Vaata, kes on Soome 2020. aasta kõige atraktiivsemad tööandjad

Kuna Eesti atraktiivsete tööandjate 2020. aasta uuringu küsitlusperiood on lõppenud ning tulemuste analüüsimine käib hoogsalt, siis on just paras aeg heita pilk peale ülemere naabrite selle aasta kõige atraktiivsematele tööandjatele.

Maailma ühe suurima tööandja brändingu agentuuri Universumi Soome harukontor avaldas 2020. aasta nimekirja ettevõtetest, kes on sealsete tudengite meelest kõige atraktiivsemad tööandjad. Küsitlusele vastas üle 14 000 majanduse/äri, tehnika, loodusteaduste, IT, õiguse, humanitaarteaduste ja tervishoiu valdkonna tudengi. Uuring viidi läbi perioodil november 2019 – märts 2020.

Universumi aruandes tuuakse välja, millised tööandjad on tudengite arvates kõige atraktiivsemad, mida nad soovivad oma ideaalselt tööandjalt, milliseid tööandja omadusi nad tööandjatega seostavad (nt mitmekesised töökohad, töökoha turvalisus, töö- ja eraelu tasakaal, arengut toetavad juhendajad, suured sissetulekud tulevikus jne). Soome uuringust selgub, et tudengite jaoks on just ärisektoris esimeseks ideaalseks töökohaks rahvusvaheline ettevõte, kuid siiski soovib enamik töötada ettevõttes, kus on alla 250 töötaja. Tööandja juures on tudengite arvates olulisim omadus endiselt mitmekesine töö. 

Toome välja TOP 10 ettevõtet valdkondade kaupa

Äri/majandus

Ärisektori esikolmikus tulevad esile nii nagu varasematel aastatelgi Soome kapitalil põhinevad edukad ja innovaatilised ettevõtted. Endiselt hoiab äri ja majandustudengite sihtrühmas esikohta Soome päritolu rahvusvaheline lennundusettevõte Finnair(1). Teisel kohal on pangandussektorist pärit OP Ryhmä(2) finantsgrupp, mis viimastel aastatel jõudsalt ka meditsiinivaldkonda laienenud on. Kolmandal kohal on IT-sektori suurtegija ja välismaisel kapitalil põhinev Google(3)

 1. Finnair
 2. OP Ryhmä
 3. Google
 4. Marimekko
 5. Nordea
 6. Lumene
 7. Fazer
 8. KONE
 9. Suomen Pankki
 10. S-ryhmä

Tehnika 

Ka tehnika eriala tudengite sihtrühmas pole paari aastaga suuri muutusi toimunud. Tugevat esikohta hoiab liftide tootmisega tuntuks saanud globaalne Soome ettevõte KONE(1). Teiselt kohalt leiab energeetika- ja automaatikavaldkonnas tegutseva rahvusvahelise ettevõtte ABB(2). Kolmandal kohal on Soome aga kütusefirma Neste(3)

 1. KONE
 2. ABB
 3. Neste
 4. UPM
 5. Valmet
 6. YIT
 7. Ramboll
 8. Fortum
 9. Wärtsilä
 10. Google

Loodusteadus

Loodusteaduste valdkonna tudengite jaoks on atraktiivseim tööandja just Soome loodusvarade keskus (LUKE)(1). Teisel kohal on Soome keskkonnainstituut(2) ning kolmandal Soome riigile kuuluv ning riigi metsa-alasid haldav ettevõte Metsähallitus(3). 

 1. Luonnonvarakeskus (LUKE)
 2. Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 3. Metsähallitus
 4. Orion
 5. Helsingin kaupunki
 6. Metsä Group
 7. UPM
 8. Valio
 9. Google
 10. Bayer

Ka Eesti 2019. aasta atraktiivsete tööandjate uuringust selgus, et loodusalade atraktiivseimad tööandjad tulevad just keskkonna valdkonnast. Loodusalade TOP 3 Eestis moodustasid Keskkonnaministeerium(1), Keskkonnaagentuur(2) ja Keskkonnainvesteeringute Keskus(3).

IT

Soome IT-tudengite seas säilitas 2020. aastal ideaalse tööandjana juhtpositsiooni Google(1). Ja nii nagu ka varasematel aastatel tuli teiseks tehnoloogiaarendusettevõte Microsoft(2) ja kolmandaks Soome arvutimängude ettevõte Supercell(3). 

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Supercell
 4. F-Secure
 5. Rovio Entertainment
 6. Reaktor
 7. Nokia
 8. Futurice
 9. IBM
 10. Ubisoft Redlynx

Kui Soome IT-valdkonna tudengid eelistavad pigem välismaisel kapitalil põhinevaid ettevõtteid, siis näiteks 2019. aastal on Eesti tudengite jaoks kaks atraktiivseimat tööandjat just kodumaal loodud ja ka rahvusvahelisele turule suundunud ettevõtted Pipedrive(1) ja Transferwise(2). Soomega sarnaselt leiab Eesti IT-tudengite esikolmikust Microsofti (sh Skype)(3).

Soome uuring annab ülevaate ka sealsete humanitaarteaduste, õiguse ja tervishoiu sihtrühmade atraktiivsetest tööandjatest.

Juriidika

Õigusvaldkonnas on Soome tudengite jaoks eelistatuimad tööandjad just kohtud(1) ja justiitsministeerium(2). Esikolmikusse mahub riigiasutuste järel ka erasektori advokaadibüroo Castren ja Snellman(3).

 1. Tuomioistuimet
 2. Oikeusministeriö
 3. Asianajotoimisto Castrén & Snellman
 4. Roschier Asianajotoimisto
 5. European Union (EU)
 6. Syyttäjälaitos
 7. Hannes Snellman Asianajotoimisto
 8. Borenius Asianajotoimisto
 9. Asianajotoimisto Krogerus
 10. Poliisi

Eestis olid 2019. aastal õigustudengite eelistatuimad tööandjad erasektori ettevõtted advokaadibüroo COBALT(1) ja Ellex Raidla advokaadibüroo(3). Avaliku sektori ettevõtetest eelistavad Eesti õigustudengid enim justiitsministeeriumi(2).

Humanitaarteadus

Soomes humanitaarteaduste sihtrühma seas jätkub trend töötada avalikus sektoris. Humanitaarvaldkonna atraktiivsete tööandjate TOP 3 moodustavad just avaliku sektori organisatsioonid ehk Helsingi linn(1), Soome rahvusringhääling YLE(2) ja kohalik haridus- ja kultuuriministeerium(3). Samasugust trendi on märgata ka Eesti tudengite seas, sest 2019. aasta humanitaartudengite esikolmikusse kuulusid haridus- ja teadusministeerium(1), ERR (Eesti Rahvusringhääling)(2) ja kultuuriministeerium(3).

 1. Helsingin kaupunki
 2. YLE
 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö
 4. European Union (EU)
 5. Yhdistyneet kansakunnat (YK)
 6. Tampereen kaupunki
 7. Opetushallitus
 8. Ulkoasiainministeriö
 9. Helsingin yliopisto
 10. WSOY

Tervishoid

Meditsiinisektori puhul on oluline mainida, et Soome tudengid eelistavad riiklikele tervishoiuasutustele pigem erasektori ettevõtteid: kaks kõige eelistatumat tööandjat on Soome suurimad eratervishoiuasutused Terveystalo(1) ja Mehiläinen(2).

 1. Terveystalo
 2. Mehiläinen
 3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 4. Pihlajalinna
 5. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 6. Helsingin kaupunki
 7. Tampereen kaupunki
 8. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 9. Pelastuslaitos
 10. Punainen Risti

Eesti meditsiinitudengite seas on eelistatud hoopis riigiga seotud tervishoiuasutused, st atraktiivseimad tööandjad olid Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla.

Eesti 2019. aasta atraktiivsemate tööandjatega saad tutvuda siin.

Universumi uuringust selgub, et Z-põlvkond (alla 23-aastased) on tööelus hoogu omandamas teistsuguste väärtustega kui see, millega tööandjad on noorte seas varem on harjunud. Enamikus tudengirühmades rõhutasid Z-põlvkonna noored ideaalse tööandja omadustele, lisaks mitmekesistele tööülesannetele, ka palga, tunnustuse ja arenguvõimalustega seotud küsimusi. Samal ajal soovivad tudengid ka austust ja sõbralikku tööõhkkonda. Seega on tööellu sisenemas nn hübriidpõlvkond, mis ühendab endas traditsioonilised ja pisut raskemad väärtused.

2020. aasta Universumi uuringu tulemustega saate tutvuda siin. Vaata ka, kes olid Soome atraktiivsed tööandjad eelmisel aastal.

Kui Sind huvitab, kui atraktiivne on tudengite arvates Sinu ettevõtte tööturul, siis telli kindlasti meie uuring. 

Vaata uuringu pakkumise kohta siit.

Lisainfo anneli.villenthal@instar.ee