Microsoft, Politsei- ja Piirivalveamet ja Wise – Eesti atraktiivsemad tööandjad 2021

Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 12. aastat läbi viidud õpilaste töö-ootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on 2021. aastal Eesti tudengite poolt hinnatud atraktiivseimaks tööandjaks taas Microsoft Estonia OÜ. Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis 2021. aastal Microsoftis töötada 50% tudengitest. Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on Transferwise Ltd Eesti filiaal, kus soovib töötada 59% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Politsei- ja Piirivalveamet, kus soovib töötada 52% kõigist kutsekoolide õpilastest.

Atraktiivse tööandja kvaliteedimärgiga tunnustatakse tööandjaid täna Rakett69 Teadusstuudios toimuval Instari ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldataval Atraktiivsete Tööandjate Päeval.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi sõnul on tänasel tööturul kuvand äärmiselt tähtis, sest edukas tööandja kõnetab tulevast talenti täna juba enne töövestlust, ning seda ka koolipingis valikuid tehes. „Tänases tööjõuolukorras, kus puudus on nii oskustöölistest kui ka kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistidest tasub tulevikku vaataval ettevõttel pingutada oma brändi atraktiivsuse nimel, sest õppima minnes sünnivad noortel erialavalikud tihti läbi soovi töötada kindlas organisatsioonis, mis omakorda mõjutab selle valdkonna populaarsust,“ sõnas ta ning lisas, et tugev kuvand on osa väärtuspakkumisest, mida hindavad kõrgelt ka olemasolevad töötajad.

Eesti tudengite uuringut on läbi viidud alates 2010. aastast ja selle aja jooksul on Microsofti atraktiivsus tudengite hulgas aasta-aastalt kasvanud. Microsoft on kõigi 12 aasta jooksul pääsenud atraktiivseimate tööandjate esikolmikusse ning tudengite poolt hinnatud teist aastat järjest kõige atraktiivsemaks organisatsiooniks Eestis.

Kutsekoolide õpilased hindasid atraktiivseimaks tööandjaks Politsei- ja Piirivalveameti. PPA peadirektori asetäitja Janne Pikma sõnul toetab neid värbamisel kõige rohkem see, et turvalisuse loomine on tähendusega töö: „Tööelus väärtuse loomine oma inimestele järjest olulisem. Oleme viimastel aastatel teadlikult pingutanud, et tutvustada noortele lisaks patrullpolitseiniku ametile ka kõiki teisi töid, mida PPA-s teha saab.  Selleks kasutame noortele tuttavaid kanaleid ja nende jaoks tähtsaid inimesi ning püüame rääkida oma tööst läbi lugude.“

Tööandja brändingu agentuur Instar viis aprillis-mais läbi üle-eestilised kõrgkoolide, kutsekoolide ja kogenud töötajate tööootuste ja tööandja maine uuringud, millele vastas kokku 9 000 inimest.

 „Sel aastal hindasid tudengid 242 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta-aastalt on kõigi õppurite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus,“ kommenteeris uuringu tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

„On väga hea näha, et atraktiivsete tööandjate edetabelis on iga aastaga aina rohkem ettevõtteid kus hinnatakse kõrgelt reaalainetest tulenevaid oskusi ning teadmisi. Nende ettevõtete tugev kuvand ning jätkuv hea käekäik võimaldab meil innustada aina suuremat hulka noori valima õpinguteks just neid valdkondi, mis aitavad kaasa teadmismahuka majanduse arengule,“ ütles Palts.

Aastaga kahanes teenitav netopalk, palgaootus kasvas veidi

Töötasust ei saa mööda vaadata ja viimase kaheteistkümne aasta jooksul, mil uuring on toimunud, on Eesti tudengite netopalga ootus kasvanud 1,7 korda. Aastaga on kahanenud kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2020. aastal 1062 eurot kuus ja 2021. aastal 1053 eurot kuus. Sealjuures on noorte netopalgaootus tõusnud aastaga 41 euro võrra 1802 euroni kuus. 2020. aastal oli noorte netopalgaootus 1761 eurot kuus.

2021. aastal on ettevõtjaks saamise huvi võrreldes eelmise aastaga vähenenud. 22% soovib olla ise enda tööandjaks, samas 55% tudengitest teha erasektoris palgatööd ja 22% töötada avalikus sektoris. Kolmandas sektoris soovib töötada 1% vastanutest.

2021. aastal on tudengite hinnangul kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine ning hea sisekliima organisatsioonis, mida hinnati kõige olulisemaks 46 teguri seast. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

COVID-19 mõju avaldub suurenenud ebakindluses sobiv töökoht leida. 39% noortest pole kindlad, kas nad leiavad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam soovitakse leida erialast tööd Eestis, kuid 37% tudengitest oleks väga huvitatud erialasest tööst välismaal.

Töö otsimisel ja tööandja kohta info hankimisel peab 92% vastajatest oluliseks kanaliks tööandja kodulehte. Järgnevad praktikantide programmid ja töövahenduskeskkonnad. 89% noortest peavad oluliseks infokanaliks tööandja kohta informatsiooni ja soovitusi organisatsiooni töötajate poolt.

Tööandja maine uuringus osales ligi 9 000 kogemusega töötajat ja õpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar, inseneri, logistika ja teistelt kutse-, bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialadelt. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.

Atraktiivsete Tööandjate Päeval tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid üheksas kategoorias, millest olulisimad olid kõrgkoolide, kutsekoolide õpilaste ja kogemusega töötajate atraktiivseimad tööandjad. Lisaks tunnustati tudengite sihtrühma atraktiivsemad tööandjad majanduse, infotehnoloogia, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaarvaldkonnas.

2021. aasta Eesti tudengite tööootuste uuringu 10 atraktiivseimat tööandjat 242 hinnatud organisatsiooni hulgas:

 1. Microsoft Estonia OÜ
 2. Pipedrive OÜ
 3. AS LHV Pank
 4. Transferwise Ltd Eesti filiaal
 5. Bolt Technology OÜ
 6. Haridus- ja Teadusministeerium
 7. Swedbank AS
 8. Eesti Rahvusringhääling
 9. AS Tallinna Lennujaam
 10. Cleveron AS

2021. aasta Eesti kutsekoolide tööootuste 10 atraktiivseimat tööandjat (218 hulgast): 

 1. Politsei- ja Piirivalveamet
 2. Apollo Group OÜ
 3. Hotell Olümpia AS
 4. Coca-Cola HBC Eesti AS
 5. Fazer Eesti OÜ
 6. AS A Le Coq
 7. Hilton Tallinn Park
 8. Päästeamet
 9. Telia Eesti AS
 10. AS Tallinna Lennujaam

Eesti kogemustega töötajate atraktiivsemad tööandjad 2021. a 278 hinnatud organisatsiooni hulgas:

 1. Transferwise Ltd Eesti filiaal
 2. AS LHV Pank
 3. Microsoft Estonia OÜ
 4. Pipedrive OÜ
 5. Telia Eesti AS
 6. Cleveron AS
 7. Playtech Estonia OÜ
 8. Eesti Energia AS
 9. Bolt Technology OÜ
 10. Swedbank AS

2021. aasta majandustudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (242 hulgast):

 1. AS LHV Pank
 2. Microsoft Estonia OÜ
 3. Transferwise Ltd Eesti filiaal
 4. Swedbank AS
 5. Pipedrive OÜ

2021. aasta IT tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (242 hulgast):

 1. Pipedrive OÜ
 2. Transferwise Ltd Eesti filiaal
 3. Microsoft Estonia OÜ
 4. Bolt Technology OÜ
 5. Veriff OÜ

2021. aasta õiguse eriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (242 hulgast):

 1. Justiitsministeerium
 2. Riigikohus
 3. Advokaadibüroo Sorainen AS
 4. Advokaadibüroo LEXTAL OÜ
 5. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ

2021. aasta tehnika eriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (242 hulgast):

 1. AS Merko Ehitus
 2. Nordecon AS
 3. Eesti Energia AS
 4. Cleveron AS
 5. ABB AS

2021. aasta meditsiinieriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (119 hulgast):

 1. SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 2. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 3. AS Ida-Tallinna Keskhaigla
 4. SYNLAB Eesti OÜ
 5. Fertilitas Erahaigla

2021. aasta humanitaarerialade tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (242 hulgast):

 1. Haridus- ja Teadusministeerium
 2. Kultuuriministeerium
 3. Tartu Ülikool
 4. Eesti Rahvusringhääling
 5. Haridus- ja Noorteamet

Eelmiste aastate täielikud edetabelid on üleval http://www.instar.ee/#survey

Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine alaste uuringute läbiviimisega ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides ja Soomes. Instar on üle-euroopalise tööandja brändinguga tegelevate agentuuride EAEBA liige.

Lisainfo: 

Kersti Vannas 

Telefon: 529 6166 

E-post: kersti.vannas@instar.ee 

www.instar.ee