Eesti parimaks tööandjaks on tõusnud Transferwise

Tööandja brändingu agentuuri Instar üle-Eestilistes kõrgkoolide, kutsekoolide ja meditsiinivaldkonna õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringutes oli sel aastal kokku kokku üle 5400 vastaja.

2018. aastal on Eesti tudengite poolt hinnatud atraktiivsemaks tööandjaks rahaülekandeteenust pakkuv Transferwise.

Eesti tudengite uuringut on Instar läbi viinud alates 2010. aastast ja selle aja jooksul on Transferwise´i atraktiivsus tudengite hulgas aasta-aastalt kasvanud. Uuringu kohaselt soovis 2018. aastal Transferwise´s töötada 52% vastajatest.

„Noored hindasid 194 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta-aastalt on kõigi tudengite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus“ ütles tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

TransferWise’i arendusjuht Alvar Lumberg kommenteeris ettevõtete häid tulemusi noorte seas järgmiselt:

“21. sajandi noor tahab teha mõtestatud tööd toetavas ja positiivses õhkkonnas. TransferWise’i kultuur ja väärtused on missiooni- ja koostöökesksed ja meil on hea meel, et tudengid on seda märganud. Meile on oluline olla noore spetsialisti jaoks tõsiseltvõetav tööandja. Enamgi veel kui tööandja, tahame olla partner eneseteostuses – pakkuda arenguvõimalusi ja saada vastu värskeid mõtteid ja energilist panust. Usume, et TransferWise’i atraktiivsus tuleneb ettevõtte selgest missioonist ja avatud, toetavatest väärtustest. Samuti püüame kohalikule kogukonnale nii koolilastele kui ka tudengitele mõeldud ürituste ja praktikavõimalustega oma kogemust ja teadmisi tagasi anda.”

Tegelikult teenitav netotöötasu on kasvanud aastaga vähem kui palgaootus. Aastaga on noorte netopalgaootus  kasvanud üle 100 euro  1473  eurolt 2017.a.  1585 euroni 2018.a. Kasvanud on ka kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2017. aastal 827 eurot kuus ja 2018 aastal 889 eurot kuus.

2018. aastal soovib 53% tudengitest teha erasektoris palgatööd, 20% töötada avalikus sektoris ja 22% soovib olla ise enda tööandjaks. Kolmandas sektoris soovib töötada 2% vastanutest. „Iga aastaga on kasvanud huvi iseendale  tööandjaks olemise ja paindlike töövormide vastu ning me näeme selle trendi jätkumist“ kommenteeris tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas

2018. aastal on tudengite hinnangul kõige olulisemaks töökohavalikut mõjutavaks teguriks ettevõttepoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine. 83% tudengitest pidas seda tegurit 45 teise teguri seast kõige olulisemaks. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

Tudengitest juba 11% on kooliajal leidnud endale sobiva töö. Samas suur osa (38%) noortest pole kindlad, kas nad leivad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam soovitakse leida erialast tööd Eestis, kuid 40% tudengitest oleks väga huvitatud erialasest tööst välismaal.

Tööotsmisel ja tööandja kohta info hankimisel, peab 93% vastajatest oluliseks kanaliks tööandja kodulehte. Järgnevad interneti töövahenduskeskkonnad ja praktikaprogrammid. 80% noortest eelistab kasutada sotsiaalmeediat tööandjate kohta info hankimiseks.

„Kui tööandja ei ole sotsiaalmeedias, siis teda noorte silmis ei eksisteeri, sest ta ei jää oma pakkumistega noorte infovälja. Ettevõtted, kes soovivad noori värvata, peavad omama nii head karjäärilehte, videosisu ja seda sotsiaalmeedias jagama. Selleks, et olla edukas, tuleb tunda oma sihtrühma ja olla õigel ajal õiges kohas.“, ütles Kersti Vannas.

Kõrgkoolide tudengite tööandja maine uuringus osales 5400 üliõpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar, inseneri, logistika ja teistelt bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialadelt 16 Eesti kõrgkoolist.

Kutsekoolide õpilaste uuringule vastas 1100 kutseharidust omandavat noort ning meditsiinitudengite uuringule 800 meditsiinivaldkonna tudengit.

Uuringu tulemusi tutvustati ja atraktiivse tööandja kvaliteedi märgiga tunnustati tööandjaid 11. septembril Maarjamäe Filmimuuseumis toimunud Instari ja personalijuhtimise ühingu PARE poolt korraldataval „Atraktiivsete tööandjate päeval“, kus olid kohal tööandjate esindajad.

Üritusel tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid kaheksas kategoorias, millest olulisemad olid kõrgkoolide tudengite ja kutsekoolide õpilaste atraktiivsemad tööandjad ning lisaks tudengite sihtrühma atraktiivsemad tööandjad majandustudengite, IT, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaar valdkonnas.

2018.a Eesti kõrgkoolide tudengite tööootuste uuringu 10 atraktiivsemat tööandjat 194 hinnatud organisatsiooni hulgas:

 1. TransferWise Ltd
 2. Skype Technologies OÜ
 3. Microsoft Estonia OÜ
 4. Haridus- ja Teadusministeerium
 5. AS Tallinna Lennujaam
 6. Swedbank AS
 7. Eesti Rahvusringhääling
 8. Pipedrive OÜ
 9. Eesti Energia AS
 10. Keskkonnaministeerium

 

Kutsekoolide atraktiivsemad tööandjad 2018.a. 176 hinnatud organisatsiooni hulgas:

 1. HILTON TALLINN PARK
 2. Radisson Blu Hotel Olümpia
 3. Orkla Eesti AS
 4. Fazer Eesti AS
 5. AS Sokotel
 6. Kaubamaja AS
 7. OÜ Swissotel Estonia
 8. AS Balbiino
 9. Politsei- ja Piirivalveamet
 10. AS Tallinna Lennujaam

 

2018.a. majandustudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (194 hulgast):

 1. TransferWise Ltd
 2. Microsoft Estonia OÜ
 3. Swedbank AS
 4. AS LHV Pank
 5. Skype Technologies OÜ
 6. Rahandusministeerium
 7. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 8. Eesti Pank
 9. AS SEB Pank
 10. Eesti Energia AS

 

2018.a. IT tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (194 hulgast):

 1. TransferWise Ltd
 2. Skype Technologies OÜ
 3. Pipedrive OÜ
 4. Microsoft Estonia OÜ
 5. Nortal AS
 6. Cybernetica AS
 7. CGI Eesti AS
 8. Helmes AS
 9. Mooncascade OÜ
 10. Playtech Estonia OÜ

 

2018.a. õiguse eriala tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (194 hulgast):

 1. Advokaadibüroo COBALT
 2. Justiitsministeerium
 3. Advokaadibüroo LEXTAL OÜ
 4. Riigikohus
 5. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ
 6. LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS
 7. Advokaadibüroo Sorainen AS
 8. Prokuratuur
 9. Advokaadibüroo TGS Baltic AS
 10. Välisministeerium

 

2018.a. tehnika eriala tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (194 hulgast):

 1. Eesti Energia AS
 2. Tallinna Tehnikaülikool
 3. AS Merko Ehitus Eesti
 4. ABB AS
 5. Nordecon AS
 6. Keskkonnaministeerium
 7. Microsoft Estonia OÜ
 8. Skeleton Technologies OÜ
 9. Elektrilevi OÜ
 10. Skype Technologies OÜ

 

2018.a. meditsiini eriala tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (84 hulgast):

 1. Tartu Ülikooli Kliinikum SA
 2. Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA
 3. Ida-Tallinna Keskhaigla AS
 4. AS Medicum Tervishoiuteenused
 5. Tartu Ülikool
 6. AS Fertilitas
 7. Kliinik Elite AS
 8. SA Tallinna Lastehaigla
 9. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
 10. Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 

2018.a. humanitaarerialade tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (194 hulgast):

 1. Haridus- ja Teadusministeerium
 2. Eesti Rahvusringhääling
 3. Kultuuriministeerium
 4. Tartu Ülikool
 5. Sotsiaalministeerium
 6. AS Eesti Meedia
 7. Ekspress Meedia AS
 8. Välisministeerium
 9. SA Teater Vanemuine
 10. All Media Baltics

 

Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine alaste uuringute läbiviimisega ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides.

 

Lisainfo:

Kersti Vannas
Telefon: 529 6166
E-post: kersti.vannas@instar.ee
www.instar.ee