Viron opetus- ja tiedeministeriö

Opetus- ja tutkimusministeriölle luotiin työnantajabrändi Instar-metodologialla. Lisäksi päivitettiin visuaalista kieltä, joka näytti erilaisilta eri materiaaleissa. Haasteena oli pysyä ministeriöiden kehittämissä ja perustelemissa puitteissa, tuoda opetus- ja tiedeministeriön erityispiirteet esille kehyksen sisällä navigoitaessa ja erottua muista ministeriöistä visuaalisissa materiaaleissa.

Työnantajabrändiprojektin aikana luotiin toimintasuunnitelma, slogan, työnantajatarina ja arvolupaus.

Varustimme urasivun työnantajavideoilla ja työntekijöiden tarinoilla.

Urasivu https://www.hm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium/toole-voi-praktikale