Transferwise Ltd Eesti filiaal, Apollo Group OÜ ja AS Tallinna Lennujaam – Eesti atraktiivsemad tööandjad

Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt läbi viidud õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on 2019. aastal Eesti tudengite poolt hinnatud atraktiivsemaks tööandjaks rahaülekandeteenust pakkuv Transferwise Ltd Eesti filiaal. Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis 2019. aastal Transferwise’is töötada 47% tudengitest. Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on Tallinna Lennujaam, kus soovib töötada 53% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Group OÜ, kus soovib töötada 49% kõigist kutsekoolide õpilastest. 

Eesti tudengite uuringut on läbi viidud alates 2010. aastast ja selle aja jooksul on Transferwise’i atraktiivsus tudengite hulgas aasta-aastalt kasvanud. Transferwise on 2019. aastal teist aastat järjest hinnatud Eesti tudengite poolt Eesti atraktiivseimaks tööandjaks.   

TransferWise’i Eesti personaliosakonna juht arendusjuht Jana Padabed kommenteeris ettevõtete häid tulemusi noorte seas järgmiselt: „TransferWise’ile on äärmiselt oluline luua ja hoida positiivset ning tervislikku töökeskkonda. Me otsime pidevalt lisaväljundeid, et muuta oma töötajad kaasamise ja eneseteostuse võimaluste kaudu õnnelikumaks. Usume, et selline õhkkond loob kõigile meie spetsialistidele kasvu- ja arenguruumi. Teame ka kindlalt, et meie motiveeritud talendid on TransferWise’i kõige olulisem vara. Meie töötajad tegutsevad autonoomsete tiimidena ja on tähtis, et kõik tunneksid, et nad saavad toetavas keskkonnas anda oma parima. Meil on väga hea meel näha, et noored üle Eesti jagavad meie vaateid väärtuste najal üles ehitatud ja ajaga kaasas käivast töökohast.“ 

Tööandja brändingu agentuur Instar viis mais läbi üle-eestilised kõrgkoolide, kutsekoolide ja meditsiinivaldkonna õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringud, millele vastas kokku üle 5400 õpilase. 

 „Noored hindasid 220 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta- aastalt on kõigi tudengite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus,“ ütles tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas. 

Teenitav netotöötasu on kasvanud aastaga vähem kui palgaootus. 

Töötasust ei saa mööda vaadata ja viimase kümne aasta jooksul on Eesti tudengite netopalga ootus kasvanud 1,8 korda. Aastaga on noorte netopalgaootus  kasvanud üle 200 euro 1585 eurolt (2018. a)  1761 euroni (2019. a). Kasvanud on ka kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2018. aastal 889 eurot kuus ja 2019 aastal 985 eurot kuus.  

2019. aastal soovib 53% tudengitest teha erasektoris palgatööd, 22% töötada avalikus sektoris ja 24% soovib olla ise enda tööandjaks. Kolmandas sektoris soovib töötada 2% vastanutest. „Iga aastaga on kasvanud huvi iseendale tööandjaks olemise vastu ligi 2%. Me näeme, et üldine paindlike töösuhte trend jätkab kasvamist,“ kommenteeris tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas. 

2019. aastal on tudengite hinnangul kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit huvitav ja arendav töö ning ettevõttepoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine. 84% tudengitest pidas neid kahte tegurit võrdselt kõige olulisemaks 45 teguri seast. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal. 

39% noortest pole kindlad, kas nad leiavad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam soovitakse leida erialast tööd Eestis, kuid 40% tudengitest oleks väga huvitatud erialasest tööst välismaal. 

Töö otsmisel ja tööandja kohta info hankimisel peab 92% vastajatest oluliseks kanaliks tööandja kodulehte. Järgnevad informatsioon ja soovitused ettevõtte töötajate poolt ning töövahenduskeskkonnad. 79% noortest eelistab kasutada sotsiaalmeediat tööandjate kohta info hankimiseks. 

„Edukas tööandja suudab kõnetada oma tulevast töötajat ja tegeleb järjepidevalt enda kui tööandja loo levitamisega. Ta julgeb proovida uusi sõnumeid, kanaleid ja kaasab oma töötajaid tööandja saadikutena, sest oma töötaja soovitus on üks väärtuslikemaid relvi. Ettevõtted, kes soovivad olla edukad, peavad kasutama õigeid tööriistu. Karjäärileht, videosisu ja sotsiaalmeedia on tegurid, millega alustada,“ ütles Kersti Vannas. 

Tööandja maine uuringus osales üle 5300 kogemusega töötaja ja üliõpilase majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar, inseneri, logistika ja teistelt bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialadelt 16 Eesti kõrgkoolist. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast. 

Tööootuste uuringute tulemusi tutvustati ja atraktiivse tööandja kvaliteedi märgiga tunnustati tööandjaid täna kell 12.00 Kumus toimunud Instari ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE poolt korraldataval Atraktiivsete tööandjate päeval,  kus oli kohal üle 150 tööandja esindaja. 

Üritusel tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid üheksas kategoorias, millest olulisimad olid kõrgkoolide, kutsekoolide õpilaste ja esmakordselt ka kogemusega töötajate atraktiivseimad tööandjad. Lisaks tunnustati tudengite sihtrühma atraktiivsemad tööandjad majanduse, infotehnoloogia, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaarvaldkonnas. 

2019. a Eesti kõrgkoolide tudengite tööootuste uuringu 10 atraktiivsemat tööandjat 220 hinnatud organisatsiooni hulgas: 

 1. Transferwise Ltd Eesti filiaal 
 2. Microsoft OÜ (sh Skype) 
 3. Pipedrive OÜ
 4. AS Tallinna Lennujaam 
 5. Cleveron AS 
 6. ERR (Eesti Rahvusringhääling) 
 7. AS LHV Pank 
 8. Eesti Energia AS 
 9. Haridus- ja Teadusministeerium 
 10. Swedbank AS 

Kutsekoolide atraktiivsemad tööandjad 2019. a 200 hinnatud organisatsiooni hulgas: 

 1. Apollo Group OÜ 
 2. Radisson Blu (Hotell Olümpia AS) 
 3. Hilton Tallinn Park 
 4. Politsei- ja Piirivalveamet 
 5. Fazer Eesti AS 
 6. Tallinna lennujaam AS 
 7. AS Kalev (Orkla Eesti AS) 
 8. Coca-Cola HBC Eesti AS 
 9. AS Balbiino 
 10. AS A Le Coq 

Eesti kogemustega töötajate atraktiivsemad tööandjad 2019. 200 hinnatud organisatsiooni hulgas: 

 1. AS Tallinna Lennujaam 
 2. Innove SA 
 3. Haridus- ja Teadusministeerium 
 4. AS LHV Pank 
 5. Microsoft OÜ (sh Skype) 
 6. AS Tallink Grupp 
 7. Transferwise Ltd Eesti filiaal 
 8. EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) 
 9. Telia Eesti AS 
 10. ERR (Eesti Rahvusringhääling) 

2019. a majandustudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (220 hulgast): 

 1. Transferwise Ltd Eesti filiaal 
 2. AS LHV Pank 
 3. Microsoft OÜ (sh Skype) 
 4. Swedbank AS 
 5. Eesti Pank 

2019. a ITtudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (220 hulgast): 

 1. Pipedrive OÜ 
 2. Transferwise Ltd Eesti filiaal 
 3. Microsoft OÜ (sh Skype) 
 4. Cybernetica AS 
 5. Nortal AS 

2019.a. õiguse eriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (220 hulgast): 

 1. COBALT OÜ 
 2. Justiitsministeerium 
 3. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ 
 4. Advokaadibüroo Lextal OÜ 
 5. Advokaadibüroo Sorainen AS 

2019. a tehnika eriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (220 hulgast): 

 1. Cleveron AS 
 2. Eesti Energia AS 
 3. Tallinna Tehnikaülikool 
 4. Starship Technologies OÜ 
 5. ABB AS 

2019. a meditsiini eriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (85 hulgast): 

 1. SA Tartu Ülikooli Kliinikum 
 2. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
 3. AS Ida-Tallinna Keskhaigla 
 4. AS Fertilitas Erahaigla 
 5. SA Tallinna Lastehaigla 

2019. a humanitaarerialade tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (220 hulgast): 

 1. Haridus- ja Teadusministeerium 
 2. ERR (Eesti Rahvusringhääling) 
 3. Kultuuriministeerium 
 4. Innove SA 
 5. Tartu Ülikool 

Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine uuringute läbi viimisega ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides. 

Lisainfo: 

Kersti Vannas 

Telefon: 529 6166 

E-post: kersti.vannas@instar.ee 

www.instar.ee