioon, kuid tegemist pole konkreetse tõlkega. 

Kokkuvõttes 

-Tõlkijana arvesta, kellele ja mida sa tõlgid, anna edasi teksti mõte ja väldi otsetõlget. 

-Kliendina anna tõlkijale piisavalt taustteavet ning anna tõlkele alati tagasisidet. 

-Kui lokaliseerimisprotsessis osalejad teevad koostööd ja keskenduvad parima tõlke saamisele, siis see ka õnnestub. 

Postitus on koostatud 17. novembril toimunud Instari koostööpartneri Toimetaja tõlkebüroo ja Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse läbiviidud lokaliseerimise veebikoolituse põhjal ning tööandja brändingu aspekte silmas pidades.