Tudengite ihaldusväärseim tööandja on Skype

Tööandja brändingu agentuur Instar tegi tudengite seas uuringu ja selgitas välja Eesti ettevõtted, kuhu tudengid kõige rohkem tööle ihkavad.

Uuringu tulemusel selgus, et kõige ihaldusväärsemad tööandjad on Skype, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Eesti Energia.

Aprillis tehtud üle-Eestilisele uuringule vastanutest 53 protsenti eelistab töötada erasektoris, 29 protsenti avalikus sektoris ja 16 protsenti soovib olla enesele ise tööandjaks. Kolmandas sektoris soovib töötada 2% vastanutest.

Instar EBC konsultant Kersti Vannas ütles, et eelmiste aastatega võrreldes on noorte hulgas suurenenud nii erasektori populaarsus tööandjana kui ka soov olla enesele tööandja. “Avalik sektor on endiselt populaarne, kuid noored on töökoha valikul valmis vahetama avaliku sektori stabiilsuse erasektori muude hüvede vastu,” märkis Vannas.

Töökoha valikul on tudengitele kõige olulisem, et töö oleks huvitav ja arendav, ettevõtte juhid oleks kompetentsed ja ettevõte kohtleb töötajaid võrdselt ja õiglaselt.

„Uuringu tulemused näitavad, et noorte jaoks pole töökoha valikul väga oluline mitte ainult töö sisu, vaid seda täiendavad töökaaslased ja eriti juhid, kelle kompetentsus ja asjatundlikkus on muutunud aastate lõikes üha olulisemaks,“ lisas Vannas.

Tudengitelt uuriti ka nende netopalgaootusi ning keskmine palgasoov oliv1217 eurot. Enamiku netopalga ootus jäi 900-1199 euro vahele (33%).

Atraktiivseimad tööandjad majandus- ja IT-tudengite hinnangul:

IT-tudengite TOP 3
Skype
Transferwise
Microsoft

Majandustudengite TOP 3
Skype
Swedbank
Eesti Pank

Instari tööandja maine uuringus osales 1000 üliõpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar, inseneri, logistika ja teistelt bakalaureuse, magistri ja doktoriõppe erialadelt 15 Eesti kõrgkoolist. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.