Ekspertide suviseid nõuandeid tööandja brändi laineharjal seilamiseks

7. juulil korraldasid Instar EBC, CV-Online ja Bravest klubis LAEV suvise inspiratsiooniseminari, kus kõigil osalejatel oli võimalus kokteiliklaasi taga oma ala spetsialistidelt uueks aastaringiks inspiratsiooni ammutada. Juttu tuli nii kaugtööst, Eesti (tööandjate) atraktiivsusest kui tuleviku töömaastikust. Tegemist oli esimese võimalusega sel aastal üksteist jälle silmast silma näha ja sooja suvepäeva nautida.

Üritusel esinesid Grete Soares de Camargo (Bravest), Kersti Vannas (Instar EBC), Gertrud Sild (CV-Online), Triinu Gröön (CloudWalk) ja Liis Kass (Instar EBC). Igaüks tähelepanekutega, kuidas tööandjana muutuste laineharjal püsida.

Nii riik kui tööandja peavad eristumiseks üha enam uue töötaja lähedaste toetamisele mõtlema

Brasiiliast talentide Eestisse värbamisega tegeleva Bravesti asutaja ja tegevjuht Grete Soares de Camargo andis ülevaate Eesti kui sihtriigi atraktiivsusest maailmas. Tuginedes oma töökogemusele Work in Estonias ja pikaaegse Brasiilia elanikuna tõi ta Eesti peamiste müügiartiklitena välja siinsed karjäärivõimalused, suhteliselt kõrge elukvaliteedi ja eduka digiriigi maine.

Üks usaldusväärsemaid riikide atraktiivsuse edetabeleid IMD World Talent Ranking paigutab Eesti talentide atraktiivsuselt maailmas 19. kohale. Vaatamata Eesti rohelusele, puhtale õhule ja ettevõtete valmidusele välisspetsialiste palgata on rahvusvahelises plaanis meie suurim takistus juhtide suhteliselt madal tasustamine.

Grete rõhutas, et rahvusvaheliselt on spetsialistide järele nõudlus suur ning kolida otsustanud töötaja teeb seda väga tõenäoliselt igal juhul, sihtriigist sõltumata. Tugevas konkurentsis oleme väikeriigina seni olnud paindlikud, ent peaksime üha enam mõtlema sellele, mida meil saabujatele kui indiviididele pakkuda on. Seda nii riigi kui ettevõttena, et võimalikult sujuvat sisse- ja äraelamist pakkuda. Mh tõi Grete välja koolikohtade pakkumise, ingliskeelse arstiabi, liikumisega seonduva bürokraatia, sihtriigi teadlikkuse ja avatuse ning integratsioonipoliitikad. Ei tasu unustada, et otsuse tegemisel võibki kaalukausiks osutuda just siirduja lähedaste kohapealne eluolu.

Kersti Vannas ja Grete Soares de Camargo esinemas.

Tööandja jätkusuutlikkus sõltub piisavast järelkasvust

Instar EBC asutaja ja tegevjuhi Kersti Vannase esinemise märksõnaks oli jätkusuutlikkus. Tööjõukriisi veerel balansseerivas Lääne ühiskonnas on konkurentsis püsimiseks oluline luua ja edendada oma tööandja brändi võimalikult strateegiliselt, sest töötajate vahetumine on otsene kulu. See ju kogu tööandja brändi eesmärk ongi – õiged inimesed õigel ajal õiges kohas.

Lähiaastail ennustatakse tööjõupuuduse ja sagedase ametivahetuse tõttu värbamiskulude 20-protsendilist kasvu, mis on sageli ennetatav. Personalijuhina tuleb just seetõttu üha enam tähelepanu pöörata oma tegevuse mõõtmisele ning personalivaldkonna investeeringute esitlemisele juhtkonnas. Globaliseeruvas konkurentsis tuleb üha enam tähelepanu pöörata ka oma tegevuse ja sõnumite innovatiivsusele.

Sõnumiseade keskmes peaks olema organisatsiooni kui tööandja väärtused ning eksisteerimise põhjus (vt Simon Sinek). Viimaste puhul tuleks tugineda töötajate endi kogemustele ning sihtgruppidega läbi oma töötajaskonna sõnade suhelda, sest seda kuulavad potentsiaalsed tööotsijad eriti. Eeltoodu aluseks on aga kõigi töötajate eripärade arvestamine ja tähistamine ning võrdne kohtlemine. Tööandja brändingu vallas loovad teod tuhat sõna.

Kersti Vannas ja Gertrud Sild esinemas.

Hübriidtöö on tulnud, et jääda

CV-Online B2C turunduse suunajuht Gertrud Sild tutvustas CV.ee 2021. aastal läbi viidud kaugtöö uuringute ning enda kvalitatiivse magistritöö tulemusi. 2021. aasta juuli seisuga töötab osaliselt või täielikult kodukontorist 58% Eesti elanikest ning 54% vastanutest eelistavad hübriidtööd. Kuigi kaugtööga kaasnevat vabadust ja paindlikkust seostatakse töötajate seas suurema töörahuloluga, on kaug- ja hübriidtööga kaasuvate kommunikatsioonialaste kitsaskohtade lahendamine selge prioriteet.

Sisekommunikatsiooni puhul tuleks Gertrudi sõnul keskenduda kolmele eesmärgile: ühtlustada suhtluskanalid, selgitada välja suhtlemis- ja teabevajadused ja teha töötajatega kindlad kokkulepped.

Esmalt: suhtluskanalite kasutamisele tuleks seada kindlad ajalised piirid (sh ka sõnumitele vastamisele) ning leppida kokku valitud kanalites. Mida vähem on seiratavaid kanaleid, seda efektiivsem on tiimi suhtlus. Teiseks tuleks arvestada töötajate individuaalsete suhtlemis- ja teabevajadustega. Need võivad sõltuda nii töötaja isikust kui nende töö spetsiifikast. Oluline on tagada sujuv teabevoog ning vältida isoleeritust. Viimaks: kehtestada kindel kaugtöö poliitika, et seada ühemõttelised ja universaalsed piirid ja vältida arusaamatusi, mis tulevad vähesest face-to-face suhtlusest.

Leia oma kaugtöö tiimi vinculo

Hiljuti Brasiilias oma kontorid sulgenud ning täielikult kaugtööle läinud CloudWalki personalijuht Triinu Gröön andis ülevaate oma ettevõtte kaugtöö poliitikast ning algusaegade õppetundidest. Otsus täielikult mobiilselt töötada tuli CloudWalkini sisekaemuse tulemusel: keskmiselt 1/3 inimestest eelistavad kaugtööd ning üha globaliseeruvas maailmas annab see selge eelise talendi värbamisel.

Distributed company’na oligi Triinu kui personalijuhi jaoks üks suurimaid muutusi just see, et potentsiaalsed töötajad paiknesid nüüd regionaalsete piirangute kadumise tõttu üle maailma ning sellega tuli ka tööprotsesside paikaseadmisel arvestada. Üks olulisemaid vahendeid aga inimeste liitmisel oli oma vinculo (port side) leidmine: töötajad on leidnud viise, kuidas ka üksteist nägemata regulaarsete virtuaalsete koosviibimiste kaudu sotsiaalseid sidemeid luua ja hoida.

Organisatsioonina liiguti tulemusjuhtimiselt panusepõhisele juhtimisele ning olulist rolli hakkas mängima kirjalik kultuur ning teabe talletamine.

Tööandja brändingu kommunikatsioonis suhtle indiviidiga

Instar EBC tööandja brändingu projektijuht Liis Kass jagas Instari töö-ootuste uuringu tulemuste põhjal nõuandeid oma tööandja brändi välisilme kohendamiseks. Märksõnadeks olid mitmekesisuse omaksvõtmine ja julgem kommunikeerimine, muutunud töökorraldusega kohanemine ning julgus uusi lahendusi proovida. Kõik baseerub aga ootusel ja eeldusel, et tööandja bränd kõnetab isiksust.

Mitmekesisus ei ole juba ammu enam tühi sõnakõlks vaid väärtus, mida hindavad nii Eesti kui välismaa tudengid. Üha indiviidipõhisemas maailmas tähendab see igaühe aktsepteerimist sellisena, nagu nad on, ning võimalusi teiste kogemustest õppida ning enda omi jagada. Mitmekesisuse puhul ei ole vaja kogu maailma korraga parandama hakata. Edukaimad (nt Nordea ja Playtech) valivad niši, mis organisatsiooni töötajaid päriselt kõnetab, ning paistavad just seal silma.

Uute töökorralduse reeglite setitamisel on Eestis silma paistnud Kühne+Nagel IT Service Centre, mis lõi hübriidtöö ja kaugtöö mõtestamiseks käsiraamatu. Väliste konsultantidega koostati töötajate toel südamlik õpik, mis koondab organisatsiooni väärtused, juhtimispõhimõtted ning ootused ühte kohta. Eesmärk oli luua lihtne ja konkreetne kogumik, mis annab lõbusalt edasi muidu kuivad protsesside ja vastutuse teemad.

Innovatsiooni all on põhiliseks oma sihtgrupi üllatamine, kuid selleks tuleb neid sügavuti mõista. Oma sihtgruppi kõnetab väga oskuslikult näiteks Solaride, kes püüab noorte tähelepanu parasjagu kontseptsioonide ja neile oluliste teemadega. Ka tööandja brändingus on üha olulisemaks muutunud visuaal, sh videod, kus paistab uuenduslike lahendustega silma Ida-Tallinna Keskhaigla. Eesti tööandja brändingus on ka esimesi guerrilla-taktikaid ehk nn turunduslikke šokiteraapia taktikaid märgata olnud, kuid siin on eredamad näited ilmselt alles ees.

Korraldajad tänavad südamest kõiki osalejaid ning esinejaid. Peatse kohtumiseni 9. septembril atraktiivsete tööandjate päeval!

Rohkem pilte üritusest leiab Instar EBC albumist.


Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine alaste uuringute läbiviimisega (telli 2021. aasta uuring siit) ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides. Instar on üle-euroopalise tööandjabrändinguga tegelevate agentuuride EAEBA liige.

Kui soovid oma organisatsiooni tööandja brändinguga tuge või nõu, kirjuta meile aadressil info@instar.ee.