TELLI 2020. TÖÖ-OOTUSTE JA ATRAKTIIVSUSE UURING!

Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma.
Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku.
Tööandja atraktiivsuse hinnang on tööandja brändingu üks olulisemaid KPI-sid. Aga proovige järgi, kas teate vastuseid kõigile all toodud küsimustele?

Kui ei, siis saate need vastused teada 2020. a. Instari uuringust.

 1. Kui tuntud on teie organisatsioon oma sihtrühmas tööandjana? Saate teada protsentuaalselt, milline on teie sihtrühma teadlikkus teist kui tööandjast võrreldes tööturu konkurentidega.
 2. Kui atraktiivne on teie organisatsioon oma sihtrühmas tööandjana? Milline on teie sihtrühma atraktiivsuse hinnang teile kui tööandjale võrreldes konkurentidega.
 3. Milline on sihtrühma huvi teie juures töötada? Mitu protsenti teie sihtrühmast on valmis kohe teile tööle asuma, mitu protsenti kindlasti ei sooviks teie juures töötada?
 4. Kas tegelete õige sihtrühmaga või püüdes kõigile meeldida, ei kõneta te sihtrühma? Teie sihtrühma hinnang ettevõtte atraktiivsusele võrreldes Eesti keskmisega.
 5. Kuidas on teie atraktiivsus tööandjana aastate lõikes muutunud?
  Uuringut viime läbi alates 2010. aastast, mistõttu saame teile suure tõenäosusega pakkuda 10 aastat jutti andmete võrreldavust
 6. Kas minu väärtuspakkumine kõnetab sihtrühma? Mida teid huvitav sihtrühm väärtustab  töökoha valikul ja kas pakute neile olulisi tegureid.
 7. Kas minu poolt kasutatavad tööpakkumise levitamise kanalid on kanalid, mida minu sihtrühm ka tegelikult kasutab? Millised on
  efektiivsemaid kommunikatsioonikanalid, sh. sotsiaalmeediakanalid, minu sihtrühmani jõudmiseks?
 8. Kas te eristute konkurentidest? Kas ja kuidas eristuste oma tööturukonkurentidest.


Mida meie uuringu kliendid arvavad?

„Instari tööandja maine uuringu tulemused olid meile heaks sisendiks mõistmaks noorte eelistusi ja ootusi karjäärivalikute tegemisel.  Saime ülevaate meie firma paiknemisest eelistatud tööandjate pingereas tudengite silmis ja täpsema vaate ka selle kohta, kuidas antud vastused jaotusid „kindlasti soovin töötada -kindlasti ei soovi töötada“ skaalal. Kõike seda ka sektori  konkurentide ja teiste tööandjate kohta.
Instari uuringumeeskond on väga professionaalne ja koostöö sujus suurepäraselt!“ Ursula Altmets, personalijuht,CGI Estonia

“Instar IT-tudengite sihtrühma tööandja maine uuring andis väga hea ülevaate noorte IT-inimeste ootustest ja eelistustest tööturul ning info, milliste kanalite kaudu oleks nendega mõistlik suhelda.
Soovitaksin sihtrühmapõhist uuringut kindlasti nendele tööandjatele, kes teevad noorte värbamisega seotud otsuseid n-ö kõhutunde järgi – võib juhtuda, et teil on õigus, aga võib juhtuda, et üldse mitte!” Laura Pukk, HR Manager, Cash on Go


SOOVIN TULEMUSI, MIDA MA TEGEMA PEAN?

 1. Otsusta, kui detailset infot sa hetkel vajad.
  • Infopakett sobib Sulle, kui Sa oled tööandja brändinguga täiesti alguses, pole hetkel veel mitte midagi teinud ja vajad ka juhatuse buy in´i, siis soovitame alustada infopaketiga, mille ettekanne loob suurepärase pinnase tööandja brändinguga teadlikuks alustamiseks.
  • Põhipakett sobib nii Sulle, kes oled oma tööandja brändingus esimesi samme tegemas, kui Sulle, kes Sa oled tööandja brändinguga juba tegelnud. Tulemused võimaldavad kaardistada nii hetkeolukorra, mille pealt oma eesmärke seada, kui ka hinnata juba aasta/te jooksul tehtu edukust. Need tulemused sobivad suurepäraselt organisatsiooni peamiseks tööandja brändingu mõõdikuks/KPI´ks.
  • Topeltpakett on tööandja brändingus edasijõudnutele, kes soovivad enda tegevuste tulemuslikkuse kohta juba täpsemat infot ja haldavad juba enam kui ühte sihtrühma. Samas võib selle paketiga ka alustada oma tööandja brändingu samme. Need tulemused sobivad suurepäraselt organisatsiooni peamiseks tööandja brändingu mõõdikuks/KPI´ks. Vaata pakettide täpset pakkumist alt.
 2. Võta ühendust Lepime kokku 2020.a. uuringu tulemuste tellimise. Kui tellimus on kinnitatud siis:
  • Aitame määratleda teie sihtrühma
  • Aitame valida kõige sobivama uuringu sihtrühma väljavõtte
  • Lepime kokku tulemuste ettekande aja teie juhtgrupile
  • Viime läbi teie sihtrühmaga tailor made analüüsi
  • Edastame meilile sihtrühma raporti, keskmise vastaja raporti ja tulemuste ettekande slaidid ja arve.
  • Viime läbi ettekande
 3. Atraktiivsete tööandjate päev september 2020.a. Kohtume Eesti tööandja brändingu aasta tipp-sündmusel Atraktiivsete tööandjate päeval, kus Sa, kui uuringu tellija, saad tasuta osaleda.

🌟Huvitav fakt🌟
Kas teadsid, et Instari atraktiivsete tööandjate uuring toimub juba 11 aastat järjest?

Kindlasti küsi lisa ja võta ühendust, kersti.vannas@instar.ee
Telli uuring kohe SIIT