Uuringute assistent Grete: teadmised ühiskonnas toimuvast aitavad lisada konteksti ka tööandja brändingu maailmale

Mina olen Grete ja töötan alates oktoobrist Instaris uuringute assistendina.

Olen pärit Tallinnast, aga 16-aastasena elasin pool aastat vahetusõpilasena Stockholmis, kus õppisin ära ka rootsi keele. Hetkel olen Tallinna Ülikoolis sotsioloogia bakalaureuseõpet lõpetamas. Eriti pakuvad mulle huvi ebavõrdsusega seonduvad teemad, olen eelkõige tegelenud soouuringute valdkonnaga. Seega võib öelda, et töö Instaris on minu jaoks kindlasti mugavustsoonist välja astumine. Peale selle, et olen tudeng, tegelen projektipõhiselt ka teletööga. Tutvusin selle maailmaga oma endisel töökohal ning tunnen, et ka see valdkond on miski, kuhu tahaksin samuti enda panuse anda.

Nägin Instari tööpakkumist veebis ja tundsin kohe, et peale pikaajalist erialase töö otsingut oleks see huvitav viis enda oskuste realiseerimiseks. Olin kaua otsinud positsiooni, mis oleks seotud uuringutega, kuid ei oleks päris tavaline analüütikutöö. Instar pakub selleks unikaalset võimalust, sest siin saan ma tegeleda analüüsiga ja näha, kuidas uuritut saab reaalselt kasutada millegi muutmiseks või parandamiseks. Lisaks on pea et võimatu lükata ümber minu töö kredibiilsust, sest kõige taga on andmed. Ka minu huvi sotsioloogia vastu sai alguse sellest, et tahtsin enda teadmisi laiendada ning teadsin, et tegemist on valdkonnaga, kus just andmete kogumise ja analüüsimise tõttu saab teha põhjapanevaid järeldusi. Minu teadmised ühiskonnas toimuvast aitavad mul lisada ka Instari töös uuritavale rohkem konteksti.

Enda tugevusteks peaksin seda, et olen sihikindel, kiire õppija ja teen alati kõike kogu hingega. Mulle meeldivad uued väljakutsed ja armastan probleeme lahendada. Vabal ajal meeldib mulle vaadata filme ja lugeda raamatuid, lisaks üritan võimalikult palju olla ka füüsiliselt aktiivne. Muidugi meeldib mulle ka reisida!

Usun, et minu töö Instaris saab olema väga põnev ja arendav. Mul on hea meel, et olen siia jõudnud!