Töötajad ootavad tööandjalt üha enam võrdset kohtlemist

Instari tudengite tööootuste ja tööandja maine uuringust selgub, et võrdset kohtlemist väärtustavad tööandjad on töötajate silmis üha atraktiivsemad – atraktiivseks peetakse tööandjat, kes tegeleb teadlikult mitmekesisuse ja kaasatuse teemadega.

Inimõiguste keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juht Helen Talalaev märgib, et kui 2010. aastal oli Instari uuringu põhjal töötajate jaoks kõige olulisem huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine tuli alles neljandaks, siis tänavu nimetasid vastanud 50 väljapakutud teguri seast olulisimaks nimelt võrdset kohtlemist.

Alates sellest nädalast on avatud mitmekesise tööandja märgise “Austame erinevusi” taotlusvoor, mis kestab kuni 19. märtsini.

“Märgis on tunnustus ja ühtlasi arenguvõimalus kõigile Eesti tööandjatele, kes väärtustavad mitmekesisust ja pingutavad kaasava töökeskkonna loomise nimel. Kutsume üles kandideerima ka neid organisatsioone, kus pole veel süsteemselt teemaga tegelema hakatud, kuid on soov ja tahe seda teha. Pakume taotlejatele nii nõustamist kui ka erinevaid koolitusi,” lisab Talalaev.

Talalaev rõhutab, et sellel aastal on erilise tähelepanu all soolise palgalõhe mõõtmine ja vähendamine, diskrimineerimiskaebuste menetlemise ja teavitamise süsteem, samuti mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna tegevuste eesmärgistamine ja tulemuste mõõtmine.

Elektroonikafirma GPV Estonia sai märgise kaks aastat tagasi ning nad plaanivad seda pikendada. Ettevõtte personalijuhi Gaile Viljari hinnangul peegeldab see kogu ettevõtte töökultuuri: “Töötajate kaasamine ja teadlikkuse tõstmine aitab diskrimineerimist ennetada ning töötajate rahulolu suurendada. Tegemist ei ole ühekordse projektiga, vaid järjepideva tööga, mida peab toetama ettevõtte juhtimiskultuur.”

Tartu Ülikooli personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas tõdeb, et kuigi ülikool on võrdse kohtlemise teemadega tegelenud aastaid, aitas märgis neil oma tegevusi paremini mõtestada ja kavandada.

Kuidas märgist taotleda?

Märgis “Austame erinevusi” on tunnustus, arenguvõimalus ja kvaliteedimärk, mida saavad taotleda kõik Eesti organisatsioonid, mis väärtustavad töötajaid, sõltumata nende erinevustest ja eripäradest. Märgis antakse kaheks aastaks, pärast mida on võimalik seda pikendada.

Taotluse esitamise eelduseks on mitmekesisuse, kaasatuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete olulisus organisatsiooni väärtustes. Taotlemise tingimused ja vajalikud dokumendid on kättesaadavad inimõiguste keskuse kodulehel.

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Esimesed märgised anti välja 2018. aastal ja praeguseks on märgis 49 tööandjal.

Originaalartikkel on avaldatud Personaliuudised.ee portaalis 10.01.2024.