Labajalavalss ja numbrid käsikäes

Oleme teile ammu võlgu ühe väga erilise inimese tutvustuse. Eelmise aasta maikuus alustanud analüütik Anneli Villenthal on meie aju kõigi mahukate uuringute taga, tänu temale saavad numbrid mõtte.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses RAKE praktikandina alustanud Anneli sai aja jooksul kätt proovida uuringute koordineerimises, küsitluste planeerimises ja teostamises ning nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete andmete analüüsimises. Lisaks oli tal võimalus olla ka Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis aine „Projektijuhtimise alused“ üks õppejõududest.

Anneli võib uhke olla oma Tartu Ülikoolist saadud magistrikraadi üle. Tema spetsialiseerumine kommunikatsioonijuhtimisele koos andmeanalüüsi kogemusega annavad talle suurepärase oskuse näha andmete taha, teha järeldusi tööandjate suhtlemispraktikate ning ka puudujääkide kohta. Ka Anneli on töötanud turunduse valdkonnas ning Instari tiimi salarelvaks veerandi Eesti töötajaskonna mõistmisel on just Anneli kodust kaasa saadud vene keele ja meele tundmine.

Vabal ajal tegeleb Anneli aktiivselt rahvatantsuga nii õpilase kui õpetaja rollis. Teda on premeeritud Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi hõbemärgiga ning Tartumaa noore tantsujuhi preemiaga 2016. aasta eest. Lisaks tantsimisele sisustab ta oma aega raamatute lugemise ning erinevate kultuuriürituste külastamisega.