Fifaa

Tavoitteena oli koko konsernissa yhtenäinen työnantajabrändi, joka on tunnistettava ja vetoaa nuoriin.

Visuaalisen puolen lisäksi tavoitteena oli muotoilla arvolupaus, työnantajan tarina ja työnantajan slogan.
Halusimme löytää myös työntekijöidemme joukosta
brändin lähettiläitä ja tiedottajia. Anna heille työkalut kertoa yrityksensä tarina omakseen
työntekijöiden ja mahdollisten työnhakijoiden keskuudessa.

Askeleet:
Esityöt, auditointi, kohderyhmien määrittely, vertaileva analyysi, sisäinen kysely, ulkoinen kysely, fokusryhmähaastattelut, strategiapäivä, työryhmäkokoukset, työnantajan tarinan/arvolupauksen/sloganin luominen, työnantajan visuaalisen kielen luominen, mukaan lukien työpaikka mainokset, bannerit, viestit, kuvat, videot, urasivu, toimintasuunnitelma.