Kui atraktiivne tööandja oled sina?

Meie tööturg on hetkel väljakutseid pakkuvas ajajärgus ja kuigi paljudel ettevõtetel ei pruugi olla suuremahulisi värbamisplaane, siis praegu on parim aeg üle vaadata oma sisemised tugevused ja väljakutsed ning ajakohastada väärtuspakkumine selleks, et hoida olemasolevaid töötajaid ning olla valmis turbulentses keskkonnas ellujäämiseks. 

Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma.

Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku.

Tööandja atraktiivsuse hinnang on tööandja brändingu üks olulisemaid KPI-sid. Aga proovige järgi, kas teate vastuseid kõigile all toodud küsimustele? 

Kui ei, siis saate need vastused teada 2023. a. Instari uuringust. 

 1. Kui tuntud on teie organisatsioon oma sihtrühmas tööandjana? Saate teada protsentuaalselt, milline on teie sihtrühma teadlikkus teist kui tööandjast võrreldes tööturu konkurentidega.
 2. Kui atraktiivne on teie organisatsioon oma sihtrühmas tööandjana? Milline on teie sihtrühma atraktiivsuse hinnang teile kui tööandjale võrreldes konkurentidega.
 3. Milline on sihtrühma huvi teie juures töötada? Mitu protsenti teie sihtrühmast on valmis kohe teile tööle asuma, mitu protsenti kindlasti ei sooviks teie juures töötada?
 4. Kas tegelete õige sihtrühmaga või püüdes kõigile meeldida, ei kõneta te sihtrühma? Teie sihtrühma hinnang ettevõtte atraktiivsusele võrreldes Eesti keskmisega.
 5. Kuidas on teie atraktiivsus tööandjana aastate lõikes muutunud? 
  Uuringut viime läbi alates 2010. aastast, mistõttu saame teile suure tõenäosusega pakkuda 13 aastat jutti andmete võrreldavust.
 6. Kas teie väärtuspakkumine kõnetab sihtrühma? Mida teid huvitav sihtrühm väärtustab töökoha valikul ja kas pakute neile olulisi tegureid.
 7. Kas teie poolt kasutatavad tööpakkumise levitamise kanalid on kanalid, mida teie sihtrühmad ka tegelikult kasutavad? Millised on 
  efektiivsemaid kommunikatsioonikanalid, sh. sotsiaalmeediakanalid, teie sihtrühmani jõudmiseks?
 8. Kas te eristute konkurentidest? Kas ja kuidas eristuste oma tööturukonkurentidest.

Mida meie uuringu kliendid arvavad?

“Tööandjana on meie jaoks oluline teada, mis tööturul toimub. Uuringus osalemine võimaldab meil näha, kus on täna meie koht tööturul. Lisaks saame hea ülevaate sellest, millised on meie sihtrühmad, mis neid kõnetab ning milliseid kanaleid nendeni jõudmiseks kasutada. Uuring annab suurepärase ülevaate, millised on need organisatsioonid, kes on tööturul hinnatud ja kelle juurde soovitakse tööle minna.

Kindlasti soovitame uuringus osalemist ka teistele. Uuringus osalemise peamine väärtus ongi see, et tööandjana saame me teada, kus meie potentsiaalsed töötajad asuvad ja kes nad on. Loomulikult on hea teada ka seda, mida noored arvavad meist kui tööandjast ning milline on meie positsioon nende silmis võrreldes teiste tööandjatega.”

– Marianne Tiigimaa – Prokuratuuri personalijuht

„Instari tööandja maine uuringu tulemused olid meile heaks sisendiks mõistmaks noorte eelistusi ja ootusi karjäärivalikute tegemisel. Saime ülevaate meie firma paiknemisest eelistatud tööandjate pingereas tudengite silmis ja täpsema vaate ka selle kohta, kuidas antud vastused jaotusid „kindlasti soovin töötada -kindlasti ei soovi töötada“ skaalal. Kõike seda ka sektori konkurentide ja teiste tööandjate kohta.

Instari uuringumeeskond on väga professionaalne ja koostöö sujus suurepäraselt!“ 

– Ursula Altmets, CGI Estonia personalijuht

Sul on uuringut tellides võimalus valida 3 paketi vahel ning soovi korral ka veel täiendavaid sihtrühmade analüüse tellida. 

 1. Otsusta, kui detailset infot sa hetkel vajad. 
  • Infopakett sobib Sulle, kui Sa oled tööandja brändinguga täiesti alguses, pole hetkel veel mitte midagi teinud ja vajad ka juhatuse buy in´i, siis soovitame alustada infopaketiga, mille ettekanne loob suurepärase pinnase tööandja brändinguga teadlikuks alustamiseks.
  • Põhipakett sobib nii Sulle, kes oled oma tööandja brändingus esimesi samme tegemas, kui Sulle, kes Sa oled tööandja brändinguga juba tegelnud. Tulemused võimaldavad kaardistada nii hetkeolukorra, mille pealt oma eesmärke seada, kui ka hinnata juba aasta/te jooksul tehtu edukust. Need tulemused sobivad suurepäraselt organisatsiooni peamiseks tööandja brändingu mõõdikuks/KPI´ks.
  • Topeltpakett on tööandja brändingus edasijõudnutele, kes soovivad enda tegevuste tulemuslikkuse kohta juba täpsemat infot ja haldavad juba enam kui ühte sihtrühma. Samas võib selle paketiga ka alustada oma tööandja brändingu samme. Need tulemused sobivad suurepäraselt organisatsiooni peamiseks tööandja brändingu mõõdikuks/KPI´ks. Vaata pakettide täpset pakkumist alt. 
 2. Võta ühendust Lepime kokku 2023.a. uuringu tulemuste tellimise. Kui tellimus on kinnitatud siis: 
  • Aitame määratleda teie sihtrühma
  • Aitame valida kõige sobivama uuringu sihtrühma väljavõtte
  • Lepime kokku tulemuste ettekande aja teie juhtgrupile
  • Viime läbi teie sihtrühmaga tailor made analüüsi ja võrdlusanalüüsi teie tööturu konkurentidega
  • Edastame meilile sihtrühma raporti, keskmise vastaja raporti ja tulemuste ettekande slaidid ja arve.
  • Viime läbi ettekande 
 3. Atraktiivsete tööandjate päev september 2023.a. Kohtume Eesti tööandja brändingu aasta tipp-sündmusel Atraktiivsete tööandjate päeval, kus Sa, kui uuringu tellija, saad tasuta osaleda.

🌟Huvitav fakt🌟
Kas teadsid, et Instari atraktiivsete tööandjate uuring toimub juba alates 2010. aastat?

Kindlasti küsi lisa ja võta ühendust 👉 info@instar.ee
Telli uuring kohe SIIT