Ettevõtte koduleht värbamiskanalina

Ettevõtte koduleht värbamiskanalina

Helo Tamme

Ettevõtte koduleht on üks võimalikke värbamiskanaleid, mis tööandjal juba olemas on. Lisaks aga värbamissõnumite edastamisele saab seda edukalt ka tööandja brändi kommunikatsioonikanalina.

Alljärgnevalt toon välja 10 erinevat mõtet, mis tekkisid edukate tööandjate karjäärilehti uurides:

1. pealehel peaks nähtaval kohal asuma karjäärilehe informatsioon. Siinkohal on Eesti ettevõtted kasutanud mitmeid erinevaid sõnastusi nagu näiteks „meist tööandjana“, „tule meile tööle“, „töö meie ettevõttes“, „vabad töökohad“, „karjäär“, „töö- ja karjääriportaal“, „töökohad“ jne. Mõistlik on valida selline sõnastus, mis aitab aru saada, et siia klikates jõuab huviline lehele, kust saab rohkem lugeda ettevõtte kui tööandja kohta ja võib leida infot vabade töökohtade osas.

2. karjäärilehel peaksid asuma ka ettevõtte töökuulutused. Soovitan värbajal olemasolevaid analüüsida ja hinnata, kas need on ikka ettevõtte nägu ja aitavad soovitud kandidaate kõige paremini kõnetada. Kui puudub võimalus kõik töökuulutusi alati kujundada, siis võiks professionaalidel lasta kujundada mõned töökuulutused nendele ametikohtadele, kuhu kõige sagedamini värvatakse

3. kandideerimine peab olema lihtne! Kui mõni kuulutus kandidaati kõnetas ja ta ettevõttesse kandideerida tahaks, siis oleks hea kui tal oleks selleks vähemalt kaks võimalust: kandideerida oma CVga või täita ettevõtte ankeet. Kui inimesel on juba oma CV olemas, siis tihtipeale ei ole ta huvitatud täiendavate ankeetide täitmisest, eriti juhul, kui ankeedivormid on kilomeetrite pikkused ja nende täitmine võtab tunde. Samas, kui inimesel CVd ei ole, siis oleks hea kui personaliosakond tema kohta kandideerimiseks olulised andmed saaks, seega selline esmane lühiankeet võiks igaks juhuks kodulehel olemas olla.

4. teavitused uudistest ja vabadest ametikohtadest. Kodulehele võiks lisada ka võimaluse uudiskirja tellimiseks, millega saab huvilisi hoida kursis ettevõtte olulisemate tegemiste kui ka uute vakantside osas. Võib ju olla, et täna sul ei ole kandidaadile huvipakkuvat tööd, nädala pärast aga juba on – hea kui ta siis selle kohta saaks teavituse oma e-posti.

5. videotöökuulutus kui kohustuslik komponent karjäärilehel. Lisaks võimalusele konkurentidest eristuda, annab videotöökuulutus hea võimaluse, anda ülevaade ettevõtte põhiliste ametikohtade olemusest ja sellest, mida olemasolevad töötajad arvavad ettevõttes töötamisest. Kindlasti peaks see aga sisaldama infot mida ettevõte oma töötajatele pakub.

6. töökuulutuste ja uudiste juurde võiks lisada sotsiaalmeediasse jagamise ikoonid. Pakkudes inimestele võimalust töökuulutusi või muud huvipakkuvat informatsiooni sotsiaalmeedia lehtedele jagada tagab see suurema leviku, parema tuntuse ja ka võimaluse jõuda just selle kõige õigema kandidaadini.

7. edulugude kajastamine. Paljudes ettevõtetes on töötajaid, kes on alustanud mõnel teisel ametikohal kui see, kus nad praegu töötavad – kui nad vähegi nõus, siis võiks ka nende karjäärilood avalikult välja tuua. Eriti hea oleks, kui ettevõttes on juhtide hulgas selliseid, kes on alustanud esmatasandi töötajana: selline suur karjäärihüpe ja positiivne edulugu aitab hästi kõnetada ambitsioonikat tööotsijat.

8. WIIFM rubriigi lisamine (lühend inglise keelsest väljendist what’s in it for me) ehk miks peaks töötaja tahtma ettevõttesse tööle tulla. Väärtuspakkumine võiks olla välja toodud nimekirjana, kuhu on lisatud erinevad hüved ja soodustused, mida ettevõte tööandjana pakub. Kindlasti kõnetab tööotsijat ka konkreetne töötasu suurus, samas kui erinevatele ametikohtadele on ette nähtud erinevad töötasu tingimused, siis oleks mõistlik ikkagi selline informatsioon igas töökuulutuses eraldi välja tuua.

9. väärtused, põhimõtted, personalistrateegia jmt väljatoomine, millest ettevõtte juhtimises ja igapäevatöös lähtutakse. Kuigi paljudele on oluline ka kõik eeltoodud informatsioon, siis hindavad tööotsijad kõrgelt ka ettevõtte nö pehmeid väärtusi.

10. küsimuste ja vastuste rubriigi lisamine ehk korduma kippuvad küsimused. Siin võib välja tuua erinevat informatsiooni, mida varasemate punktide all välja toodud ei ole. Teemasid võib olla seinast seina, alates sellest, millise ühistranspordiga kohale jõuab või kus kontor asub (asukoha paremaks illustreerimiseks võid lisada ka kaardi, pildi või videomaterjali), , tuua välja lühiinfo värbajate kohta või muud taolised teemad, millega tööotsijad või olemasolevad töötajad tavaliselt ettevõttesse pöördunud on.