Kõik algab sisekommunikatsioonist! – EAEBA webinar II kokkuvõte

8.mail toimus teine ülemaailmne tööandja brändingu veebiseminar. Seekordseks teemaks oli sisekommunikatsioon. Osalesid oma ala spetsialistid Ungarist, Hollandist, Venemaalt ning Belgiast. Eestit esindas taaskord Instar EBC tegevjuht Kersti Vannas. 

Lähemalt olid uurimise all küsimused: 

– Kuidas suurendada sisemise suhtluse tõhusust tööandjate veebibrändide sisu tööriistade, kanalite arendamise kaudu?

– Kuidas toetada ettevõtete juhte inimeste ja teabe ühendamisel?

Veebiseminari juhatas sisse Adam Horvath (Brandfizz) rõõmusõnumiga, et seminarile on registreerunud inimesi rohkem kui 50 erinevast riigist. 

Panelistid olid ühel meelel, et sisekommunikatsiooniga tegelemine on üks tööandja brändingu nurgakividest ning sellele tuleks suurt tähelepanu pöörata, eriti oluline on see kriisiperioodil.

Kersti Vannas (Instar EBC) rõhutas, et kõik algab ettevõtte sisekommunikatsioonist.  Kui palju ja mil viisil suhelda, on kindlasti asi, mida uuesti läbi mõelda. Oluline on hoida tasakaalu ebapiisava ja ülemäärase suhtluse vahel. Kuna kriisi ajal jõuab meieni iga päev suurtes kogustes negatiivseid uudised, tasub olla ettevaatlik ja end selle ülekülluse eest kaitsta. Motivatsiooni hoidmiseks tuleb halbade uudiste doseerimist tähele panna. Vannas soovitas ka olla piisavalt vapper, et kommunikeerida siiski oma alluvatele toimuvat ausalt. Olla aus, ent anda oma töötajatele kindlustunnet – selle vahel tuleb leida tasakaal. 

Johan Driessens (Branded.Careers) rääkis heade juhtide võtmerollist. Hea juht oskab mõelda ja tegeleda oma ettevõtte töötajate ning nende heaoluga. Driessens lisab, et siinkohal on tähtis mõista, et töötajad on samamoodi lihtsalt inimesed, kellel on oma mured ning hirmud. Professionaalne  juht suhtleb kriisi ajal oma töötajatega nagu inimene inimesega. 

Jiří Landa (BrandBakers) rõhutas samuti, et eelkõige tuleb näha ettevõtte ja organisatsiooni taga inimest ja suhelda inimesega. Ükski ettevõte ei koosne logost ega brändist, vaid selle loovad inimesed. Samuti nimetas ta kolm olulist võtmesõna, millele sisekommunikatsioonis toetuda: avatus, tugi, inspiratsioon. 

Anita Zvezdovics (Brandfizz) tutvustas mitut uut nippi, mida Brandfizz on oma klientidega rakendanud. Esiteks lõid nad ühele oma kliendi töötajatele eraldi uue facebooki grupi, kus on võimalik suhelda nii töötajatel endil kui ka nende pereliikmetel. See annab võimaluse info kiiremaks liikumiseks ning samuti teineteise toetamiseks. Teiseks võeti kasutusele häshtäg #wecare, näitamaks, et hoolitakse. Oluline on reageerida kiirelt ja uues olukorras vaadata asju ka uue nurga alt. 

Ton Rodenburg (ClubGeistBVH) juhtis tähelepanu terminile human-being-management. Oluline põhimõte, millele praegu toetuda on “julge hoolida!” ehk inglise keeles “dare to care!” Samuti rääkis Rodenburg elevuse olulisusest töötajate motiveerimisel. Kasvama kannustab meid inspiratsioon ja elevus. Kui suhtume kriisi elevusega ja mobiliseerime end selle elevuse toel, pöörame olukorra enda kasuks. Kaasatus on põhitegur! Ülemused ei pea üksinda otsuseid vastu võtma. Neil on võimalus aktiveerida ja kasutada oma töötajaid.

Andrei Aliasov (Changellenge) kõneles läbipaistvuse olulisusest. Olles oma töötajatega 100% läbipaistev, annad neile vahendid ja võimalused kaasatuseks ning abistamiseks. Lisaks ütles Aliasov, et kindlasti on oluline vahetada aeglane suhtluskanal välja kiirema vastu. 

______________________________________________________________________


Instar EBC eesmärk on aidata ettevõtetel olla atraktiivsed tööandjad, kes omavad motiveeritud, pühendunud ja lojaalseid töötajaid. Viime läbi uuringuid, pakume konsultatsioone ja aitame organiseerida kampaaniaid ja viia läbi tööandja brändingu projekte. Pakume erinevaid tööandja brändingu teenuseid lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest.

Võta meiega ühendust ja leiame sulle parima lahenduse!  johanna.odes@instar.ee