Erle Leppikson: rakendades suurt huvi personali- ja värbamismaailma vastu

Mina olen Erle ja liitusin Instari tiimiga jaanuari alguses. Instarini jõudsin ma läbi suure huvi personali-ja värbamismaailma vastu. Oma esimese kogemuse värbamise osas sain ma oma eelnevatest töökohtadest ning sellest omakorda tekkis mul huvi ja tahtmine olla sellest ise ka üks osa. Varasemalt andsin ma panuse värbamisprotsessi arendamisel, kuid tundsin, et ideid ja ettepanekuid on rohkem, kui mul rakendada võimaldati. Sellel põhjusel jõudsid minu teed Instarini.

Oma hariduse omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis Rakendusliku Majandusteaduse erialal. Sellel erialal omandasin suure pildi majanduse toimimisest eri tasanditel ning arendasin enda teoreetilisi teadmisi majandus-, finants- ja analüüsivaldkonnas. Samuti olen teinud kaasa erinevates Erasmus projektides ning olen ka ühte neist läbi viinud. Olen aktiivselt osa võtnud ka erinevatest turundus veebinaridest.

Varasemalt olen oma töökohtades omandanud palju erinevaid kogemusi, olles töötanud nii kaubanduses kui ka auditis. Kaubanduses omandasin ma väga hea suhtlemis- ning tiimijuhtimisoskuse. Auditis omakorda aga väga hea analüüsioskuse ning samuti ka oskuse näha suurt pilti. Ühtlasi aitasin ma kaasa auditi osakonda uute töötajate leidmisel.

Oma tugevusteks pean head suhtlemisoskust ning kohanemist erinevates olukordades. Olen hea pingetaluvusega ning tahan endast alati maksimumi. Sära minu silmi toob rahulolev klient, kes näeb, et mida rohkem ta töötajasse panustab, seda edukamad nad sellest tulenevalt on.

Vabal ajal meeldib mulle palju liikuda ning olla füüsiliselt aktiivne. Tegelen igapäevaselt sportimisega, sest see hoiab vaimu värskena ning annab palju energiat. Samuti veedan palju aega pere ja sõpradega, et nendega koos kokata või niisama muljetada.

Mind kõnetavad Instari eesmärgid ning suur pühendamine oma erialal. Olen õnnelik, et saan ka nüüdsest sellest osa olla. Arvan, et töötaja pole ainult lihtsalt tööline, vaid töötaja on suur osa ettevõttest ning omab väga olulist rolli. Minu jaoks on oluline, et ettevõte ja selle töötaja visioonid kattuksid ning koos toimuks liikumine seatud eesmärkide suunas. Sellel põhjusel annan mina endast alati maksimumi, et aidata ettevõtteid ning ettevõtete töötajate vastastike ootusi ühendades.

Olen väga uhke, et saan olla osa nii ägedast ja motiveerivast Instari timist!