Brett Minchington: „Mitte kunagi varem ei ole olnud tööandja brändingu juhtide tegevusel kaalukamat rolli kui praegu“ – EAEBA webinar I kokkuvõte

[eng below]

24.aprillil toimus üks tähtsamaid sündmusi tööandja brändingu maailmas. Erinevatest Euroopa riikidest pärit tööandja brändingu spetsialistid said virtuaalselt kokku ning jagasid kuulajatega oma kogemusi, tarkusi janõuandeid poolteist tundi kestva veebiseminari vältel. 

Seminaril osalesid Ungari, Tšehhi, Belgia, Hollandi aga ka Venemaa spetsialistid ning kindlasti üks eriala nimekamaid eksperte Brett Minchington otse Austraaliast. Eestit esindas paneeldiskussioonis tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht ja asutaja Kersti Vannas.  Seminari korraldas EAEBA ehk European Association of Employer Branding Agencies. Tegemist on ühendusega, mis liidab tööandja brändingu spetsialiste üheksast erinevast riigist.

Arutelu modereeris Ann Flipkens (Branded.Careers), kes  juhatas seminari sisse rõhutades kui oluline on keerulistel aegadel teineteist toetada ning üksteisega oma teadmisi jagada.

Seminar jooksul käsitleti põhjalikult tööandja brändingu rolli ning tähtsust eriolukorra ajal. Koos arutleti, kuidas eriolukorra tõttu inimeste teadvuses tekkinud nihe mõjutab organisatsioonide senise väärtuspakkumise asjakohasust. Kuidas peaks muutunud olukorras käituma?

Iga panelist andis oma vaate viimastel kuudel toimunule ning juhtis tähelepanu kriisimõjude erinevatele aspektidele. Selge on see – kriisiolukord on kõike senist muutunud. Kui see ka varsti läbi saab, on kogu keskkond, kuhu inimesed tööle naasevad, teistsugune. See tähendab, et organisatsioonidel tuleb küsida uusi küsimusi ning vaadata kõik seni ülesehitatule otsa värske pilguga. Tuleb teha nutikaid otsuseid ning mõelda pikema perspektiivi peale. Ettevõtte eesmärgi ning töötajate rolli mõtestamine on taas päevakorras. 

  • Kuidas mõjutab see kriis meie praeguste töötajate motivatsiooni?
  • Millele tasub praegu tähelepanu pöörata? 
  • Mis saab siis kui kriis läbi on? 
  • Miks on tööandja bränding oluline just praegu?
  • Kuidas toetada juhte?
  • Kuidas hoida motiveerida oma töötajad, kes teevad kaugtööd? 

Seminar on järelvaadatav siit  – https://vimeo.com/412269892/c022f537bf?fbclid=IwAR3-3qr6ovdzHBiztb7J6v2b0Av-i-0LDbQuygLk-_f6B1oYzjWnIhJ2QsM

Allpool mõned tsitaadid panelistidelt: 

Johan Driessens (Branded.Careers)

Edukas tööandja bränd saab alguse heast tööandja kogemustest. Loo töökeskkond, kus inimesed tahaksid olla. /…/Praegu on personalijuhtidea aeg pead tõsta ja tegutseda. Me peame ennast kõik uuesti leiutama. Me elame kultuurišokis. Keskkond, kuhu me naaseme, ei ole kindlasti enam sama. Inimesed vaatavad asju uue pilguga. Kas mulle meeldis mu töö? Kas ma lähen sinna tagasi? Inimesed naasevad pagasiga, kus sees on uued arusaamad, taipamised, mõtted ning nad on hirmul. Võib-olla on mõned neist kaotanud enesekindluse. Kõik, millesse me uskunud oleme, on praegu ohus. Me peame keskenduma sellele, mis on oluline PRAEGU. 

Jiří Landa (BrandBakers):

Asi on juhtimisoskuses. Meie töö peab oleme tähenduslik. Selleks on vaja selgeid vastuseid küsimustele. Me küsime kõik samu küsimusiMiks me olemas oleme? Mis on meie eesmärk? Kuidas me oma äri ajame? Mida me tahame saavutada? Mis on minu personaalne roll selles organisatsioonis? Väga lihtsad küsimused, kuid ka väga väga olulised. Peaksime keskenduma nende küsimuste lahendamisele. See on võti, mis kindlustab töötajate kaasatuse. Seal, kus on eesmärk ja tähendus, on ka kaasatus. 

Anita Zvezdovics (Brandfizz)

„Me peame suurendame online tööandja brändingu kommunikatsiooni efektiivsust ja looma head online brändingu sisu. Samuti peame toetama juhte ning innustama neid omavahel ühenduses olema. /—/ See on suur muutus. Fookus tööandja brändingu maailmas on praegu küsimusel – kuidas tekitada sisemise kommunikatsiooni abil kindlust ebakindlas olukorras? Kuidas parandada sisemist online-kommunikatsiooni? Kuidas saame tuua oma sisekommunikatsiooni kvaliteedi ka online kanalitesse?  See on hetkel prioriteet. Me oleme piire ületamas. Me teeme selles olukorras asju, mida me kunagi varem teinud ei ole. Me peame suurendama oma efektiivsust nendes teemades.“ 

Adam Horvath (Brandfizz):

 Liitke ja ühendage! See on juhtide ülesanne. See, mis juhtus oli organisatsioonide juhtide jaoks samaväärne katastroof nagu üleujutus, maalihe, maavärin. Tuli vastu võtta keerulisi otsuseid. Paanika on sellises olukorras normaalne reaktsioon. Tööandja bränding on äritegevus, mis aitab liidritel ka teineteisega kontakti saavutada. Ühendagem jõud kogukonnas, et koos ellu jääda. Tähtis on tegutseda nutikalt. Tööandja bränd ei ole miski, mida on võimalik välja lülitada. 

Ton Rodenburg (ClubGeistBVH)

Me peame leidma uue viisi, kuidas süstida energiat kodus töötavatele inimestele. Energia on fundamentaalne. See on nüüd nurka surutud, kuid me peame tegelema selle energia ülal hoidmisega. Kuidas entusiasmi üleval hoida? Mis on meie talentide vajadused? Oma töö tähenduslikkuse tajumine on väga oluline. 

Andrei Aliasov (Changellenge)

Ma usun siiralt, et praegu on aeg tööandja brändinguga tegelemiseks. Hetkeolukorra tõttu saavad meist praegu aina halvemad tööandjad. Paljud firmad on läinud või lähevad pankrotti. Keskendugem nüüd sisemistele protsessidele. Me saame sellesse suunata nüüd värbamistegevustest üle jäänud aja. Läbipaistvus on oluline! Selleks, et firma liiguks kiiremi, tuleb väiksema astme juhtidel lubada ise otsuseid vastu võtta. 

Kersti Vannas (Instar EBC)

“Kriisiolukord ei ole tegelikult midagi nii erilist. Kriise on alati olnud ja neid tuleb alati ka tulevikus. Samuti tekib aeg-ajalt vajadus asju ümber hinnata ja adapteeruda. Tööandja bränding on nii ehk naa oluline. See, mida meie tajume praegu šokina, toob tegelikult inimeste teadvusesse ja eelistustesse nihke. See nihe mõjutab meie seni loodud väärtuspakkumist. Kas see on asjakohane ka mõne aasta pärast?/—/ Tark tööandja ei lõpeta ära tegevusi, mis loovad tulevikuks konkurentsieelist. Praegu on õige aeg mõelda järgi, millised on sinu ärivajadused aastal 2025 või aastal 2030. Tegutse, ära lase eriolukorral ennast halvata!“ 

Brett Minchington (Employer Brand International): 

„1. Mine tagasi tööandja brändingu põhialuste juurde. Sinu tööandja brändingu strateegia peab olukorraga adapteeruma. Too kokku juhid, kes vastutavad selle eest, kuidas töötajad ennast organisatsioonis tunnevad. Mida on vaja järgmise nädala vältel teha? Järgmise kuu jooksul? 
2. Keskendu kogemusele. Küsige, kuidas neil läheb. Uurige, kuidas saaks nende töökeskkonda kohandada. Personaliseeri kogemust. Inimesed on need, kes muudavad tööandja kogemuse heaks. 
3. Toeta pealehakkamist ja teeme-ära-kultuuri!“ Me oleme veel kriisi esimestes etappides. Veel on võimalik olla oma tegemistega asjadest ees.“

Kuna veebiseminar oli nii edukas, siis lubasime seda korrata. Järgmine seminar toimub juba sel reedel, 8.mail algusega kell 11:00 ning seekord on teemaks sisekommunikatsioon. Registreerimise info peagi avalik. Hoia silma peal Instari Facebookil.  „There has never been a more important time for employer brand leaders to rise up“ B.M.

One of the most important events in the world of employer branding took place recently on the 24th of April. Employer branding professionals from different European countries met virtually and shared their experiences, wisdom and advice with the audience during a one and a half hour webinar.

The seminar was attended by specialists from Hungary, the Czech Republic, Belgium, the Netherlands, as well as Russia, and certainly one of the most well-known experts in the field, Brett Minchington from Australia. Estonia was represented in the panel discussion by Kersti Vannas, CEO and founder of the employer branding agency Instar.

The discussion was moderated by Ann Flipkens (Branded.Careers), who introduced the seminar by emphasizing the importance of supporting each other and sharing their knowledge in difficult times.

During the seminar, the role and importance of employer branding during an emergency situation was thoroughly discussed. Together, they discussed how the shift in people’s consciousness due to the special situation affects the relevance of the organizations’ current value proposition. How should one react in a changed situation?

Each panelist gave their view on what has happened in recent months in work culture and drew attention to different aspects of the effects of the crisis. One thing is clear – the crisis has changed everything. Even if it is about to end soon, a lot of people return to work where their environment will be totally different. This means that organizations need to ask new questions and look at everything (including EVP-s) built so far with a fresh eye. Making smart decisions and thinking in the long-term is important. Re-evaluating the company’s goals as well as their employees purposes and meaning is relevant now. 

How does this crisis affect the motivation of our current employees? What is worth paying attention to right now? What happens when the crisis is over? Why is employer branding important right now? How to support leaders? How to keep motivating your employees who work remotely?


Johan Driessens (Branded.Careers)

If we want to create succesful employer branding it all starts we successful employer experience. Create working environment where people want to be. /—/ It is time for the HR to rise. We need to reenvent. We have a culture shock right now. The environment is not the same when we go back. People will have new insights. Was I really liking my job? Am I going back there? People will come back with a backpack with new realisations and new thoughts, they are a bit scared. Maybe lost confidence. Everything we believe in, is at risk now. We need to focus on what is importatns RIGHT NOW!“ 

Jiří Landa (BrandBakers): It is about management. Our work needs to be filled with meaning. Clear answers for questions. We all ask these questions. Why do we exist? What is our purpuse? How do we do our business? What is it we want to achieve? What is my personal role in this organisation? Supersimple question, but very very important.  We should focus on clearing these question. This is the key to ensure engagement. Where the purpose and meaning is, the engagement follows. 

Adam Horvath (Brandfizz):

„Connect and unite – it is about leaders. It was a flooding, landslide, earthquake dor business leaders. They had to do really tough decisions. Panicking is normal in this situation. Employer branding is a business funcion and this is the time where we can really connect the busyness leader. Unite to survive as a community. We have to help the leaders to be heard. Working smart. You cannot switch off your employer brand.“ 

Anita Zvezdovics (Brandfizz)

„We need to increase the efficency of online employer branding communication and develop online branding content as well as support the leader to connect and unite. This is a huge shift. Focus on employer branding – how to create certanty in an uncertaint situation through internal communication. How are we able to transform our quality of online internal communication. This is the priority at the moment. We are crossing boundaries. In this situation we are doing things we didn’t do before. We have to increase the efficenffy of employer branding communication. Support the leader to connect with the workers.“

Ton Rodenburg (ClubGeistBVH)

Today everybody is wondering about EVP but also making it real. We have to find new energy to bring over at people in their homes. Fundamental point  – it is about the energy, it is about the spirit that is now forced into distance. How do spread enthusiasm? 

What are need of talents? Sense of meaning is important. 

Andrei Aliasov (Changellenge)

I firmly believe now is the time for employer branding. We are coming right now worse employers due to our situation. A lot of companies will go bankropt. It is like a zebra – black and white. Let’s focus on the internal. We can use our time from recruitment. Full transparency. Allow mini managers to make decisions to make company move faster. 

Kersti Vannas (Instar EBC)

„Crisis are actually not so special. There have always been crisis and there will be crisis in the future. There will be also needs to readapt and rethink things. Employer branding will be necessary anyway. What we know that every kind of shock creates conscoius shift in peoples prefrences. It impacts the EVP-s that we have right now created. Is the core of your employer brand relevant also in few years time? /—/ The smart empoyer do not cut their activities that will provide you later on huge compatitiva advatange. Right now is the best time to rethink your business needs in 2025 or 2030. Act, don’t paralyse!“ 

Brett Minchington (Employer Brand International): 

„1) Get back to fundamentals on what employer branding is. You need to adapt your employer brand strategy. Bringing together the leaders who are responsible for how the employees feel. What do you need to do in the next week? What do you need to do in the next month?
2) Focus everything on experience. Check in. Ask how are they doing? Check in with them and adjust their workplace. Personalising experience. It is the person who provides great experience. 
3) Support the can-do culture. 
We are only in the early stages. We can be ahead of things.“ 

Since our first webinar was a success, we will do another one! The next webinar will take place this Friday, May 8, starting at 11:00. The topic this time is internal communication. Registration information will be public soon!
Instar EBC eesmärk on aidata ettevõtetel olla atraktiivsed tööandjad, kes omavad motiveeritud, pühendunud ja lojaalseid töötajaid. Viime läbi uuringuid, pakume konsultatsioone ja aitame organiseerida kampaaniaid ja viia läbi tööandja brändingu projekte. Pakume erinevaid tööandja brändingu teenuseid lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest.
Võta meiega ühendust ja leiame sulle parima lahenduse! 
johanna.odes@instar.ee