LHV Pank ja Apollo Group – Eesti kõige atraktiivsemad tööandjad

Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 14. aastat läbi viidud õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on 2023. aastal Eesti tudengite poolt hinnatud atraktiivseimaks tööandjaks AS LHV Pank. Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis 2023. aastal LHV-s töötada 47% tudengitest. Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on samuti LHV Pank, kus soovib töötada 74% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Group, kus soovib töötada 50% kõigist kutsekoolide õpilastest.

 

Atraktiivse tööandja kvaliteedimärgiga tunnustati tööandjaid 5. septembril Tallinnas toimunud Instari ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldataval Atraktiivsete Tööandjate Päeval.

 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul tuleb süstemaatiliselt kujundada töökeskkonda, mis tagaks töötajate rahulolu ning sealhulgas soovi oma tööandjat teistelegi soovitada. „Atraktiivne tööandja teadvustab endale, et töötajad, aga ka meeskonna ühtsustunne on organisatsiooni suurim vara. Autasustades atraktiivseid tööandjaid, tunnustatakse ka seda tööandja pühendumist ja panustamist, mis ei piirdu pelgalt majanduslike hüvedega, vaid hõlmab ka inimsuhteid ja ühiskondlikku mõju. Seega võib samuti öelda, et tunnustatud ettevõtted ja organisatsioonid on lisaks atraktiivsusele ka igati eeskujulikult juhitud,” rõhutas Palts.

 

Eesti tudengite uuringut on läbi viidud alates 2010. aastast, LHV atraktiivsus on hinnatavate organisatsioonide hulgas aasta-aastalt kasvanud.   „Atraktiivsus võimalike töötajate silmis ei teki ühe aastaga, vaid selleks on vajalik järjepidev panustamine oma inimeste heaolusse, aga ka oma loo jutustamine laiemalt. LHV meeskond on viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud ning kasvu juures on järjest olulisemaks saanud ühiste väärtuste ja kultuuri hoidmine, mida oleme teadlikult ühiste sündmuste kaudu edendanud. Mulle tundub, et kui meie inimesed teavad, mida ühiskonna ja oma klientide jaoks saavutada tahame, siis paistab see ka väljapoole,“ ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel.

 

Tööandja brändingu agentuur Instar viis märtsis-mais läbi üle-eestilise töötajate tööootuste ja tööandja maine uuringu, kus osales üle 6000 tudengi, kutsekooliõpilase ja töökogemusega inimese majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaaria, inseneri, logistika ja teistest valdkondadest. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.

 

„Sel aastal hindasid tudengid 264 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja sel aastal on kõigi õppurite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori kõrval taas panganduse ja humanitaaria valdkonna tööandjate atraktiivsus,“ kommenteeris uuringu tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

 

Aastaga kasvas teenitav netopalk, veidi ka palgaootus

 

Töötasust ei saa mööda vaadata ja viimase neljateistkümne aasta jooksul, mil uuring on toimunud, on Eesti tudengite netopalga ootus kasvanud 2,0 korda. Aastaga on tõusnud kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2022. aastal 1170 eurot kuus ja 2023. aastal 1246 eurot. Sealjuures on noorte netopalgaootus tõusnud aastaga 285 euro võrra 2293 euroni kuus. 2022. aastal oli noorte netopalgaootus 2008 eurot kuus.

 

 1. aastal on kasvanud ettevõtjaks saamise huvi võrreldes eelmise aastaga. 20% noortest soovib olla ise enda tööandjaks. Kuigi enamus ehk 54% tudengitest soovib teha erasektoris palgatööd on see number kahanenud avaliku sektori suurenenud huvi arvelt – 24% soovib töötada avalikus sektoris. Kolmandas sektoris soovib töötada 2% vastanutest.

 

 1. aastal on tudengite hinnangul kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine, mida hinnati kõige olulisemaks 50 teguri seast. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

 

Viimastel aastate kriiside mõjul on kasvanud 37% noorte hulk, kes pole kindlad, kas nad leiavad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam 95% soovitakse leida erialast tööd Eestis, kuid 69% tudengitest oleks huvitatud erialasest tööst välismaal.

 

Töö otsimisel ja tööandja kohta info hankimisel peab 92% vastajatest oluliseks kanaliks tööandja kodulehte. Järgnevad töövahenduskeskkonnad ja praktikantide programmid. 81% noortest peavad oluliseks soovitusi organisatsiooni olemasolevate töötajate poolt.

 

Kui palju töötajad Eestis soovitavad oma tööandjat? Soovitusindeks on vahemikus -100 kuni 100 ja töötavate tudengite keskmine tööandja soovitusindeks on aastaga kasvanud 19ni. Kõige enam soovitasid oma tööandjat telekommunikatsiooni, õiguse ja finants/kindlustuse valdkonnas töötavad tudengid, kus soovitusindeks oli üle 38. Kõige madalam oli hulgi- ja jaekaubanduse ning majutuse ja toitlustuse valdkonnas, kus indeks oli alla -7. „Oma töötajate soovitus on kõige võimsam värbamiskanal, mis on tööandja jaoks ka tasuta. Tõeliselt atraktiivse tööandja töötajad on saadikud, kes vabatahtlikult jagavad oma töötamisekogemust ja seeläbi aitavad leida ka häid kolleege organisatsiooni. “ kommenteeris Kersti Vannas Instarist.

 

Atraktiivsete Tööandjate Päeval tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid üheksas kategoorias, millest olulisimad olid kõrgkoolide, kutsekoolide õpilaste ja tööealise elanikkonna atraktiivseimad tööandjad. Lisaks tunnustati tudengite sihtrühma atraktiivsemad tööandjad majanduse, infotehnoloogia, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaarvaldkonnas.

 

Tiitli saamist kommenteeris Apollo Groupi personalijuht Kristiina Tinn omalt poolt: Atraktiivse tööandja tiitel on suur tunnustus, mida me Apollos hindame väga kõrgelt. Meie ligi 1500 apollokat on need, kes igapäevaselt aitavad kogu Apollo grupil olla uuendusmeelsem ja julgem. Usume, et just tänu sellele oleme juba aastaid kutsekooli õpilaste poolt valitud Atraktiivsete Tööandjate tabelis kõrgetele kohtadele. See on parim tunnustus ühele tööandjale. Me jätkame Apolloga seda teekonda, et pakkuda veelgi paremaid võimalusi ning olla silmapaistev.“

 

2023. aasta Eesti tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (264 hulgast):

 1. AS LHV Pank
 2. Microsoft
 3. Haridus- ja Teadusministeerium
 4. Wise
 5. Bolt Technology OÜ
 6. Eesti Energia AS
 7. Pipedrive OÜ
 8. Swedbank AS
 9. AS Tallinna Lennujaam
 10. ERR (Eesti Rahvusringhääling)

2023. aasta Eesti kutsekoolide 10 atraktiivseimat tööandjat (232 hulgast):

 1. Apollo Group OÜ
 2. Hilton Tallinn Park
 3. Politsei- ja Piirivalveamet
 4. Radisson Blu (Hotell Olümpia)
 5. Microsoft
 6. Swedbank AS
 7. Fazer Eesti OÜ
 8. AS LHV Pank
 9. Euronics
 10. Telia Eesti AS

2023. aasta Eesti tööealise elanikkonna 10 atraktiivseimat tööandjat (387 hulgast):

 1. AS LHV Pank
 2. Wise
 3. Swedbank AS
 4. Pipedrive OÜ
 5. Microsoft
 6. Eesti Energia AS
 7. Bolt Technology OÜ
 8. AS SEB Pank
 9. Telia Eesti AS
 10. Eesti Pank

2023. aasta majandustudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (264 hulgast):

 1. AS LHV Pank
 2. Swedbank AS
 3. Wise
 4. Pipedrive OÜ
 5. AS SEB Pank
 6. Bolt Technology OÜ
 7. Eesti Energia AS
 8. Microsoft
 9. Rahandusministeerium
 10. Eesti Pank

2023. aasta IT tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (264 hulgast):

 1. Wise
 2. Microsoft
 3. Pipedrive OÜ
 4. Cybernetica AS
 5. AS LHV Pank
 6. Bolt Technology OÜ
 7. Nortal AS
 8. Veriff OÜ
 9. Helmes AS
 10. Starship Technologies

2023. aasta õiguse eriala tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (264 hulgast):

 1. Justiitsministeerium
 2. Prokuratuur
 3. Riigikohus
 4. Advokaadibüroo Sorainen AS
 5. Advokaadibüroo Lextal OÜ
 6. Advokaadibüroo COBALT OÜ
 7. Välisministeerium
 8. AS LHV Pank
 9. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ
 10. Swedbank AS

2023. aasta tehnika eriala tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (264 hulgast):

 1. Merko Ehitus Eesti AS
 2. Eesti Energia AS
 3. Nordecon AS
 4. Starship Technologies
 5. Skeleton Technologies
 6. Elektrilevi OÜ
 7. Cleveron AS
 8. Elering AS
 9. Milrem AS
 10. Microsoft

2023. aasta meditsiinieriala tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (118 hulgast):

 1. Confido Meditsiinikeskus
 2. SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 3. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 4. Meliva Qvalitas
 5. AS Ida-Tallinna Keskhaigla
 6. Fertilitas Erahaigla
 7. SYNLAB Eesti OÜ
 8. Tervise Arengu Instituut
 9. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
 10. Terviseamet


2023. aasta humanitaarerialade tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (264 hulgast):

 1. Haridus- ja Teadusministeerium
 2. ERR (Eesti Rahvusringhääling)
 3. Kultuuriministeerium
 4. HARNO (Haridus- ja Noorteamet)
 5. Tartu Ülikool
 6. Postimees Grupp AS
 7. Eesti Rahvusraamatukogu
 8. Tallinna Haridusamet
 9. Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet
 10. Tallinna Ülikool

 

Eelmiste aastate täielikud edetabelid on üleval  https://www.instar.ee/uuring/

Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine alaste uuringute läbiviimisega ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides ja Soomes. Instar on üle-euroopalise tööandja brändinguga tegelevate agentuuride EAEBA liige.

 

Lisainfo:

Kersti Vannas

Telefon: 5296166

E-post: kersti.vannas@instar.ee

www.instar.ee

Atraktiivsete Tööandjate Päev 2023. Fotograaf Andrei Ozdoba.

 

Atraktiivsed Tööandjad 2023. Fotograaf Andrei Ozdoba.