3 lihtsat taktikat, mis aitavad sul tagada eduka värbamisturunduse

Värbamisturundusel võib olla näiliselt lihtne eesmärk: äratada oma sihtrühmas huvi tööpakkumise vastu ja soovi positsioonile kandideerida. Ajal, mil pakutavaid töökohti on rohkem kui töö tegijaid, on värbamisturundus ja konkurentidest eristumine tööandjate jaoks olulisemad kui kunagi varem. 

17. märtsil tunnustasid tööandja brändingu agentuur Instar ja CV-Online eelmise aasta parimaid värbamisturundustegusid. Konkursile laekus rekordilised 41 tugevat värbamisturundusteo ja 47 aasta värbaja nominatsiooni. Hommikuseminaril said osalejad ülevaate nii Eesti kui ka maailma parimatest praktikatest. Seminar keskendus kolmele tööandja mainekujundusega seonduvale tugisambale:  

  • tööandja bränd ja turunduskampaaniad; 
  • järelkasvu tegevused ja kampaaniad; 
  • tööandja brändi sisemine aktiveerimine.  

Päeva jooksul koorusid välja põhilised värbamise väljakutsed, millega tööandjad tänapäeval silmitsi seisavad:  

  • vähe sobilikke kandidaate; 
  • värbajate vähene teadlikkus erinevatest võimalustest ja kanalitest;  
  • ettevõtte kui tööandja brändi vähene tuntus turul. 

Autor: Robert Markus Liiv

Millega värbamisturunduses tänapäeval silma paista? 

Tänasel tööturul ei piisa tööandjatel enam ainult tööotsimisportaalis kuulutuse avaldamisest ja seejärel sobilike talentide sooviavalduste läbi vaatamisest. See ei too enam soovitud tulemusi. Silmapaistmise ja eristumise ning talentide leidmise nimel tuleb rohkem pingutada. Millised need võimalused on? 

1. Järelkasv ja andekate noorte toetamine 

Homne päev on noorte käes. Kõik ettevõtte ambitsioonid saavutatakse oma inimeste kaudu. Tööandjana on oluline teada, millised erialaseid kompetentse on vaja täna tagada, et homme oleks olemas eksperdid, kes tagaks ettevõtte kvaliteedi.  

Eesti Energia 

Eesti Energia on juba täna loomas koos TalTechi ja TalTech Virumaa Kolledžiga uusi õppekavasid ja õppemeetodeid, et tulemuste saavutamisel toetada noorte teed, jagada oma teadmisi ja näidata erialaseid perspektiive. Praktika ajal loob Eesti Energia noorele võimalused ennast erialaselt teostada, õppida uusi asju ja välja pakkuda innovaatilisi lahendusi oma valdkonnas. Piiritletud pole praktika aeg, kestvus ega ka praktikandi vanus – oodatud on kõik.  

Tele2 ja Swedbank Eesti 

Noortega tegelemise teema on tõsiselt ette võtnud ka Tele2 ja Swedbank, kes on ühiselt loonud praktikantide vahetuspäeva. Kuna nii pangas kui ka telekommunikatsiooni sektoris on niivõrd palju erinevaid osakondi ja ameteid,  siis võiks noor praktikal veeta järjest lausa mitu suve.  

Tudeng, kes teeb alles oma esimesi samme, saab tavaliselt ühe suve jooksul tajuda vaid ühte ettevõtet ja ühe ettevõtte valdkonda. Praktika lõppedes seisab aga tudeng jätkuvalt tihti silmitsi järgnevate küsimustega:  

  • millised siis on ikkagi erinevad rollid, mis võiks minu erialaga kokku sobida? 
  • mille poolest erinevad või sarnanevad ettevõtted?  
  • mis võiks olla see valdkond või töökultuur, mis võiks minule sobida? 
  • kuidas ma saaksin laiendada oma professionaalset võrgustikku?  

Sellest tekkis Tele2 ja Swedbanki ühise praktikapäeva idee. Tegemist oli eduka projektiga, kus kaks pealtnäha konkureerivat ettevõtet vahetasid päevaks ära praktikandid, et toetada oma tulevast järelkasvu teadlikumate valikute tegemisel.  

Autor: erakogu

Noortega rääkides selgus programmi eestvedajatele, et tudengid tahaks kohe käed külge panna, kuid kuna juttu käib ühest päevast, siis seda tegelikult ükski ettevõte väga kiiresti pakkuda ei saa. Kompromissina otsustati ettevõtteid tutvustada just nurga alt, mis toetaks noorte tänaseid õpinguid. Praktikapäeva jooksul said noored analüüsida ja võrrelda erinevate ettevõtete väärtusi, eesmärke ning jagada ka oma kogemust.  

2. Sinu kui tööandja maine tugisambad ehk kes on brändisaadikud?   

Eestit võib oma väiksuse tõttu nimetada ka konnatiigiks. Ühe pinginaabri ema sõbranna on teise venna lapse sõber, kes omakorda on kolmanda autokooliõpetaja tütar … ühesõnaga, Eesti on väike ja igal ettevõtte töötajal on võrgustik, mille kaudu liigub info ettevõtte kohta väga omapäraseid kanaleid pidi lõpuks potentsiaalsete töötajateni.  

Fujitsu Estonia 

Oma brändisaadikute värbamist ja aktiveerimist alustas Fujitsu Estonia tööandja brändi tutvustamisest. Kolme kuu vältel käidi personaalselt külas kõikidel oma meeskondadel ja kutsuti töötajaid astuma Fujitsu Estonia brändisaadikuks. Pakkumise kirsiks tordil oli võimalus arendada ka oma persoonibrändi ja rikastada igapäevast tööelu.  

Suve lõpuks oli Fujitsu Estonial kokku 22 brändisaadikut. Sellele järgnes saadikute koolitamine ja vastavate tööriistade jagamine. Ka esimesed ühispositamised tehti koos. Lisaks on brändisaadikutel olnud võimalus programmi käigus tutvuda ka teiste lahedate ja „teeme ära“ suhtumisega Fujitsu töötajatega, kellega muidu poleks tuttavaks saanudki.  

3. Karjäärileht kui kasulik tööriist värbamises 

Ettevõtte karjäärileht on üks võimalikke värbamiskanaleid, mis tööandjal mingil kujul tihti juba olemas on, kuid sageli ei osata seda tõhusalt ära kasutada. Iga karjäärileht on ja saab olla edukas, kui see on hästi disainitud ja sisaldab läbi ja lõhki uuritud komponente ning eemaldatud on kõikvõimalik müra, mis võib ettevõtte potentsiaalset kandidaati soovitud tegevuse sooritamise juures häirida või takistada. 

Eesti Politsei- ja Piirivalveamet 

Üheks silmapaistvamaks näiteks on Eesti Politsei- ja Piirivalveameti karjäärileht, mis on visuaalselt inspireeriv, läbivalt heade sõnumitega ja lihtsasti navigeeritava struktuuriga. Kuna inimesed veedavad tänapäeval suure osas oma ajast elektroonilistes seadmetes, on hea karjäärileht ka mobiilisõbralik. Lehel peaks kindlasti näitama ka oma inimesi, seda kas siis fotode või videote näol. Boonusena on Politsei- ja Piirivalveameti karjäärilehel leitav läbimõeldud terviklahendus politsei erinevate rollide tutvustamiseks läbi konkreetsete inimeste, näidates laia karjäärivalikute võimalusi ja tuues esile erinevaid plusse, miks PPA-ga liituda.  

Kandidaatide leidmiseks tuleb tööturul silma paista. Ettevõtte olemasolevate ressursside arendamine ja nende nutikas kasutamine annab võimaluse end konkurentidest eristada, näidates samal ajal potentsiaalsetele kandidaatidele, millise ettevõttega on tegu, milleks ta olemas on ja mida pakub. 

Instar EBC eesmärk on aidata ettevõtetel olla atraktiivsed tööandjad, kes omavad motiveeritud, pühendunud ja lojaalseid töötajaid. Viime läbi uuringuid, pakume konsultatsioone ja aitame organiseerida kampaaniaid, mille eesmärk on kasvatada tugevaid tööandja brände. Pakume lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest erinevaid tööandja brändingu teenuseid. 

Võta meiega ühendust ja leiame sulle parima lahenduse!