4 kliendi lugu, miks Instari atraktiivsuse uuring kasulik on

Oleme eelnevates postitustes rääkinud sellest, miks on oluline tööandja atraktiivsust mõõta. Kui Sa veel kahtled selles, kas mõõtmine tasub end ära, siis allpool on ära toodud nelja väga eriilmelise organisatsiooni soovitused. Oma kogemusi Instari atraktiivse tööandja uuringuga jagavad õigusvaldkonnast Marianne Tiigimaa, IT-valdkonnast Katarina Künnapas, tootmisvaldkonnast Krista Laever ja insenerivaldkonnast Monika Neemsalu. Vaata ise, mis kasu organisatsioonid uuringust saavad ja millise sihtrühma uuringuid nad on tellinud.*

Kasu IT-valdkonnas

Katarina Künnapas

Värbamisspetsialist

CGI

Instari uuringu laiem sihtrühm: kõrgkoolide tudengid

Organisatsioonispetsiifiline sihtrühm: IT-tudengid

Mis on peamised põhjused, miks Te olete tellinud atraktiivse tööandja uuringut?

Arvan, et alati on hea, kui kogu valdkonnast on suurem pilt. Kui töötad ühes ettevõttes ja sul on mõnes mõttes välja kujunenud nii-öelda oma töötajad, kes midagi soovivad ja arvavad tööandja mainest, siis tihtipeale kitsendab see su vaadet. Selliste uuringute ja presentatsioonidega on võimalus end kastist uuesti välja tõmmata ning kuulata häid ja värskeid ideid.

Mis Teile atraktiivse tööandja uuringu/ettekande juures kõige enam meeldib?

Huvitav on näha enda ettevõtte tulemuste muutumist aastate jooksul ning arutada võimalike põhjuste üle. Lisaks on hea ka võrdlus teiste Eesti ettevõtetega ning mitte ainult oma konkurentidega ja IT-valdkonnaga vaid ka laiemalt. Just esitlus on see, mis annab võimaluse näha graafikuid ja numbreid sisukamalt – arutleda tulemuste üle ning samuti jagada juurde ideid ja lisanäiteid.

Miks on Teie hinnangul oluline tunda oma sihtrühma ja hinnata tööandja kuvandit?

See on tänapäeval juba nii elementaarne! Peab pidevalt kätt pulsil hoidma, sest ka aeg ei seisa paigal, kõik muutub üsna kiiresti ning tööandjana on sul vaja olla pidevas dialoogis oma sihtgrupiga. Sul ei ole kasu ainult enda arvamusest, sest sa ei tee neid tegevusi enda jaoks.

Kas ja miks soovitakse meie uuringut ka teistele tööandjatele?

Muidugi. Ma soovitaks kõigile kogu aeg avardada oma maailmavaadet, koguda sisendit kõikvõimalikest erinevatest kanalitest. Kindlasti on meil Eestis häid uuringuid ning Instari uuring on kindlasti üks nendest.

Kasu insenerivaldkonnas

Monika Neemsalu

Personalispetsialist

Elering

Instari uuringu laiem sihtrühm: kõrgkoolide tudengid

Organisatsioonispetsiifilised sihtrühmad:

(1) energeetikud (nii kutse- kui kõrgkoolides õppivad)

(2) IT-tudengid

Mis on peamised põhjused, miks Te olete tellinud atraktiivse tööandja uuringut?

Meie jaoks on oluline teada, mis toimub tööturul. Millised on ettevõtted, kes on tööturul hinnatud ja kelle juurde soovitakse tööle minna.

Mis Teile atraktiivse tööandja uuringu/ettekande juures kõige enam meeldib?

Saada teada, mis teemadega oleme liikunud turuga ühte voolu ja mida saaks veel arendada

Miks on Teie hinnangul oluline tunda oma sihtrühma ja hinnata tööandja kuvandit?

Kuna meie sektoris on keskmine töötaja vanus üsna kõrge, siis üsna tõenäoliselt on vajadus uute töötajate leidmisele. Uuring annab hea ülevaate olukorrale, kus baseerub asutus turul, kui tuntud ja hinnatud tööandja ta on jne.

Kas ja miks soovitakse meie uuringut ka teistele tööandjatele?

Et näha ennast teiste pilgu läbi ning tekiks ka välispidine ülevaade, kuidas võõras meid näeb.

Kasu tootmisvaldkonnas

Krista Laever

Personalidirektor

Orkla Eesti AS (Kalev ja Põltsamaa Felix)

Instari uuringu laiem sihtrühm: kõrgkoolide tudengid

Organisatsioonispetsiifiline sihtrühm: mehhatroonikud, automaatikud ja mehhaanikud (nii kutse- kui kõrgkoolides õppivad)

Mis on peamised põhjused, miks Te olete tellinud atraktiivse tööandja uuringut?

Atraktiivse tööandaja uuring on suurepärane informatiivne materjal, mis aitab meil paremini mõista seda, mille alusel noored töökohta valivad ning mis teemad on nende jaoks seejuures kõige olulisemad. Tööandja peab tundma oma sihtrühmi, et teha neile neid kõnetavaid pakkumisi ning valida selleks õigeid kanaleid.

Mis Teile atraktiivse tööandja uuringu/ettekande juures kõige enam meeldib?

Atraktiivse tööandaja uuringust tuleb välja palju erinevat infot meie jaoks oluliste sihtrühmade lõikes: millised on ootused tööandjale, mille alusel tööandjat valitakse, mis teemad kõnetavad kõige enam, millised on olulised infokanalid jne. Hindame kõrgelt seda, et uuringust saadav info on meile praktilise väärtusega. Just sel põhjusel julgeme uuringut soovitada ka teistele tööandjatele.

Miks on Teie hinnangul oluline tunda oma sihtrühma ja hinnata tööandja kuvandit?

Loomulikult on hea teada ka seda, mida noored inimesed arvavad meist kui tööandjast ning milline on meie positsioon nende silmis võrrelduna teiste tööandjatega. See on heaks indikaatoriks, kas oleme õigel teel või on vaja oma tegevustes midagi muuta.

Kasu õigusvaldkonnas

Marianne Tiigimaa

Personalitalituse juhataja

Prokuratuur

Instari uuringu laiem sihtrühm: kõrgkoolide tudengid

Organisatsioonispetsiifiline sihtrühm: õigustudengid

Mis on peamised põhjused, miks Te olete tellinud atraktiivse tööandja uuringut?

Peamine põhjus, miks me uuringu tellisime oli vajadus näha, kus on meie koht turul täna. Viimasel ajal räägitakse palju sellest, et heade inimeste pärast käib kõva võitlus. Osalesime uuringus tudengite poolel just seetõttu, et soovisime teada, mis tudengeid kõnetab, kuidas nendeni jõuda ja millele peaksime rõhku pöörama. Tööandjana oleme teinud nii nagu õigeks oleme pidanud – lootnud, et oleme atraktiivsed, kuid soovisime näha üldist pilti, mida uuring meile pakkus.

Mis Teile atraktiivse tööandja uuringu/ettekande juures kõige enam meeldib?

Meile tellijana meeldib see, et Instar pakub meile terviklahendust – meie anname oma osalussoovist teada, Instar viib läbi uuringu ja annab selle põhjal meie laiapõhjalise tagasiside. Lisaks meeldib meile uuringu juurde kuuluv ettekanne, mille suunasime oma juhtkonnale, kellele andis see mitmeid uusi ideid ja mõtteid, mille peale ise ei ole tulnudki. Ettekanne on kindlasti omaette väärtus selle uuringu juures.

Miks on Teie hinnangul oluline tunda oma sihtrühma ja hinnata tööandja kuvandit?

Sihtrühma tundmine on oluline mõistmaks, kuidas sihtrühmani jõuda. Võime ju mõelda, et töökuulutuse jagamine tööportaalides on hea mõte, kuid võib-olla on meie otsitav sihtgrupp hoopis mujal, näiteks sotsiaalmeedias. Õigete inimeste leidmiseks on oluline teada, kust neid leida. Kuvandi teadmine annab meile võimaluse näha, millised on meie plussid, millele rõhuda ja tunda ära meie kitsaskohad, millega peame veel tööd tegema.

Kas ja miks soovitakse meie uuringut ka teistele tööandjatele?

Kindlasti soovitame seda ka teistele. Uuringus osalemise peamine väärtus ongi see, et tööandjana saaksime teada, kus meie potentsiaalsed töötajad asuvad ja kes nad on. Meie saime uuringust päris mitu head ideed, mida oleme sel aastal juba rakendamas. Uuringu tulemused kõnetasid meid ja andsid palju uusi mõtteid.

Ma tahan ka seda infot!

Mida mina tegema pean, et saada teada enda organisatsiooni tulemused?

Kui soovid ise edukamalt värvata ja teadlikumalt tööandja brändi juhtida, siis võta kohe ühendust Johannaga (johanna.mertsina@instar.ee) või vaata 2019. aasta uuringu pakkumist täpsemalt siit.

*Organisatsioonil on võimalus valida kolme laiema sihtrühma vahel, milleks on kogenud töötajad, kutsekoolide tudengid ja kõrgkoolide tudengid (sh meditsiinitudengid). Lisaks saab organisatsioon välja võta enda spetsiifilise sihtrühma tulemused. Uuringu põhipaket sisaldab ühte organisatsioonispetsiifilist sihtrühma, kuid organisatsioonil on võimalus valida ka rohkem sihtrühmi. Näiteks nagu on teinud Elering.