Eesti 2016 aasta atraktiivsemad tööandjad on Skype, Microsoft ja Transferwise

Mari-Liis Tammsaar

Tööandja brändingu konsultant

29.09.2016

28.09 toimus koostöös PAREga atraktiivsete tööandjate autasustamine. Kohal oli ligikaudu 110 Eesti personalivaldkonna inimest ja üritusel andsime ülevaate selle aastasest tudengi uuringu tulemusest; kuulasime, kuidas noored noori värbavad AIESEC´i näitel; kuulutasime välja atraktiivsemad tööandja neljas kategoorias (Eesti atraktiivsem tööandja ja atraktiivsed tööandjad majanduse, IT ja tehnika tudengite sihtrühmades) ning viisime läbi lühidiskussiooni Tallinna Lennujaama, Skype´i, LHV Panga ja Transferwise esindajatega, kes rääkisid, mida erilist nad on teinud, et olla atraktiivsed tööandjad.

Ürituse pildid on üleval meie Facebook´i lehel: https://www.facebook.com/EmployerBrandingConsultancy/photos/?tab=album&album_id=293527064362084

All on esitatud info uuringu tulemuste peamiste leidude kohta.

Tööandja brändingu agentuuri Instari viis mais läbi üle-eestilise tudengite  tööandja maine uuringu, mis näitas, et kõige rohkem tahaksid üliõpilased töötada Skypes (62%), Microsoftis (59%) ja Transferwises (52%).

 

Uuringust selgus, et tudengid soovivad keskmiselt saada netotöötasuna 1223 eurot kuus.  Mittetöötavate tudengite puhul on keskmine palgaootus 1063 eurot kuus ja töötavate tudengite palgaootus 1324 eurot kuus. Viis aastat tagasi oli tudengite keskmine palgaootus 911 eurot.

 

„Töökoha valikul on tudengitele kõige olulisem, et töö oleks huvitav ja arendav, ettevõtte juhid oleks kompetentsed ja ettevõte kohtleks kõiki töötajaid ausalt ja võrdselt,“ ütles Instar EBC konsultant Kersti Vannas.

 

Tudengitest 51 protsenti tahaks töötada erasektoris, 30 protsenti avalikus sektoris ja 16 protsenti soovib olla ise enda tööandjaks. Kolmandas sektoris tahaks töötada 3% vastanutest.

 

62% vastanud tudengitest töötas õpingute ajal ja 73% olid teinud mitte erialast tööd. Erialasel praktikal on viibinud 52% ning erialast tööd on teinud 48%. Vabatahtliku tööd on teinud 35%. Uuringus osalenud töötavad tudengid teenivad praegu keskmiselt 753 eurot kuus.

 

Tudengite tööandja maine uuringus osales 2000 üliõpilast majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar, inseneri, logistika ja teistelt bakalaureuse, magistri ja doktoriõppe erialadelt 15 Eesti kõrgkoolist. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast

 

 

Lisainfo:

 

Mari-Liis Tammsaar

+37256648401

mariliis.tammsaar@instar.ee

Instar EBC – Tööandja brändingu konsultatsioonid