10 põhjust, miks tellida Instari Atraktiivsete Tööandjate uuring

Instar on Eesti suurimat tööootuste ja tööandja atraktiivsuse uuringut nüüdseks läbi viinud juba 14+ aastat. Selle ajaga on meil välja kujunenud uuringumetoodika, mis võimaldab anda väga täpse ülevaate sellest, mis teeb ühest ettevõttest atraktiivse tööandja. Muuhulgas näitab uuring, mida ootab Teie sihtrühm näiteks palga ja kompensatsioonipakettide osas ning ka seda, millistes infokanalites enda potentsiaalseid töötajaid kõnetama peaks. Uuring on suurepärane sisend, mille pealt enda tööandja brändingu tegevusi planeerima hakata. Tundub põnev? Toome siinkohal välja veel 10 põhjust, miks Instari uuring on Eestis ainulaadne tööriist enda ettevõtte arendamiseks.

Pikaajaline kogemus – oleme uuringut läbi viinud juba alates 2010. aastast ülikoolide, kutsekoolide õpilaste ja kogenud töötajate seas. 14 aastat tulemusi võimaldab analüüsida ettevõtete tuntuse ja atraktiivsuse muutumise trende läbi aastate.

Usaldusväärne valim – tihe koostöö kutse-, kõrg- ja ülikoolide ning erialaliitudega võimaldab koguda vastuseid nii kogenud töötajatelt kui ka järelkasvult. Igal aastal on meil üle 8000 vastaja, mis teeb Instari uuringust Eesti suurima valimiga uuringu tagades seeläbi tulemuste usaldusväärsuse.

Oluliste sihtrühmade tulemused – tänu suurele valimile saame vastuste hulgast välja võtta just teie jaoks oluliste sihtrühmade tulemused.

Väärtuslik mõõdik – paljud meie kliendid kasutavad saadud hinnanguid oma iga-aastase KPI-na, sest uuringu tulemused on heaks mõõdikuks lähtepunkti või hetkeolukorra kaardistamiseks, et edaspidiseid brändingu- ja värbamisturundustegevuste mõju hinnata.

Soovitused otse allikast – küsimustikus olevad avatud vastused annavad hea sisendi sihtrühmade ootustele vastamiseks.

Hinnangud ettevõtetele – küsitluse käigus hindavad vastajad enam kui 300 ettevõtet – nende atraktiivsust, soovi nendes ettevõtetes töötada ja tööootusi, nii pakume adekvaatset hinnangut iga ettevõtte kohta eraldiseisvalt ning ei üldista tulemusi kogu Eesti tööturule.

Võrdlus tööturu konkurentidega ja benchmarking analüüs– tööturul eristumiseks võrdleme teie organisatsioonile antud hinnanguid alati ka teie tööturu konkurentidele antud hinnangutega. Lisaks saate tänu benchmarking analüüsile veelgi täpsema ülevaate, mida teie tööturu konkurendid teevad, mida saaksite teie teha, et nendest eristuda ja silma paista.

Tulemuste jagamine – uuringu tulemusi jagame tellijatele raportite ja visuaalidega täiendatud materjalidena.

Tulemuste esitlemine – esitleme tulemusi ka teie juhtidele ning võtmetöötajatele. Presentatsiooni käigus anname soovitusi tööandja brändi arendamiseks, vastame küsimustele ning anname tulemustest tervikliku ülevaate lähtuvalt teid huvitavatest sihtrühmadest.

Atraktiivsete Tööandjate Päev – kõik uuringu tulemuste tellijad on oodatud septembris toimuvale Atraktiivsete Tööandjate Päevale, kus tutvustatakse laiemas ringis värskeid tööootuste uuringu tulemusi ja jagatakse välja aukirjad Eesti kõige atraktiivsematele tööandjatele!

Ja kui sellest veel ei piisa, siis vaata, mida on öelnud meie uuringu tellinud kliendid!

“Uuringu kaudu saime vajalikku infot tudengite ja töötajate ootuse kohta tööandjale ja samuti saime teada kui atraktiivne tööanja oleme võrreldes konkurentidega.”

“Saime brändinguga tegelemiseks vajaliku sisendi ja valmis protsessid.”

“Põnev oli kuulda, milline on tänane tööturu olukord ning mis on ootused.”

Uuringu tellimiseks kirjuta eneli.linnas@instar.ee või kliki SIIA!