Nortali talveülikool tõi värbamisturunduse konkursil pronksmedali

*Artikkel ilmus esmakordselt 12.04.2021 Personaliuudised.ee-s.

Nortal oli väga edukas selle aasta värbamisturundusauhindade jagamise üritusel KICKOFF 2021, kust mindi koju tugeva 3. kohaga. Pronksmedali tõi Nortal Winter University programm, mille kogemust jagas ettevõtte värbamisjuht Piret Luts.

Aasta-aastalt atraktiivsete tööandjate uuringu edetabelis tõusnud IT-ettevõte Nortal on uute nortalistide leidmiseks talveülikoole korraldanud juba üle 10 aasta. Pideva tööjõupuuduse all kannatavas IT valdkonnas on spetsialistide asemel järelkasvu investeerimine olnud nende strateegiline otsus.

Nortali ülikooli (Nortal Winter University) programm on laiendatud värbamiskampaania, mis on suunatud eelkõige spetsiifiliste ametikohtade täitmiseks, näiteks arendajad, testijad ja analüütikud. Programmi raames suunatakse turundus- ja teavitustegevus just ülikooli 2.–3. kursuse tudengitele, kuid samas ei välista see ka neid soovijaid, kes on ette võtnud senise valdkonna vahetuse. Nii on Nortali meeskonnas praegu ka näiteks neid spetsialiste, kes enne Nortaliga liitumist töötasid hoopis õpetajatena või mõnel muus valdkonnas.

Kui tavapäraselt on kogu talveülikooli ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks 7–8 kuud, siis 2020. aastal tuli hakkama saada 3 kuuga ning lisaks lühemale ajaraamistikule arvestada ka kehtivate piirangutega.

100% virtuaalne värbamiskampaania

Sellel aastal oli programmi korraldamisel ka üks oluline muudatus, mis on tingitud maailmas valitsevast olukorrast. Kuna pandeemia tõttu polnud võimalik inimestega ohutult silmast silma kohtumisi korraldada, oli vaja kogu protsess uuesti läbi mõelda ja leida võimalikult head lahendused, kolides kogu protsessiga veebikanalitesse.

Seega toimus kogu programm piirangute tõttu 100% virtuaalsena, see tähendab nii talveülikooli käigus tehtud koolitusi kui ka vestlusi. Näost näkku nägid tiimid uusi töötajaid alles siis, kui liitujad kontorisse oma tööasjadele järele tulid.

Programmi raames valideeritakse kõik kandideerijad esialgu läbi testülesande, sealt edasi liigutakse juba nii grupi- kui ka individuaalvestlusega edasi ja kõik väljavalitud saavad pakkumise asuda Nortalisse tööle. Veel enne tööle asumist tehakse aga kõigile väljavalitutele kolmepäevane treening, mille jooksul tutvustatakse veelgi rohkem nii ettevõtet kui ka erinevaid metoodikaid, arenduspõhimõtteid jms. Pärast seda jagunevad uued meeskonnaliikmed juba neile määratud tiimidesse ning nad alustavad mentorite ja meeskonna toel igapäevast tööd ja õppimist.

Üks Nortali südameasju talveülikooli projektis ongi rääkida päris inimestest, tõelistest lugudest ja projektidest. Sel põhjusel pöörati 2020. aastal rohkem tähelepanu ka just IT valdkonna naiste ja tütarlaste kõnetamisele ning müütide murdmisele.

Virtuaalne vorm ei tähenda järeleandmisi kvaliteedis

Hoolimata formaadimuutusest ja lühemast ajaraamist ei teinud Nortal talveülikooli kvaliteedis hinnaalandusi. Umbes 900 huvilisele tuli tagada positiivne kogemus, et tagada tugevad kandidaadid Nortali järgmistel värbamistel. Palju rõhku pandi läbipaistva ja meeldiva kogemuse loomisele, säilitades samas protsessi lihtsus ja kiirus.

Näiteks andis igale kandidaadile personaalset ja edasiviivat tagasisidet mõni valdkonna spetsialist Nortalist. Lisaks on igal talveülikoolil mõni samast programmist välja kasvanud saadik, kelleks sel korral oli Nortali arendajate valdkonnajuht ja arhitekt.

Kommunikatsiooni ümbermängimine

Lisaks virtuaalsele vormile tuli ümber teha ka talveülikooli turundustegevused. Kui eelmistel aastatel sai oma sõnumeid edastama hakata juba karjäärimessidel, siis sel aastal jäid peaaegu kõik ära. Nende asemel mängisid suuremat rolli sotsiaalmeedia ja ülikoolid.

Talveülikooli puudutav oluline teave, sh programmi kirjeldus, koondati eraldi maandumislehele. Nortali sihtgrupp oli ülikooli 2. ja 3. kursuse üliõpilased, kelle tähelepanu püüti piirangute tõttu sotsiaalmeedia, virtuaalse infotunni ning ülikooli kaudu. Nimelt tehti tihedat koostööd Tartu Ülikooli ja TalTechi IT-teaduskondade üliõpilasnõukogudega (MITS ja ITÜK).

Lisaks mainitule korraldati ka virtuaalne infotund, kus tutvustati talveülikooli programmi. Infotund lahendati intervjuu formaadis, kus osalised küsisid üksteiselt küsimusi programmi sisu ja tegevuste kohta. Küsimusi küsiti Nortali praeguselt arendajate valdkonnajuhilt ja arhitektilt, kes on ettevõttes olnud juba 14 aastat ja kes alustas oma teekonda Nortalis kunagi juuniortaseme arendajana, olles ise seda sama kandideerimisprotsessi läbi teinud. Selle karjääriteega on ta eeskujuks praegu tööturule sisenevatele noortele või karjääris kannapööret tegevatele inimestele.

Lõpuks suudeti kõnetada pea 900 inimest, kelle hulgas oli 44 lõppvooru kandidaati ning kelle seast leiti 12 nortalisti. Seda kõike vaid 250 euro eest, mis sotsiaalmeediareklaamidele kulus; ülejäänud tegevuste kuvamine toimus läbi orgaaniliste postituste.

Planeerida, planeerida, planeerida!

Kuna talveülikooli vestlused olid seni aset leidnud kohapeal, oli uue ajaraami ja formaadi puhul planeerimist palju.

Virtuaalsete protsesside puhul on ajaplaneerimine ja tiimisisene kommunikatsioon üliolulised. Lühikese projekti juures on esmajärguline saata välja selgeid sõnumeid õigel ajal ja kindlates kanalites, et vältida infosulge ning segadust.

Nortali värbamisjuhi Piret Lutsu sõnul on aga olulisim kogu projekti kestel endale õhku jätta ja end mitte liigselt ära kurnata.

Värbamisturundusauhindade konkurssi KICKOFF korraldavad Instar EBC ja CV-Online 2019. aastast.